Sisun ohjeet

Käyttöohjeiden päivitykset

Korkeakoulut voivat käyttää ohjeita sellaisenaan tai muokata niistä omiin tapauksiinsa sopivat. Sisun järjestelmätoimittaja tekee ohjeet vain suomeksi.

Huomioitavaa päivityksestä:

  • Käyttöohjeet pyritään päivittämään jokaiseen versioon. Kullakin sivulla on mainittu viimeisin päivityspäivä ja mihin versioon on päivitys viimeksi tehty (= missä versiossa on viimeksi tullut uusia toiminnallisuuksia).
  • Version julkaisun hetkellä kaikkia ohjeita ei välttämättä ole ehditty päivittää, mutta ne pyritään päivittämään mahdollisimman pian.
  • Uudet tai muuttuneet toiminnallisuudet ovat merkitty punaisella tekstillä tai jos on tullut kokonaan uusi toiminnallisuuskokonaisuus, on sen otsikko punaisella ja otsikossa on suluissa (uusi). Tässä tapauksessa tekstiä tai sen alakappaleita ei ole laitettu punaiseksi.
  • Jos toiminnallisuudesta on joku osio on vielä koodamatta, mutta se on oleellinen ohjeen kannalta, on ko. kohta harmaalla.
  • Uusien toiminnallisuuksien kuvat saattavat hieman erota siitä, miltä toiminnallisuus käyttöliittymässä näyttää. Tämä johtuu siitä, että toiminnallisuudet tyylitellään usein juuri ennen julkaisua ja kaikkia kuvia ei ehditä päivittämään.
  • Samoin teksteissä saattaa olla eroja, koska myös kielenhuoltoa tehdään juuri ennen julkaisua
  • Tarvittaessa ohjeita muokataan ja päivitetään myös versioiden välillä, jos niissä huomataan puutteita, virheitä tai parannellaan ilmaisua. Näitä ei merkitä punaisella. Lisäksi kuvia saatetaan päivittää versioasennusten välillä. Jos kyseessä on vain pieni korjaus vanhaan ohjeeseen, ei päivityspäivää päivitetä
  • Pääasiassa päivitykset vanhoihin toiminnallisuuksiin tehdään version asennuksen yhteydessä, jotta ohjeet eivät muutu koko ajan.

Jos ohjeista on kommentoitavaa tai kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostitse asiakaspalvelu@funidata.fi

Pääkäyttäjän ohjeet ovat extranetissa /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1119390 (vaatii kirjautumisen)