Tutkinnon koostaminen

Päivitys Sisu 3.0 kesken

 • Kenttään tutkintotodistukselle tulostuva nimi voidaan antaa kieliversioina tutkinnon nimi niin kuin sen halutaan tulostuvan tutkintotodistukselle ja tutkintotodistuksen käännöksille
 • Koulusivistyskieli tulee tutkintotodistukselle opiskeluoikeuden tiedoista; valmistumispyynnön toisessa vaiheessa voidaan siirtyä opiskeluoikeuteen täydentämään tieto tarvittaessa


Käyttöliittymä: Hallintohenkilö
Rooli: Valmistumispyynnön käsittelijä
Tutkinto-ohjelma tai asiointi


Käyttöoikeudet

Valmistumispyynnön käsittelijä

Tekniset oikeudet: valmistumisen hallinnoija ja tutkintotodistuksen tulostaminen

 • saa käsitellä opiskelijan valmistumishakemuksen
 • saa tutkinnon koostamisessa liittää tutkinto-ohjelmaan pätevyyksiä ja muita osaamiskokonaisuuksia, jotka on suoritettu samassa opiskeluoikeudessa; saa myös irrottaa tutkinto-ohjelmasta siihen liitettyjä pätevyyksiä ja muita osaamiskokonaisuuksia
  • saa tutkinnon koostamisessa liittää tutkinto-ohjelmaan liitettyihin pätevyyksiin kelpoisuuksia, jotka on suoritettu muissa opiskeluoikeuksissa; saa myös irrottaa tutkinto-ohjelmaan liitetyistä pätevyyksistä niihin liitettyjä kelpoisuuksia
 • saa korjata tutkintosuorituksen tietoja ja merkitä tutkintosuorituksen virhemerkinnäksi
 • HUOM.  lisäksi käyttäjä tarvitsee oikeudet, joilla hän saa tarkastella opiskelijan perustietoja, opiskeluoikeuksia ja opintosuunnitelmia (tekninen oikeus: opiskelijatiedon katselu). Oikeus voi olla esimerkiksi käyttöoikeusroolin opiskelijan ohjaustyön kautta tai käyttäjä voi olla ohjaaja/vastuuohjaaja opiskelijan ohjausryhmässä.
 • saa tulostaa opiskelijalle tutkintotodistuksen liitteineen
  • HUOM.  lisäksi tulostamiseen käyttäjä tarvitsee lisäksi jonkin käyttöoikeusroolin, jolla hän saa nähdä opiskelijan henkilötunnuksen, esimerkiksi henkilötunnuksen lukuoikeus (tekniset oikeudet: sensitiivisen tiedon lukuoikeus ja opiskelijatiedon katselu).

Valmistumispyynnön kysymysten muokkaaja 

Tekninen oikeus: valmistumispyynnön kysymysten ylläpito

 • saa luoda, muokata, poistaa ja arkistoida valmistumisen avoimia kysymyksiä tutkinto-ohjelman julkaisun tilasta riippumatta
 • huom. kysymykset kopioidaan samalla kun tutkinto-ohjelmasta luodaan uusi versio kopioimalla se massatoimintona tai yksittäin; kopioiminen onnistuu samoilla käyttöoikeuksilla kuin tutkinto-ohjelman kopioiminen (ops-suunnittelija ja hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaaja)

Viestit ja asiointi

Valmistumispyynnöstä lähtee viesti tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöksi merkitylle hallintohenkilölle. Ajatus on, että tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö voi tarkastaa tarvittaessa opiskelijan suunnitelman ja muut tiedot sisällöllisesti, mutta valmistumisen saa käsitellä vain erillisellä käyttöoikeudella.

Tutkinto-ohjelman hallintohenkilö näkee asiointisivulla omissa hakemuksissa koostamispyynnöt niistä tutkinnoista, joissa on vastuuhallintohenkilönä. Asioinnissa rajaustekijät Käsittelyssä, Hyväksytty ehdollisena, Opiskelija luopunut eivät koske tutkinnon arviointipyyntöjä. Tutkinto-ohjelman Koostamispyynnöt- ja Tutkintosuoritukset-välilehdillä näytetään kaikki pyynnöt ja koostetut tutkinnot versioittain. Koostaminen koskee kuitenkin tutkinto-ohjelman group-id:tä, vaikka pyynnöt ja koostetut tutkinnot näytetään siinä versiossa (id), joka opiskelijalla on suunnitelmassaan.

Opiskelijan palautekysely

Universitysettingissä määritellään, että mihin palautekyselyyn opiskelija vastaa, kun tekee valmistumiskyselyn.

Sisussa ei linkkiä enempää validoida sitä, onko opiskelija oikeasti vastannut kyselyyn.

Yliopistot: linkki tallennetaan university settingseihin kenttään bachelorsGraduateSurveyUrl.

Tämä linkki näytetään vain kanditutkinnoista valmistuville.

Ammattikorkeakoulut: linkki tallennetaan university settingseihin kenttään amkGraduateSurveyUrl.

Tämä linkki näytetään kaikille ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuville.

Valmistumispyynnön avoimet kysymykset

Kysymysten lisääminen ja muokkaaminen

Tutkinto-ohjelmille voidaan versiokohtaisesti asettaa kysymyksiä, jotka kysytään opiskelijalta valmistumispyynnön yhteydessä. Kysymykset annetaan tutkinto-ohjelman tiedoissa välilehdellä valmistumisen asetukset.

Opiskelija vastaa kysymyksiin siinä versiossa, joka hänellä on suunnitelmassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla saattaa olla suunnitelmassaan tutkinto-ohjelmasta versio useamman vuoden takaa. Kannattaa siis antaa kysymykset myös takautuvasti useammalle ops-kaudelle.

Kysymyksiä voidaan antaa myös julkaistulle tutkinto-ohjelmalle. Kun tutkinto-ohjelma on julkaistu ja kysymykset on tallennettu, näkee opiskelija kysymykset heti. 

Muokkaa-toiminnosta saadaan auki modaali, jossa voidaan lisätä kysymyksiä ja muokata olemassaolevia. Muokkaukset näkyvät julkaistussa tutkinto-ohjelmassa heti tallennuksen jälkeen (ts. tallennuksessa luonnostilaiset kysymykset muuttuvat aktiivisiksi). Kysymykset annetaan korkeakoulun virallisilla kielillä. Kysymyksiä voi merkitä pakollisiksi.  Lisäksi kysymykselle voidaan antaa ohjeteksti, jota voi muotoilla. Kysymyksen pituus on max.255 merkkiä, ohjeteksti voi olla 1024 merkkiä ja opiskelijan vastaus 1024 merkkiä.

Ennen uuden kysymyksen tallennusta kysymys voidaan poistaa. Huom. tallennuksen jälkeen kysymystä ei voi poistaa, mutta se voidaan arkistoida; arkistoidut kysymykset eivät näy opiskelijalle. Poistaminen tapahtuu heti roskiksen kuvakkeesta ilman varmistusta.

Kysymyksien järjestystä voi muuttaa nuolinäppäimillä.

Jos kysymys ei enää ole ajankohtainen, voi sen tallennetussa tilassa arkistoida. Kysymyksen arkistoiminen ei vaikuta jo lähetettyihin valmistumispyyntöihin; niissä arkistoidun kysymyksen vastaukset näytetään edelleen.

 


Opiskelijalle valmistumisen avoimet kysymykset näytetään valmistumispyynnöllä otsikon muut tiedot alla. HUOM. valmistumispyynnön avointen kysymysten lisäksi näytetään aina kaikilla valmistumispyynnöillä kovakoodattu kysymys valmistumispyyntöön liittyvät lisätiedot.


Kysymysten muokkaaminen ei vaikuta jo tehtyihin valmistumispyyntöihin, joissa näytetään edelleen se kysymys, joka oli opiskelijan tehdessä hakemusta.

Havaittu bugi: jos yrittää puutteellisilla käyttöoikeuksilla muokata kysymyksiä, niin ei tapahdu mitään (ei siis tule käyttöoikeusherjaa).

Kysymysten kopiointi

Kun tutkinto-ohjelmasta tehdään uusi versio kopioimalla se uudeksi ops-kausi-janalla, kopioidaan samalla myös aktiiviset valmistumisen avoimet kysymykset; arkistoituja kysymyksiä ei kopioida.

Kysymykset kopioituvat myös tutkinto-ohjelmien massatoiminnossa kopioi ops-kaudelle.

Tähän riittävät samat käyttöoikeudet kuin tutkinto-ohjelmien kopiointiin (käyttöoikeusroolit ops-suunnittelija ja hyväksyttyjen tutkinto-ohjelmien muokkaaja).

Valmistumispyynnön käsittely

Valmistumispyynnöt löytyvät asioinnista rajaustekijällä tutkinto-ohjelman arviointipyynnöt sekä tutkinto-ohjelman välilehdeltä koostamispyynnöt siitä versiosta (id), joka opiskelijalla on suunnitelmassaan.

Valmistumispyynnön käsittely on jaettu neljään eri vaiheeseen.

Opiskelija voi lähettää valmistumispyynnön, kun suunnitelma on validissa tilassa. Jos valmistumispyynnön käsittelijän mielestä opiskelijan suorittamilla opinnoilla ei kannata valmistua, voi hän hylätä hakemuksen ja pyytää Sisun ulkopuolella opiskelijaa korjaamaan suunnitelma. Näin voi toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelijalla on kanditutkinnon valinnaisissa ylimääräisiä opintoja, jotka voi jättää maisteritutkintoon.

Ensimmäinen vaihe: hakemuksen tiedot

Valmistumispyynnön käsittelijä tarkastaa tässä näkymässä, ovatko nämä ne opinnot, joilla opiskelija voi valmistua.

Valmistumispyynnön ensimmäisessä vaiheessa hakemuksen tiedot näytetään ylimpänä koostettavan tutkinnon rakenne.


Opintokokonaisuuksien koostaminen

Ensimmäisessä vaiheessa voi siirtyä koostamaan koostamattomat opintokokonaisuudet, jos käyttöoikeudet ovat riittävät, ks. Arviointi. Koostamattomissa opintokokonaisuuksissa koodin vieressä on linkki siirry kokonaisuuden arviointiin. Lisäksi näytetään varoituskolmio ja myös varoitus tutkinnon rakenteen yläpuolella.

Kuvan tilanteessa on koostamaton opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus on erillistä hyväksyntää vaativa kokonaisuus, jonka sisältö on ehdollisesti hyväksytty.

Viestit

Sisu on automaattisesti valmistumispyynnön lähettämisen yhteydessä lähettänyt koostamispyynnön opintokokonaisuuksien vastuuhallintohenkilöille.

Erityisesti testauksessa kannattaa huomata, että viesti lähtee vain kerran. Eli jos samaa valmistumispyyntöä peruu ja lähettää uudelleen, ei opintokokonaisuuksien koostamista koskevat viestit liiku uudestaan, sillä valmistumispyynnön peruminen ei peru alla olevien kokonaisuuksien arviointipyyntöjä. Ne lähtevät uudestaan vasta, kun opiskelija peruu myös opintokokonaisuuden arviointipyynnön tai palveluhenkilö hylkää sen. Jos pohjalla on joku vanha opintokokonaisuuden arviointipyyntö, jossa on ollut eri sisältö, näytetään opintokokonaisuudessa arviointipyynnön sisältö poikkeaa opiskelijan tämän hetkisestä suunnitelmasta. Opintokokonaisuuden tiedoissa arvioinnissa voi hakea opiskelijan arviointipyynnöt ja tarkistaa milloin hakemus on lähetetty. Ko. herja ei estä opintokokonaisuuden koostamista.

Ei-arvosteltava opintokokonaisuus

Jos kyseessä on opintokokonaisuus, jota ei koosteta (ei-arvosteltava), koostamispyyntöä ei lähetetä eikä kokonaisuutta tarvitse koostaa. Ei-koostettava kokonaisuus käyttäytyy tutkinnon koostamisessa samalla tavalla kuin väliotsikko eli voidaan valita näkyykö se opintosuoritusotteella vai ei*. Sen alla olevat opinnot kiinnittyvät suoraan ylempänä olevaan emoon (toiseen opintokokonaisuuteen/suoraan tutkinto-ohjelmaan). Jos siirtyy kokonaisuuden koostamisesta takaisin hakemuksen käsittelyyn, pitää sivu päivittää, jotta juuri koostetut kokonaisuudet näytetään koostettuna.

Hakemuksen tiedoista voi jatkaa vasta, kun kaikki tutkinnon alla olevat kokonaisuudet on koostettu.

Ei-arvioitavan tarkentavan valinnan nimi tutkintotodistuksella

Jos koulutuksen rakenteessa oleva tarkentava valinta (ks. https://funidata.atlassian.net/wiki/display/OTM/Koulutukset-ohje#Koulutuksetohje-Koulutuksenrakenne & https://funidata.atlassian.net/wiki/display/OTM/Rakenne#Rakenne-Tarkentavavalinta) on ei-koostettava kokonaisuus, muuttuu ko. opintokokonaisuus tutkintoa koostettaessa väliotsikoksi, jossa siltä häviää versiotieto. Sama tapahtuu myös opintokokonaisuuden koostamisessa, jos tarkentava valinta on koostettavan opintokokonaisuuden sisällä. Sisuun on tehty logiikka, jossa tarkentavan valinnan nimi tutkintotodistukselle tulee siltä tarkentavana valintana olevalta opintokokonaisuuden versiolta, joka opiskelijalla oli suunnitelmassa sillä hetkellä, kun hän haki valmistumista. Toistaiseksi tämä logiikka toimii vain siinä tapauksessa, että tarkentavan valinnan yläpuolella rakenteen hierarkiassa ei ole koostettavaa opintokokonaisuutta; edellä voi olla väliotsikoita tai ei-koostettavia opintokokonaisuuksia.

Tutkintorakententeesta poikkeavat sisällöt ja erillistä hyväksyntää vaativat kokonaisuudet

Jos opiskelijalla on tutkintorakenteesta poikkeavia sisältöjä tai tutkinto-ohjelma sisältää erillistä hyväksyntää vaativia kokonaisuuksia, jotka on ehdollisena hyväksyttyjä tai hyväksyttyjä, näytetään ne seuraavaksi. Tässä näytetään kaikki opiskeluoikeuteen liittyvät hakemukset; ts. jos koulutus on kaksivaiheinen, näytetään molempien vaiheiden hakemukset ja lisäksi näytetään myös sellaisiin kokonaisuuksiin liittyvät hakemukset, jotka eivät enää ole opiskelijan suunnitelmassa. Tarvittaessa opiskelijan hakemukset ja päätökseen kirjatut tiedot (esim. ehdollisen hyväksynnän ehdot) voi tarkistaa asioinnin kautta.

Jos opintokokonaisuus on erillistä hyväksyntää vaativa, voi opiskelija hakea valmistumista, vaikka ei olisi hakenut hyväksyntää kokonaisuuteen. Opintokokonaisuutta ei kuitenkaan voi koostaa ennen kuin opintokokonaisuuden erillisen hyväksynnän hakemus on tehty ja käsitelty ja joko hyväksytty tai hyväksytty ehdollisena.

Jos suunnitelmassa on tutkintorakenteesta poikkeava kokonaisuus (vapsu, ks. tarvittaessa Ohjattavani#Tutkintorakenteestapoikkeavakokonaisuus) voi valmistumista hakea, kun poikkeavuudesta on lähetetty hakemus (poikkeavan kokonaisuuden tila on hyväksyntää haettu / hyväksyntää haettu, osat suoritettu). Valmistumispyynnössä huomautetaan siitä, että kaikki kokonaisuudet ei täytä niille asetettuja ehtoja ja että tutkintorakenteessa on koostamaton kokonaisuus.

Vapsu pitää hyväksyä ennen kuin opintokokonaisuuden voi koostaa.

Lisätiedot

Jos tutkinto-ohjelman versiolle on annettu valmistumispyyntöön liittyviä kysymyksiä, näytetään ne ensimmäisenä opiskelijan antamissa lisätiedoissa. Kysymyksen koko ohjetekstin saa näkyviin klikkaamalla näytä enemmän. Lisäksi osiossa näytetään opiskelijan antamat valmistumiseen liittyvät lisätiedot, jos opiskelija on kirjoittanut kenttään jotakin, sekä miten opiskelija on ilmoittanut haluavansa tutkintotodistuksen (tutkintotodistuksen toimittaminen joko postitse tai nouto).

Yliopistokohtaisissa asetuksissa (frontendFeatureToggles.digitalDegreeCertificatePreferred: true) voidaan piilottaa opiskelijalta kokonaan osio tutkintotodistuksen toimittaminen, jos tutkintotodistus annetaan vain sähköisesti. Tällöin palveluhenkilölle näytetään tutkintotodistuksen toimittamisessa aina, että tutkintotodistus toimitetaan sähköisesti.

Virhetilanteita

Opiskelijan tutkintorakenne näytetään kokonaisuudessaan staattisena eli sellaisena kuin se oli sillä hetkellä, kun opiskelija teki valmistumispyynnön. Sivulta pääsee myös siirtymään opiskelijan suunnitelmaan, jos haluaa esim. tarkastella kandidaatintutkinnon rakennetta, kun käsittelyssä on maisteritutkinnon hakemus. Jos hakemuksen sisältö ei ole kunnossa, hakemuksen voi hylätä.

Opiskelija on voinut muuttaa suunnitelmaansa sen jälkeen, kun hän on lähettänyt valmistumispyynnön. Tutkinto voidaan kuitenkin koostaa alkuperäisen hakemuksen mukaisesti (= opiskelijan suunnitelmaan tekemät muutokset eivät muuta valmistumispyynnössä olevaa rakennetta). Tarvittaessa kannattaa varmistaa opiskelijalta mikä tilanne on ja jos opiskelija haluaa muuttaa tutkintoonsa koostettavia opintoja, pitää hänen perua hakemus ja lähettää se uudestaan (tai käsittelijä voi hylätä hakemuksen).

Opiskelijan valmistumishakemusta ei voi käsitellä, jos hakemus on tehty väärään vaiheeseen (ylemmän tutkinnon valmistumishakemus tehty ennen kuin alempi tutkinto on koostettu) tai opiskelijan valinnat eivät vastaa hänen opiskeluoikeuttaan (esim. suunnitelmassa pääaine, jota ei ole vahvistettu opiskeluoikeuteen).

Hakemusta ei voi käsitellä, jos opiskeluoikeudessa ei ole ko. vaiheella koulutusluokitusta.

Jos opiskeluoikeudessa on vahvistettuna eri tutkinto-ohjelma kuin mihin opiskelija on hakenut valmistumista, näytetään herja koulutusluokituksen puuttumisesta. Virheen saa korjattua vahvistamalla opiskeluoikeuteen oikean tutkinto-ohjelman (tai jos opiskelija on tehnyt valmistumishakemuksen väärästä tutkinto-ohjelmasta, hylkäämällä valmistumispyynnön ja ohjeistamalla opiskelijaa sen tekemisestä oikeaan tutkinto-ohjelmasta).

Jos opiskelijalla on suunnitelmassa esim. eri pääaine kuin mitä opiskeluoikeuteen on vahvistettu, ei hakemusta voi käsitellä. Virheen saa korjattua vahvistamalla opiskeluoikeuteen oikean pääaineen (tai jos opiskelija on tehnyt valmistumishakemuksen väärästä pääaineesta, hylkäämällä valmistumispyynnön ja ohjeistamalla opiskelijaa pääaineen vaihtamisesta suunnitelmaan).

Jos valmistumishakemus herjaa:

 • Opiskeluoikeus > acceptedSelectionPath: Valittua valintapolkua ei löydy koulutuksen rakenteesta
 • Opiskeluoikeus > requestedSelectionPath: Valittua valintapolkua ei löydy koulutuksen rakenteesta (requestedSelectionPathin  saa annettua vain rajapintojen kautta)

niin silloin kyseessä on tilanne, jossa opiskelija on tehnyt suunnitelman koulutukseen X. Tämän jälkeen koulutus X on deletoitu ja sen tilalle on tehty koulutus Y, joka on laitettu opiskeluoikeuden koulutukseksi. Koulutus Y:n nimi ja koodi ovat samat kuin koulutuksella X, joten niitä ei voi käyttöliittymässä erottaa toisistaan.

Opiskelijan suunnitelma siten viittaa poistettuun koulutukseen.

Tämän tilanteen saa korjattua avaamalla opiskelijan koulutuspolun muokkausnäkymän ja valitsemalla kolmen pisteen valikosta nollaa koulutuspolun valinnat.

Toiminto pitää tallentaa ja se synnyttää opiskeluoikeuteen uuden muutosversion.

Toinen vaihe: Opiskelijan tiedot

Toisessa vaiheessa näytetään opiskelijan henkilötiedot, yhteystiedot ja opiskeluoikeuden tiedot.

Tässä voi tarkistaa opiskelijan tiedot, esimerkiksi onko koulusivistyskieli merkitty.


Koulusivistyskieli

Koulusivistyskieli tulostuu todistukselle, jos se on annettu:

Tutkinnon suorittaneen koulusivistyskieli on suomi.

 • jos koulusivistyskieli on tyhjä, tulostetaan: Tutkinnon suorittaneen koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi.
 • jos koulusivistyskieli on muu tai tuntematon, tulostetaan: Tutkinnon suorittaneen koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Sisu 3 lähtien koulusivistyskieli tulee opiskeluoikeuden tiedoista (aiemmin opiskelijan henkilötiedoista). Opiskelijan henkilötietoihin voidaan antaa useampi koulusivistyskieli, ks. Opiskelijoiden perustietojen hallinta#Koulusivistyskieli(uusi).

Opiskeluoikeuteen voidaan valita joku näistä opiskelijan henkilötietoihin lisätyistä kielistä. Opiskeluoikeudesta koulusivistyskieli periytyy automaattisesti tutkintotodistukseen.

Jos tässä vaiheessa huomataan, että opiskeluoikeudesta koulusivistyskieli puuttuu, niin näytetään teksti Tietoa ei ole annettu. Voit täydentää tiedon opiskeluoikeuden tiedoissa; viimeiset sanat ovat linkki, joka avaa opiskelijan opiskeluoikeudet toiselle välilehdelle.

Kolmas vaihe: Suoritukset ja tutkinnon tiedot


Suoritukset ja tutkintorakenne

Suorituksissa ja tutkinnon tiedoissa on suoritukset ja tutkintorakenne kokonaisuudessaan. Oletuksena näytetään kaikki suoraan tutkinto-ohjelmassa kiinni olevat opintokokonaisuudet ja väliotsikot, joiden sisällön saa auki. Ne väliotsikot/ei-koostettavat opintokokonaisuudet, joita ei haluta tutkintotodistukselle, voidaan piilottaa, ks. tarkemmin alempana todistuksen tiivistelmän sisältö. Todistuksella näytettävien väliotsikoiden/ei-koostettavien opintokokonaisuuksien nimiä voidaan tarvittaessa muokata todistukselle sopivammiksi. Lisäksi näytetään suoritusten nimet ja lisätiedot kieliversioineen sekä laajuudet, arvosanat ja suorituspäivät.

Näytettäviä tasoja voi tutkinto-ohjelmatason lisäksi olla enintään neljä (esim. yksi opintokokonaisuus, jonka alla hierarkisesti kolme väliotsikkoa). Ks lisää alempana väliotsikoiden käyttö.


Opintojen järjestäminen

Tutkinto-ohjelman ja opintokokonaisuuden opintojen ja näytettävien väliotsikoiden paikkaa voidaan muuttaa manuaalisesti.

Kannattaa panostaa siihen, että tutkintorakenne on kunnossa, jotta voidaan ensisijaisesti tulostaa tutkintorakenteen mukaisessa järjestyksessä ilman että tarvitsee muokata joka kerta manuaalisesti. Tämä toiminto kannattaa siis jättää poikkeaviin tilanteisiin ja tilanteisiin, jossa rakenteeseen ei saada oikeaa järjestystä (esim. jos opiskelija itse hakee opintokokonaisuudet rakenteeseen, mutta rakenteessa ei näy näiden keskinäinen järjestys suhteessa toisiinsa).

Siirtely tapahtuu nuolinäppäimillä. Opintoja ja väliotsikoita voidaan siirtää samalla hierakian tasolla. Opintokokonaisuuteen jo koostettuja opintojaksoja ei voida siirtää (tai jos koostettavan opintokokonaisuuden sisällä on toinen opintokokonaisuus).

Jos rakenteessa piilottaa väliotsikon, siirtyvät sen alla olevat opinnot seuraavan ylätason alle. Esimerkiksi jos kuvien tilanteessa piilotetaan sivuaine, nouseee MUO-S3200 Fashion Experience valinnaisten opintojen alle samalle tasolle kuin MUO-E800 taiteen maisteritutkinnon vapaasti valittavat opinnot.

Piilotetun väliotsikon siirtäminen ei vaikuta. Jos piilotetun väliotsikon palauttaa, siirtyy sen alla olevat opinnot ja väliotsikot takaisin sen alle.

A. Jos piilotetun väliotsikon alla olevien opinnon paikan nostaa väliotsikon yläpuolelle, väliotsikon palauttaminen palauttaa myös sen alta pois siirretyt opinnot takaisin alkuperäiseen paikkaan.

Alkutilanne, jossa väliotsikot näytetään:

Väliotsikko valinnaiset opinnot piilotettu ja sivuaine nostettu sen yläpuolelle:

Jos valinnaiset opinnot palautetaan, näytetään varoitus:

B. Jos taas vain muuttaa piilotetun väliotsikon valinnaiset opinnot alla olevien opintojen paikkaa (sivuaine ja MUO-E800), ei väliotsikon palauttaminen muuta järjestystä.

Rakenteen voi palauttaa alkuperäiseen tilaansa palauta rakenne suunnitelman mukaiseksi.

Järjestyksen muuttaminen muuttaa samalla opinnot samaan järjestykseen opiskelijan opintojen rakenteessa paitsi että opiskelijan rakenteessa suoraan tutkinto-ohjelmassa/opintokokonaisuudessa kiinni olevat opintojaksot näytetään ylimpänä.

Opintojen oletusjärjestys

Suoritetut opinnot tulostuvat koosteeseen ja opintosuorituksiin samassa järjestyksessä kuin ne ovat opiskelijalla opintojen rakenteessa. Ainoa poikkeus: jos tutkinto-ohjelmassa on suoraan kiinni opintojakso (väitöskirja), näytetään se opiskelijan rakenteessa aina ylimpänä.

Valmistumispyyntö on staattinen eli jos opiskelija tekee muutoksia suunnitelmaansa valmistumispyynnön jälkeen, eivät muutokset enää päivity valmistumispyyntöön.


Jos palveluhenkilön käyttöliittymässä muokataan tutkinto-ohjelman/opintokokonaisuuden rakenteen järjestystä (osien siirtely nuolinäppäimillä) sen jälkeen kun opiskelija on lähettänyt valmistumispyynnön, päivittyy rakenne valmistumispyynnössä vastaavaksi.


Opintojen järjestystä voi myös muuttaa, ks. ylempana.

Esimerkki

Opintojen rakenne opiskelijan suunnitelmassa. Historian aineopinnot ei-koostettava kokonaisuus.

Rakenne valmistumispyynnön ensimmäisessä vaiheessa hakemuksen tiedot.

Vaiheessa suoritukset ja tutkinnon tiedot voidaan määritellä näytetäänkö väliotsikot suuntautuminen ja historian aineopinnot. Opintosuoritusotteen koosteessa (tutkinnon sisältö) ja suorituslistauksessa näytetään sisältö riippuen väliotsikoiden/ei-koostettavien kokonaisuuksien näyttämisestä/piilottamisesta.

1. Jos näytetään väliotsikko suuntautuminen

Valmistumispyynnön esikatselu:

kooste:

suoritukset:

2. Jos näytetään väliotsikko historian aineopinnot

Valmistumispyynnön esikatselu:

kooste:

suoritukset:

3. Jos näytettäväksi valitaan molemmat väliotsikot

Valmistumispyynnön esikatselu:

Koosteessa näytetään vain suuntautuminen eli samalla tavalla kuin ensimmäisessä esimerkissä (väliotsikoita voidaan näyttää koosteessa vain yksi):

Suoritukset:

4. Jos piilotetaan molemmat väliotsikot

Valmistumispyynnön esikatselu:

kooste:

Suoritukset:

*Väliotsikoiden käyttö

Väliotsikoilla voidaan tutkinnon rakenteeseen (ja sen sisällä oleviin opintokokonaisuuksiin) luoda otsikkotasoja, jotka auttavat tutkinnon hierarkisen rakenteen luomisessa, ymmärtämisessä ja esimerkiksi teemojen erottamisessa.

Tutkintotodistukseen vaikuttaa se, miten sen alla olevat arvosteltavat opintokokonaisuudet on koostettu ja mitä valitaan näytettäväksi. Tähän vaikuttaa kaksi asiaa:

1.Tutkinto-ohjelmatasolla voidaan tehdä valintoja vain suoraan siinä kiinni oleviin väliotsikkotasoihin/ei-koostettaviin opintokokonaisuuksiin (näytetäänkö vai piilotetaanko, ks. alla todistuksen tiivistelmän sisältö luettelo kohta 1 ja 2).

2. Arvosteltavalle opintokokonaisuudelle samat valinnat (mitä väliotsikoita näytetään) tehdään sen koostamisessa. Opintokokonaisuuksien rakenteeseen ei voi enää tutkinnon koostamisessa vaikuttaa. 


Esimerkki väliotsikon käyttämisestä: Tutkinto-ohjelman tarkentavat valinnat tehdään opintokokonaisuuksina, jotka sijoitetaan valitse 1 säännön alle väliotsikkoon Pääaine. Tutkintotodistuksen koostamisessa voi

 • jättää ko. väliotsikon näyttämättä, jolloin näytetään pääainekokonaisuuden nimi (esim. Musiikkipsykologian pääaineen opinnot)
  TAI
 • näyttää väliotsikko Pääaine ja sen perään opintokokonaisuuden nimi (Pääaine, Musiikkipsykologia; tässä tapauksessa opintokokonaisuuden nimestä on jätetty toisto pois)

Todistuksen tiivistelmän sisältö

Opintosuoritusotteen koostesivulla tutkinnon tiivistelmässä näytetään arvioidut opintokokonaisuudet ja lisäksi voidaan valita näytetäänkö väliotsikot/ei-koostettavat kokonaisuudet ryhmittelemässä dataa.

Huomioitavaa väliotsikoista/ei-koostettavista kokonaisuuksista ja niiden näkymisestä tutkinnon koosteessa ja opintosuoritusotteella:

 1. Koosteessa väliotsikkotasoja näytetään vain yksi eli koostesivulle ei saa sellaista rakennetta, jossa olisi väliotsikko + väliotsikko ja sen jälkeen se koostettu kokonaisuus (kuten ylemmässä kuvassa suorituksista ja tutkintorakenteesta, jossa piilotetaan väliotsikko pääaine).
 2. Koosteessa näytetään suoraan tutkinnossa kiinni olevat opintokokonaisuudet; jos ennen opintokokonaisuutta on väliotsikoita, voidaan niistä näyttää vain yksi (ylin, jos mitään ei piiloteta)
 3. Opintosuoritusotteella piilotetun väliotsikon/ei-koostettavan kokonaisuuden alaiset opinnot näytetään seuraavaksi ylimmän tason alla, jota ei ole piilotettu
 4. Opintojaksojen tulisi olla koostettuna kokonaisuuteen

  • Tutkintovaatimuksissa ja tutkintorakenteessa lienee aina paikka sellaisille opinnoille, joita ei ole eritelty tutkintovaatimuksissa (toisin kuin esim. pääaineopinnot), esim. valinnaiset, vapaasti valittavat, muut opinnot tms. Jos nämä haluaa näkyviin koosteelle ja suoritusotteelle siististi niputettuna (vs. irrallisina), kannattaa rakentaa opintokokonaisuus, joka arvioidaan esim. asteikolla hyväksytty-hylätty.
  • Poikkeus: jos halutaan esimerkiksi väitöskirja tms. tärkeän opintojakson suoritus näyttää myös tiivistelmässä, se on mahdollista. Tällöin opintojakso on kiinni joko suoraan tutkinto-ohjelmassa tai siinä kiinni olevassa väliotsikossa/ei-koostettavassa kokonaisuudessa. Opintojakson suoritusta ei tällöin koosteta mihinkään kokonaisuuteen. Opintojaksosta näytetään sen nimi, laajuus ja arvosana. Ks. kuvat alempana tulosteiden muutoksissa.

Esimerkki:

Rakenteessa on niputettu Sivuaine ja vapaasti valittavata opinnot saman väliotsikon alle, koska niillä on yhteinen maksimilaajuus; opiskelija voi joko tehdä 1-2 sivuainetta tai pelkästään valinnaisia opintojaksoja tai näiden yhdistelmän (max. 60 op). Sivuaineella on lisäksi väliotsikon Sivuaine ja valinnaiset alla oma väliotsikko Sivuaine, jotta sille voidaan antaa sivuainerajaus (ks. Sivuaineen hallinta). Kuvan tapauksessa opiskelija on tehnyt sivuaineen ja valinnaisia. Tutkinnon koostamisessa voidaan:

a) jättää näkyviin väliotsikko: Sivuaine ja valinnaiset

 • todistuksen koostesivulla:
  • Sivuaine ja valinnaiset, historian teemat
  • Sivuaine ja valinnaiset, taiteen kandidaatintutkinnon vapaasti valittavat opinnot

b) jättää näkyviin väliotsikko: Sivuaine

 • todistuksen koostesivulla:
  • Sivuaine, historian teemat
  • taiteen kandidaatintutkinnon vapaasti valittavat opinnot

c) piilottaa molemmat väliotsikot Sivuaine ja valinnaiset ja Sivuaine

 • todistuksen koostesivulla:
  • historian teemat
  • taiteen kandidaatintutkinnon vapaasti valittavat opinnot

d) jos molemmat jätetään näkyviin, näytetään molemmat ylemmän väliotsikon alla (eli alempaa väliotsikkoa ei näytetä):

 • todistuksella:
  • Sivuaine ja valinnaiset, historian teemat
  • Sivuaine ja valinnaiset, taiteen kandidaatintutkinnon vapaasti valittavat opinnot

Opintosuoritusotteella näytettävä hierarkia

Tutkintotodistuksen opintosuoritusotteella voidaan näyttää hierarkisesti neljä tasoa tutkinto-ohjelman itsensä lisäksi (ei-piilotettuja väliotsikkoja ja opintokokonaisuuksia. Huom. valintaryhmää ei lasketa tasoksi).  Tasot voisivat olla esimerkiksi:

   • 1. väliotsikko: pääaine
    • 2. pääainevaihtoehdot opintokokonaisuuksina (tarkentava valinta)
     •  3. teema A (esim. perusopinnot)
      • 4. teema A1 (esim. perusopintojen teema 1)

Tutkinnon tiedot

Tutkinnon tiedoissa täydennetään puuttuvat tiedot. Tutkinto voidaan koostaa ainoastaan arvosanalla hyväksytty tai mainesanalla oivallisesti/erinomaisesti (riippuen kumpaa asteikkoa käytetään. ks. Tutkinto-ohjelmat#Perustiedot → arviointiasteikko).

Tutkinnon hyväksyvä organisaatio näytetään tutkintotodistuksella. Jos tutkinnon hyväksyvä organisaatio on sama kuin yliopisto, tulostetaan yliopiston nimi vain kerran tutkintotodistukselle. Tutkinto-ohjelman vastuuorganisaatiotieto ja mahdollinen järjestävä organisaatio eivät näy tutkintotodistuksella, mutta niitä voi käyttää esim. tilastointiin.

Lisäksi näytetään tutkinto-ohjelman tiedoista periytyvät tutkintonimike, koulutusala ja suorituskieli; jos tutkinto-ohjelmalla on useita arvoja, pitää valita oikea.

Koulutusluokitus tulee tutkintosuoritukseen opiskelijan opiskeluoikeuden tiedoista eikä tietoa voi muuttaa, ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Koulutusluokitusjakoulutuspaikka

AMK-toiminnallisuus:

Tutkintotodistukselle voi lisätä toisen koulutusluokituskoodiston arvon koodistosta hakemalla. Valittu arvo tulostuu AMK-tutkintotodistuksille.

Jos tutkinto-ohjelmalla on useampi tutkintonimike, voidaan koulutuksen rakenteessa tutkinto-ohjelman tai tarkentavien valintojen muokkaamisessa valita tutkintonimike, jota ei koostamisen yhteydessä enää voi muuttaa, ks tarkemmin Koulutukset-ohje → Tarkentavien valintojen lisääminen. Näin eri koulutuksissa voidaan valmistua samasta tutkinto-ohjelmasta eri tutkintonimikkeellä, jos tarpeen. Ks. tarkemmin Koulutukset-ohje#KoulutusluokitusKoulutusluokitus.

Arvosana

Arvosanaksi voidaan antaa hyväksytty tai mainesana, ks. mainesanat alempana.

Tutkinnon laajuutta ja laajuuspainotteista keskiarvoa ei voi muokata.

Keskiarvo

Pääkäyttäjän toiminnoissa voidaan yliopistokohtaisesti määritellä, tulostetaanko tutkinnon keskiarvo tutkintotodistuksen opintosuoritusotteelle. Toiminto ei vaikuta muuhun kuin tutkintotodistuksen opintosuoritusotteeseen. Palveluhenkilön käyttöliittymässä opiskelijan tiedoista ja opiskelijan käyttöliittymässä omista tiedoista tulostetussa opintosuoritusotteessa on tutkinnon keskiarvo, vaikka asetus olisi pois päältä. Keskiarvo näytetään myös opintosuunnitelman tulosteessa ja ohjausnäkymässä aina. Ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1117746 → tutkintotodistuksen tulosteet → opintosuoritusote.

Lisäksi pääkäyttäjän toiminnoissa voidaan yliopistokohtaisesti määritellä, tulostetaanko opintokokonaisuuksien keskiarvo tutkintotodistuksen opintosuoritusotteelle, ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1117746 → opintosuoritusote → opintokokonaisuuden keskiarvo. Tämä toiminto asettaa opintokokonaisuuksien keskiarvon tulostuvaksi myös normaalille opintosuoritusotteelle.

Jos keskiarvoa ei tulosteta tutkinnolle eikä opintokokonaisuuksille, ei tutkintotodistukselle myöskään tulosteta lausetta keskiarvosta.

Ks. mitkä lauseet tulostetaan riippuen eri valinnoista tutkinnon ja opintokokonaisuuksien keskiarvolle: /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1117746

Kuvassa teksti, kun molemmissa asetus on päällä eli tutkintotodistukselle tulostetaan sekä tutkinnon keskiarvo että opintokokonaisuuksien keskiarvo.

Keskiarvon laskeminen

  • Opintosuoritusten keskiarvo lasketaan hyväksytysti suoritetuista opintojaksoista, jotka on arvioitu asteikolla 0–5 (hylätty–erinomainen)
   • Opintokokonaisuuksien keskiarvo lasketaan ko. kokonaisuuden sisältävistä opintojaksoista
   • Tutkinto-ohjelman keskiarvo lasketaan kaikista opintojaksoista (ei kokonaisuuksien keskiarvosta)
  • Keskiarvo on painotettu opintopistelaajuudella
  • Jos koostettava kokonaisuus/tutkinto-ohjelma sisältää sellaisen opintokokonaisuuden, joka on koostettu ilman siihen kiinnitettäviä osasuorituksia (eli on ns. tyhjä), huomioidaan kuitenkin tämän tyhjän kokonaisuuden arvosana keskiarvon laskennassa opintopistemäärällä painotettuna (mikäli sillä on arvosana asteikolla 0-5).
  • Tutkinnon keskiarvo opintosuoritusotteella näytetään vain, jos vähintään puolet tutkinnon laajuudesta on arvioitu asteikolla 0–5
   • Tutkinnon keskiarvolause tulostetaan tässäkin tapauksessa, ellei tulostumista ole erikseen asetettu pois päältä, ks. Tutkinnon koostaminen#arvosana


Mainesanat

Tutkintosuoritukselle voi antaa mainesanan (erinomaisesti tai oivallisesti). Jos halutaan arvostella tutkintosuorituksia erinomaisesti, annetaan ko. tutkinto-ohjelmalle arviointiasteikoksi Asteikko tutkinnolle (erinomainen); aiemmin sama asteikko oli nimeltään kandidaatintutkinnon asteikko. Jos halutaan arvioida oivallisesti, annetaan ko. tutkinto-ohjelmalle arviointiasteikoksi Asteikko tutkinnolle (oivallinen); aiemmin sama asteikko oli nimeltään Maisteritutkinnon asteikko. Mainesana valitaan tutkintosuoritukselle arvosana-valikosta.

Arvonimi

Opiskelijalle voi lisätä arvonimen, joka tulostuu todistuksen diplomisivulle.

Valittavissa olevia arvonimiä ovat:

 •   ekonomi
 •   agronomi
 •   metsänhoitaja
 •   kuvataiteen kandidaatti
 •   kuvataiteen maisteri
 •   maisteri


Tutkintotodistukselle tulostuvat tiedot

Tutkintotodistukselle tulostuvissa tiedoissa annetaan valmistumispäivä, todistuksen allekirjoittajat ja tutkintotodistuksen kieli. Tutkintotodistukselle lisätään allekirjoittajat ja heidän nimikkeensä kaikilla korkeakoulun virallisilla kielillä. Valmistumispäivä on sama kuin tutkinnon suorituspäivä; opiskelijan opiskeluoikeus päätetään yksivaiheisessa koulutuksessa ja kaksivaiheisessa koulutuksessa toisen vaiheen koostamispäivään. HUOM. opiskeluoikeuksien eräajo tapahtuu öisin, joten jos tutkinto koostetaan kuluvalle päivälle, muuttaa eräajo yön aikana opiskeluoikeuden tilan, ks. Opiskeluoikeuksien ohje → opiskeluoikeuden eräajot. Jos opiskelija valmistuu kaksivaiheisen tutkinnon ensimmäisestä vaiheesta, muuttaa eräajo yön aikana toisen vaiheen aktiiviseksi vaiheeksi.

Jatka-painike aktivoituu, kun tarvittavat tiedot on annettu.

Neljäs vaihe: tutkintoon liittyvät pätevyydet

Jos jonkun pätevyyden suoritusvaatimuksena  on koostettavan tutkinnon suorittaminen, voidaan tällaisen pätevyyden suoritus kirjata tutkinnon koostamisen neljännessä vaiheessa. Ko. suoritusvaatimuksen pitää olla automaattisesti kirjattava, ks. Pätevyydet#Pätevyyksienautomaattinenkirjaaminen (vaatii kirjautumisen). Tässä ohjeessa ja Sisussa käytetään termiä pätevyys, mutta sama toiminto toimii myös muilla osaamiskokonaisuuksilla.

HUOM. muut pätevyydet tulee kirjata opiskelijalle ennen tutkinnon koostamista, jos niistä halutaan tulostaa teksti tutkintotodistukselle.

Tutkintosuorituksesta kirjattava pätevyys näytetään luonnostilaisena. Jos opiskelijalle on kirjattu samassa opiskeluoikeudessa suoritettuja kelpoisuuksia, liitetään ne automaattisesti luonnostilaiseen pätevyyteen. Kelpoisuuksia voi myös irrottaa pätevyydestä klikkaamalla kelpoisuuden rivillä x-merkkiä.

Lisäksi pätevyyteen voi liittää liittää muissa opiskeluoikeuksissa suoritettuja kelpoisuuksia (liitä kelpoisuuksia).

Neljännessä vaiheessa voidaan myös liittää tutkintoon opiskelijan samaan opiskeluoikeuteen suorittamia muita pätevyyksiä ja muita osaamiskokonaisuuksia (kohdassa muut opiskeluoikeuteen kirjatut pätevyydet), jotka on luotu pätevyyksien automaattisella kirjaamisella (automaattisessa kirjaamisessa ei pätevyyteen/kelpoisuuteen/muuhun osaamiskokonaisuuteen liitetä tutkinto-ohjelmaa) tai joihin ei manuaalisessa kirjaamisessa ole liitetty tutkinto-ohjelmaa.

Kaikkia tässä näkymässä näkyviä pätevyyksiä ja muita osaamiskokonaisuuksia voi myös irrottaa tutkinnosta.

Vain tutkintosuoritukseen kiinnitetyistä pätevyyksistä/kelpoisuuksista/muista osaamiskokonaisuuksista tulostetaan kuvaustekstit tutkintotodistukselle. Jos tutkintotodistukselle ei haluta tulostuvan pätevyyden/kelpoisuuden/muun osaamiskokonaisuuden tekstejä, ei niitä kiinnitetä tutkintosuoritukseen. Virtaan viedään formaaliin pätevyyteen/kelpoisuuteen liittyvä opiskeluoikeus. Todistuksen tekstit, ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1117760 → tulosteet (vaatii kirjautumisen).

Jos luonnostilaisen pätevyyden irrottaa tutkinnosta, syntyy saavutettu pätevyys silti tutkinnon koostamisesta, mutta sitä ei kiinnitetty tutkinto-ohjelmaan eikä siitä tulostu tekstejä tutkintotodistuksen liitteelle.

Jos opiskelijalla on kirjattuja kelpoisuuksia samassa opiskeluoikeudessa, mutta niitä ei liitetä mukaan koostettavaan tutkinto-ohjelmaan, näyttää Sisu varoituksen, kun siirrytään esikatseluun ja vahvistukseen:

 

Jos tutkinnon koostamisessa on edetty tähän vaiheeseen, näytetään myös opiskelijan tiedoissa pätevyyksissä tutkinnon koostamisesta syntyvät pätevyydet luonnostilaisina. Jos hakemuksen hylkää tai opiskelija peruu sen, poistuvat myös luonnostilaiset pätevyydet.

Jos opiskelijalla ei samassa opiskeluoikeudessa ole yhtään jo kirjattua pätevyyttä/muuta osaamiskokonaisuutta eikä kirjattavan tutkinnon perusteella sellaisia synny, voidaan vaiheesta jatkaa suoraan esikatseluun ja vahvistukseen.

Välitallennus

Tutkinnonkoostamistoiminnallisuudessa ei ole varsinaisesti välitallennuspainiketta, mutta Sisu muistaa edellisellä kerralla tutkinnon tiedoissa ja tutkintotodistukselle tulostuvissa tiedoissa annetut valinnat, jos koostamisessa on edetty neljänteen vaiheeseen asti. Sen sijaan suorituksiin ja tutkintorakenteeseen edelliskerralla tehtyjä muutoksia (väliotsikoiden näyttämistä/piilottamista, uudelleen järjestelyä) Sisu ei muista.

Viides vaihe: Esikatselu ja vahvistus

Viimeisessä vaiheessa esikatselu ja vahvistaminen tarkistetaan valmistumisen tiedot, tutkintoon liitetyt pätevyydet ja muut osaamiskokonaisuudet ja vahvistetaan tutkinto; ks. alla myös luonnostulosteet.

Jos on valittu toinen koulutusluokitus (AMK-toiminnallisuus):


Luonnostulosteet

Viimeisessä vaiheessa esikatselu ja vahvistus voidaan ennen vahvistamista luoda luonnokset todistuksesta ja sen liitteistä (muodosta todistusten luonnokset).  Jos todistuksissa huomataan korjattavaa, kannattaa silti edetä vaiheeseen neljä ennen kuin keskeyttää, ks. yllä välitallennus.

Modaalissa valitaan tutkintotodistuksen kielet ja tarvittaessa käännöksen kieli. Diploma supplementille valitaan pohja. Diploma supplement tulostetaan aina englanniksi. Opintosuoritusote ja pätevyysliitteet tulostetaan kaikilla niillä kielillä, joilla myös tutkintotodistus ja sen käännös tulostetaan.

Modaalissa tulosteiden kielivalinnat päivittyvät sitä mukaa, kun valintoja tehdään yläosiossa.

Luonnoksissa on vesileima luonnos eikä niissä ole allekirjoittajia, vaan allekirjoittajien sijaan lukee Allekirjoittaja ja nimike.

Tutkinnon vahvistaminen

Kun luonnokset on tarkastettu ja virheet korjattu, voidaan vaiheessa esikatselu ja vahvistus vahvistaa tutkintosuoritus. Tutkintoon koostettuja suorituksia voi enää virhemerkitä/purkaa. Jos opiskelija valmistuu yksivaiheisesta koulutuksesta tai kaksivaiheisen koulutuksen toisesta vaiheesta, muuttuu opiskeluoikeuden tilaksi valmistunut, jos tutkinnon suorituspäivä on menneisyydessä tai kuluva päivä. Opiskelija saa viestin pyynnön hyväksymisestä ja tutkinnon koostamisesta.

Kun tutkinto on koostettu, näytetään sivulla kooste tutkinnon tiedoista.Huomioita

1. Tutkinnon koostamispyynnössä ei huomioida kouluttautumismahdollisuuksia tai tarkentavien valintojen vahvistamista opiskeluoikeuteen eli opiskelija voi tehdä valmistumispyynnön myös opiskeluoikeuden vastaisesta suunnitelmasta (esim. opiskelijalle on vahvistettu pääaineeksi fysiikka, mutta hänellä on suunnitelmassa pääaineena matematiikka). Valmistumispyyntöä ei voi käsitellä, jos suunnitelma ei ole opiskeluoikeuteen vahvistettujen valintojen mukainen. Valmistumispyyntö voidaan tällaisessa tilanteessa hylätä (ja pyytää opiskelijaa korjaamaan suunnitelma) tai vahvistaa opiskelijan opiskeluoikeus vastaamaan suunnitelmaa.

2.Valmistumispyynnön voi käsitellä opiskeluoikeuteen, joka on aktiivinen (läsnä- tai poissaoleva) valmistumispäivänä. Tutkinnon voi koostaa myös menneisyyteen, kunhan opiskeluoikeus on tutkinnon suorituspäivänä ollut aktiivinen.

3. Jos opiskelijan opiskeluoikeuteen on tehty tulevaisuudessa ajoittuva muutos (snapshot), ei tutkintoa voi koostaa sen ajalle. Ts. valmistumispäivän (tutkinnon suorituspäivän) pitää olla ennen snapshotin astumista voimaan. Jos  valmistuminen tapahtuu vasta tulevaisuudessa voimaanastuvan muutosversion aikana, voidaan tutkinto koostaa vasta muutosversio astuttua voimaan.

Ks. Opiskeluoikeuksien ohje#OpiskeluoikeudenmuutoksetopiskeluoikeudessaOpiskeluoikeudenmuutoksetopiskeluoikeudessa(uusittu)

4. Koulutuspaikasta on tullut pakollinen tieto opiskeluoikeuden vaiheille ja tutkintoa ei voi koostaa tai virhemerkitä ilman koulutuspaikkaa. Vanhoille opiskeluoikeuksille tämä kannattaa ajaa migraatiolla (ja/tai testitapauksiin viedä käsin).

5. Jos opiskelijan suunnitelmassa on koostettava (arvosteltava) kokonaisuus, jonka sisältö koostuu vain epäsuorista valinnoista (=kaikki sen opinnot on suoritettuina toisessa opintokokonaisuudessa samassa tutkinto-ohjelmassa), voidaan tutkinto koostaa. Koostamisen ensimmäisessä vaiheessa näytetään kuitenkin huomautus ja linkki siirry kokonaisuuden arviointiin. Tämä ei kuitenkaan estä tutkinnon koostamista.

6. Jos opiskelijan suorituksia on tuotu importilla ja suorituksen tyyppiä on muutettu (esim. CustomModuleAttainment → ModuleAttainment tai CustomCourseUnitAttainment → CustomModuleAttainment) sen jälkeen, kun opiskelija on valinnut suorituksen suunnitelmaansa, voi valmistumisen käsittelyssä olla ongelmia, kun opinto on suunnitelmassa kahteen kertaan. Opiskelijalle suunnitelmassa näkyy kuvan mukainen tilanne, ohjaajalle tätä ei näy suunnitelman normaalissa näkymässä; suunnitelman muokkaustilassa näkyy myös ohjaajalle. Tämän tilanteen saa korjattua niin, että opiskelija (tai ohjaaja) poistaa virheellisen suorituksen suunnitelmasta ja opiskelija tekee uuden valmistumispyynnön.

7. Poistetulle tutkinto-ohjelmalle ei voi kirjata suoritusta.

Tutkintotodistuksen tietojen korjaaminen

Sisussa tutkintotodistuksen ajatus on, että työ tehdään etukäteen. Toisin sanoen, kun kaikki taustatiedot ovat oikein, ei todistuksen tietojakaan tarvitse korjata. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tutkintorakenteet sisältöineen on hyvin rakennettu ja opiskelija on opintojensa aikana tehnyt rakenteeseen tarvittavat muutokset (poikkeavan rakenteen hakemukset, opintoluonnokset ja suoritushakemukset niiden kautta), ei tutkinnon koostamisvaiheessa tarvitse miettiä, mitä opintoja opiskelijan tutkintoon tulee. Samoin jos opiskelijan omat tiedot ovat oikein, ei niitäkään tarvitse enää korjata.

Tietoja on kuitenkin mahdollista korjatakin:

a) Osaa tiedoista voidaan Sisussa korjata niin, että ne korjaantuvat tutkintotodistuksen tietoihin (=uuteen pdf:ään) ilman, että tutkintosuoritusta pitää muokata: 

 • opiskelijan staattisia tietoja
  • esim. koulusivistyskieli, nimi
 • opintojen staattisia tietoja
  • esim. opintojakson nimi
  • jos opintojakson nimeä muokkaa, muokattu nimi tulostuu tutkintotodistuksen opintosuoritusotteelle muutaman minuutin viiveellä johtuen GraphQL-välimuistista.

Osa tiedoista on sellaisia, että ne sidotaan tutkintosuoritukseen ja nämä tiedot voi korjata eri keinoin riippuen siitä, mistä tiedoista on kyse:

b) *ilman, että koostettu tutkinto pitää virhemerkitä, voidaan korjata:

 • tutkintonimike
  • voidaan valita tutkinto-ohjelman tiedoissa olevista vaihtoehdoista
 • arvonimi
 • suorituskieli
  • voidaan valita tutkinto-ohjelman tiedoissa olevista vaihtoehdoista
 • vastuuorganisaatio
 • tutkinnon hyväksyvä organisaatio
 • todistuksen allekirjoittaja(t)

c) *virhemerkitsemällä tutkintosuoritus ja koostamalla se uudestaan (opiskelijan ei tarvitse itse hakea tutkintoa uudestaan):

 • koulutusluokitus
  • muokataan opiskeluoikeuden tiedoissa 
  • tai muokataan koulutuksessa kuntoon 

   • havaittu bugi: ei päivity opiskeluoikeuteen, ellei käy avaamassa opiskeluoikeuden koulutuspolun muokkaustilaan ja tallentamassa muokkausnäkymään päivittyneen arvon

 • arvosana
 • suorituspäivä
 • opinnot
  • esim. järjestys, väliotsikointi
 • Opiskelija on korjauksen ajan ilman tutkintosuoritusta; opiskelijan aiempi valmistumispyyntö on tilassa hyväksyntä peruttu ja hänellä näkyy uusi hakemus tilassa haettu.

d) virhemerkitsemällä tutkintosuoritus ja pyytämällä opiskelijaa hakemaan tutkintoa uudestaan:

 • jos korjaus koskee tutkinnon sisältöä
  • esim. jos koostetussa tutkinnossa on väärät opinnot
 • Opiskelija on korjauksen ajan ilman tutkintosuoritusta
 • huom. tämä tehdään tutkinto-ohjelman tiedoissa; kohdat b ja c opiskelijan suorituksissa

Tutkintosuorituksen muokkaaminen

*Kohtien b ja c muokkaus tehdään opiskelijan suorituksissa, jossa avataan tutkintosuorituksen tiedot oikeaan sivupaneeliin ja avataan kolmen pisteen valikosta muokkaa tutkintosuorituksen ja valmistumisen tietoja. Jos opiskelijalla on kaksivaiheinen koulutus, ei alempaa tutkintoa voi merkitä virhekirjaukseksi ennen ylempää.

B: Avautuvassa modaalissa voidaan muokata kohdan b arvoja yllä mainituin rajoittein ja tallentaa muuttuneet tiedot.

C: samassa näkymässä toiminto muokkaa tutkintosuorituksen arvosanaa, suorituspäivää tai tutkinnon sisältöä virhemerkitsee tutkintosuorituksen ja luo siitä samalla uuden koostamispyynnön. Jos opiskelijalla on pätevyyksiä/muita osaamiskokonaisuuksia, jotka on kirjattu tutkintosuorituksen perusteella, pitää ne poistaa ennen kuin tutkinnon voi virhemerkitä.

Virhemerkinnälle pitää antaa perustelut. Modaalissa näytetään opiskelijalle lähtevä automaattinen viesti ja lisäksi voidaan antaa omat lisätiedot tutkinnon uudelleen koostamisesta, esim. syy virhemerkitsemiseen (esim. hakemuksen käsittelyssä typotettiin suorituspäivä).

Uuden valmistumispyynnön luominen

Kun opiskelijan suorituksissa virhemerkitään ja luodaan koostamispyyntö, näyttää Sisu vihreän bannerin, josta voi siirtyä koostamispyyntöön ja koostaa tutkinnon uudestaan. Virhemerkintä tyhjentää aiemman suorituksesta tutkinnon sisällön muutetut tiedot; esimerkiksi väliotsikoiden piilottaminen/näyttäminen, uudelleen nimeäminen ja opintojen järjestäminen täytyy tehdä uudestaan. Muut tiedot ovat samat kuin aiemmin käsitellyssä hakemuksessa.

Alkuperäisen hakemuksen tila on hyväksyntä peruttu ja asioinnissa sille on asetettu automaattisesti käsittelijäksi se henkilö, joka tutkintosuorituksen virhemerkitsi. Uuteen hakemukseen on automaattisesti asetettu käsittelijäksi virhemerkinnän tehnyt henkilö.

HUOM. jos tutkintosuoritus on koostettu toisessa järjestelmässä ja tuotu Sisuun, ei tutkintosuorituksen tietoja voi muokata Sisussa, vaan ne pitää muuttaa alkuperäisessä järjestelmässä. Samoin, jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeusroolia valmistumispyynnön käsittelijä, näytetään sama herja, ks. kuva.

Virhekirjaus

Kohta d: koko tutkintosuoritus voidaan virhemerkitä ja opiskelijan pitää tehdä valmistumispyyntö uudestaan.

Virhekirjaus tehdään tutkinto-ohjelman välilehdellä tutkintosuoritukset. Virhekirjattavaksi tarkoitettu tutkinto-ohjelma avataan oikeaan paneeliin, josta kolmen pisteen takaa löytyy toiminto merkitse virhemerkinnäksi. Jos opiskelijalla on kaksivaiheinen koulutus, ei alempaa tutkintoa voi merkitä virhekirjaukseksi ennen ylempää. Virhekirjauksen jälkeen opiskelijan pitää hakea valmistumista uudelleen.

Virhekirjaukseen tutkinto-ohjelman tiedoissa tarvitaan suoritusten käsittelijän käyttöoikeusrooli.

Virhemerkintää ei voi tehdä, jos opiskelijalla on pätevyyksiä/muita osaamiskokonaisuuksia, jotka on kiinnitetty on tutkinto-ohjelmaan, vaan ne pitää poistaa ensin. Huom. huomautusmodaali näyttää pätevyydet/muut osaamiskokonaisuudet yksi kerrallaan eli yhden per virheilmoitus (=kun poistaa modaalissa mainitun pätevyyden/muun osaamiskokonaisuuden, näyttää modaali seuraavan, jos opiskelijalla on useampia ko. tutkinto-ohjelmaan kiinnitettyjä pätevyyksiä/muita osaamiskokonaisuuksia).

Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden tulostaminen

Tutkinnon vahvistamisen jälkeen voi muodostaa tutkintotodistuksen ja sen liitteet. Hyväksyttyyn tutkintopyyntöön pääsee asioinnin kautta. Ennen tulosteiden muodostamista tulee varmistaa, että kaikki pätevyydet on kirjattu opiskelijalle. Tulosteet voi myös esikatsella ennen tutkintosuorituksen koostamista, ks. ylempänä Tutkinnon koostaminen#Luonnostulosteet.

Valmistumispyynnön käsittelijä saa tulostaa opiskelijalle tutkintotodistuksen liitteineen, jos hänellä on lisäksi oikeus nähdä opiskelijan henkilötunnus, esim. käyttöoikeusrooli henkilötunnuksen lukuoikeus (tekniset oikeudet: sensitiivisen tiedon lukuoikeus ja opiskelijatiedon katselu).

Tutkintotodistukselle tulostuvat liitteet:

 • Tutkintotodistuksen käännös (tarvittaessa)
 • Diploma Supplement
 • Opintosuoritusote
 • Pätevyystodistus

Kaikkien tulosteiden allekirjoituspäivä on sama kuin tutkinnon koostamisen yhteydessä annettu valmistumispäivämäärä. Tämä päivä on samalla tutkinnon suorituspäivä.

Diplomin allekirjoittajat (max. 2) ja tulostuskieli annettu jo tutkinnon koostamisen yhteydessä. Mikäli käyttäjä tässä vaiheessa vaihtaa tutkintotodistuksen kieltä, järjestelmä ilmoittaa, että valittu tulostuskieli poikkeaa tutkinnon koostamisen yhteydessä annetuista alkuperäisen tutkintotodistuksen kielistä. Mikäli tutkintotodistukselle halutaan käännös, tulee sille valita kieli. Tutkintotodistuksen käännös ei muodostu automaattisesti, mikäli sitä ei erikseen valita tulostettavaksi.

 Diploma Supplementin muodostamista varten tulee valita pohja. Ks. diploma supplement pohjien toimittaminen /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1118475 (vaatii kirjautumisen).

Diploma supplementille voidaan valita, näytetäänkö siinä allekirjoittaja. Kuvan tilanteessa näytetään huomautuskolmio, koska nimike on antamatta.

Opintosuoritusotteen muodostamista varten tulee valita kieli, jolla ote tulostetaan. Opintosuoritusotteelle voi lisätä allekirjoittajan tarvittaessa. 

Pätevyystodistukset on näkyvissä vain, mikäli opiskelijalle on kirjattu muita osaamiskokonaisuuksia tai formaaleja pätevyyksiä ja ne on kiinnitetty kyseiseen tutkintoon. Muodostettavat pätevyystodistukset voi valita muodostettavaksi yksittäin.

Allekirjoittajaksi on kaikilla liitteillä esivalittuna se henkilö, jonka tunnuksilla järjestelmään on kirjauduttu. Allekirjoittajalle on annettava nimike niillä kielillä, joilla liite tulostetaan.

Yhteenvetonäkymässä nähdään taulukko tulostettaviksi valituista tiedostoista ja niiden kielistä sekä Diploma Supplementille valittu pohja ja pätevyystodistukselle valittu pätevyyden nimi. 


Tulosteet voi muodostaa poistumatta yhteenvetosivulta. Jos tiedoissa huomataan virheitä, voi käsittelijä palata edelliseen vaiheeseen sivun ylälaidasta ja tehdä tarvittavat muutokset menettämättä aiemmin antamiaan tietoja.

Tulosteet muodostuvat omina pdf-tiedostoinaan.

Sivulta /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1119243 löytyvät tulosteiden kentät.

Tulosteiden tiedot

Ks. mallipohjat: /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1119243

1.Diplomisivu

Diplomisivusta on irrotettu koostesivu, joka on siirretty opintosuoritusotteen ensimmäiseksi sivuksi. Sisusta tulostuu yksisivuinen diplomi.

Diplomisivun tietojen järjestys:

 1. Tutkintotodistus
 2. Tutkintonimike
 3. Yliopisto/korkeakoulu
 4. Tiedekunta/korkeakoulu (tutkintosuoritukselle annettu hyväksyvä organisaatio)
  1. jos sama kuin kohta 3 eli yliopisto/korkeakoulu, tulostetaan vain kerran
 5. Koko nimi
 6. Henkilötunnus (syntymäaika, jos ei hetua)

Jos opiskelijalla ei ole etunimeä:

 • tutkintotodistukselle tulostuu vain sukunimi
 • tutkintotodistuksen liitteelle ja diploma supplementille  tulostuu etunimen kohdalle viiva.

Jos opiskelijalla ei ole sukunimeä:

 • tutkintotodistukselle  tulostuu vain etunimi
 • tutkintotodistuksen liitteelle ja diploma supplementille  tulostuu sukunimen kohdalle viiva.

Sisusta tuleva automaattinen teksti; hakasulkeissa olevat arvot haetaan opiskelijan tutkintosuorituksen tiedoista:

...on suorittanut yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisen ylemmän korkeakoulututkinnon: tekniikan kandidaatti (180 opintopistettä), tekniikan ja luonnontieteiden kandidaattiohjelma, opintosuuntana ympäristö- ja energiatekniikka.

on suorittanut yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1295/2019) mukaisen [ylemmän / alemman] korkeakoulututkinnon: [tutkintonimike] [xx tutkinto-ohjelman tavoitelaajuuden minimiopintopistemäärä] opintopistettä), [tutkinto-ohjelma], [tarkentavan valinnan taivutettu nimi, esim. opintosuuntana tai pääaineena]

Englanniksi:

 • with [tarkentava valinta] as the [tarkentavan valinnan nimi]
 • with English as the specialisation

Suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä tutkintotodistuksessa pakotetaan tutkinto-ohjelman ja tarkentavan valinnan nimi pienellä.

 • Esimerkiksi käyttöliittymässä tutkinto-ohjelman nimi on kirjoitettu Taiteen kandidaatti/Kandidatprogram i konst ja tarkentavana valintana oleva opintokokonaisuus Muotoilu/Design.
 • ...on suorittanut yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisen alemman korkeakoulututkinnon: taiteen kandidaatti (180 opintopistettä), taiteen kandidaattiohjelma, opintosuuntana muotoilu.
 • ...har i enlighet med statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet (794/2004) avlagt lägre högskoleexamen: konstkandidat (180 studiepoäng), kandidatprogram i konst, huvudämnet design.

Englanninkielisessä tutkintotodistuksessa tutkinto-ohjelman ja tarkentavan valinnan nimi ovat siten kuin ne on käyttöliittymään annettu (opinnot → tutkinto-ohjelmat/opintokokonaisuudet)

 • Esimerkiksi, jos käyttöliittymässä tutkinto-ohjelman nimi on kirjoitettu Bachelor of Arts ja tarkentavana valintana oleva opintokokonaisuus Design:
 • ...has completed the following ... degree as provided in the government decree on university degrees and professional specialisation programmes (794/2004): Bachelor of Arts (Art and Design) (180 credits), Bachelor of Arts, with Design as the major.

Koodiston education-option-naming-type nimeämistyypit tarkentaville valinnoille:

 • Opintosuunta / Study track / Studieinriktning (HY)
 • Yksikkö / Unit / Enhet (HY)
 • Opintosuunta / Specialisation/ (JY)
 • Tutkimusala / Research field / Forskningsområde
 • Erikoistumisalue / Specialization area
 • Suuntautumisvaihtoehto / Study track / Studieinriktningsalternativ (Aalto)
 • Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot / Intermediate specialisation studies
 • Syventymisopinnot / Advanced specialisation studies

Nämä lisätään koulutuksessa sen rakenteessa, ks. Koulutukset-ohje → tutkinto-ohjelman lisääminen. Yliopiston nimi suluissa näytetään vain tarkentavan valinnan lisäämisen modaalissa eli myös muut voivat käyttää arvoja (eivät ole allokoituja yhdelle korkeakoululle).

Opintokokonaisuuksissa ja tutkinto-ohjelmissa voidaan määritellä miten tutkinto-ohjelman ja tarkentavan valinnan nimi tulostetaan eri kielillä, ks.

Opintokokonaisuudet#Perustiedot

Tutkinto-ohjelmat#ohjelmat-PerustiedotYhteistyötutkinto:

Jos pääkäyttäjätoiminnoissa on annettu yhteistyötutkintoteksti(t), tulostuvat ne tähän, ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1117982 (vaatii kirjautumisen). 

Diplomisivulle tulostetaan tutkintoon suorittamiseen liittyvä arvonimi, jos sellainen on valittu tutkintosuoritukselle tutkinnon koostamisen yhteydessä.

Tutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää arvonimeä [ekonomi].

Päivämäärä kirjoitetaan auki (25. kesäkuuta 2020 / 25 June 2020).

Allekirjoittajia voi olla max. 2. Allekirjoittajista tulostetaan nimike.

Sähköinen allekirjoitus:

Jos pääkäyttäjätoiminnoissa on annettu teksti sähköisestä allekirjoituksesta, tulostuu se allekirjoittajien alle.

Automaattilause tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä:

Tämä tutkintotodistus on kolmiosainen: tämän todistussivun lisäksi siihen kuuluvat opintosuoritusote, joka sisältää tiedot tutkintoon kuuluvista opinnoista ja kansainväliseen käyttöön tarkoitettu Diploma Supplement, jossa on tiedot yliopistosta sekä suoritetusta tutkinnosta, sen tasosta ja asemasta Suomen koulutusjärjestelmässä.

Tutkintotodistuksen kielet:

Jos pääkäyttäjätoiminnoissa on annettu kielilauseke siitä, millä kielillä tutkintotodistus annetaan, tulostuu se heti edellisen lauseen perään. Ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1117746

Tästä tutkinnosta on annettu alkuperäinen tutkintotodistus suomen ja englannin kielellä.

Jatko-tutkintotodistusten erot ylläolevaan:

 • Ei tulosteta tutkinto-ohjelman jälkeen tutkinnon minimilaajuutta
 • Tulostetaan perustutkintotodistuksilla olevan "alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon" sijasta pelkkä "korkeakoulututkinnon" eli ei tulosteta tutkinnon tasoa

2.Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteen ensimmäinen sivu on koostesivu. Sivunumerointi alkaa tältä sivulta ja jatkuu juoksevana opintosuoritussivulle. Jos koostesivu venyy kaksisivuiseksi, alkavat opintosuoritukset sivulta kolme.

Koostesivu

Ylätunniste

Tutkintotodistuksen opintosuoritusote
Opiskelijan etunimet ja sukunimi
Opiskelijanumero

Koostesivun alussa näytetään opiskelijan tiedot; jos jotain tietoa ei ole, ei otsikkoriviä näytetä.
Opiskelijan tiedot

Etunimet
Sukunimi
Henkilötunnus → näytetään syntymäaika, jos ei hetua
Opiskelijanumero
Tutkinto-ohjelma              [Tutkinto-ohjelman nimi]  (xx opintopistettä [tutkinto-ohjelman minimilaajuus])
Tarkentavan valinnan nimi (esim. [opintosuunta]) ja sen opintokokonaisuuden nimi
Koulutusala (tutkinto-ohjelman perustiedoista)
Tutkinnon myöntämispäivä 

Tiivistelmä tutkinnosta

Tutkinnon tiivistelmässä näytetään tutkintorakenteessa suoraan tai väliotsikon kautta kiinni olevat opintokokonaisuudet, ks. tarkemmin Tutkinnon koostaminen#Todistuksen tiivistelmän sisältö.

Näiden lisäksi näytetään yksittäinen opintojakso, jos se on kiinni suoraan tutkinto-ohjelmassa tai väliotsikossa/ei-koostettavassa opintokokonaisuudessa (eli opintojaksoa ei ole koostettu mihinkään kokonaisuuteen). Näin koosteessa voidaan näyttää esimerkiksi väitöskirja. Koosteessa näytetään opintojakson nimi ja myös väliotsikko, jos se on jätetty näkyväksi.

Hierakia ks. tarkemmin Tutkinnon koostaminen#Opintojen järjestys

Koostamisessa opintojakso Woodstudio on suoraan kiinni tutkinto-ohjelmassa:

Sama tutkinnon sisällössä:


Tutkinnon sisällön alle on laskettu tutkintosuoritukseen kiinnitetyt opintojaksot:

Tutkintoon sisältyvät opinnot yhteensä  

Ei arvioitavan kokonaisuuden nimi tutkintotodistuksella

Jos koulutuksen rakenteessa oleva tarkentava valinta (ks. https://funidata.atlassian.net/wiki/display/OTM/Koulutukset-ohje#Koulutuksetohje-Koulutuksenrakenne & https://funidata.atlassian.net/wiki/display/OTM/Rakenne#Rakenne-Tarkentavavalinta) on ei-koostettava kokonaisuus, muuttuu ko. opintokokonaisuus tutkintoa koostettaessa väliotsikoksi, jossa siltä häviää versiotieto. Sama tapahtuu myös opintokokonaisuuden koostamisessa, jos tarkentava valinta on koostettavan opintokokonaisuuden sisällä. Sisuun on tehty logiikka, jossa tarkentavan valinnan nimi tutkintotodistukselle tulee siltä tarkentavana valintana olevalta opintokokonaisuuden versiolta, joka opiskelijalla oli suunnitelmassa sillä hetkellä, kun hän haki valmistumista. Toistaiseksi tämä logiikka toimii vain siinä tapauksessa, että tarkentavan valinnan yläpuolella rakenteen hierarkiassa ei ole koostettavaa opintokokonaisuutta; edellä voi olla väliotsikoita tai ei-koostettavia opintokokonaisuuksia.

Opinnäyte

Tulostetaan automaattilause: Tutkintoon sisältyvä opinnäyte [opinnäytteelle annettu nimi] on hyväksytty arvosanalla 5 (erinomainen) [arvosanan lyhenne + (arvosana)]. Opinnäytteen laajuus on [suoritukselle annettu laajuus] opintopistettä. Ks. Opintojaksot → opinnäytetyöt. Opinnäytteelle ei ole pakko antaa nimeä, jos sitä ei haluta tulostuvan todistukselle.

Jos tutkintosuoritukselle on annettu mainesana, näytetään se tässä:

Tutkinto on suoritettu erinomaisesti/oivallisesti.

Jos opiskelijalla on muualla suoritettuja opintoja (suorituksen tila = korvattu tai sisällytetty), näytetään niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä:

Tutkintoon sisältyy muualla suoritettuja opintoja [x] opintopistettä.

Pätevyys- ja kielilausekkeet:

Muille osaamiskokonaisuuksille voi luodessa antaa tyypin (koodistossa muun osaamiskokonaisuuden tyyppi: kotimainen kieli, vieras kieli, muu). Toistaiseksi näiden tyyppi-määrittelyjen muokkaaminen voidaan tehdä vain rajapinnan kautta.

Todistuksen koosteessa näytetään kieli- ja pätevyyslausekkeet tässä järjestyksessä:

1. Opiskelijan koulusivistyskieli

 • Opiskelijan opiskeluoikeudesta
 • Koulusivistyskieli tulostuu todistukselle, jos se on annettu (Tutkinnon suorittaneen koulusivistyskieli on suomi).
  • Jos on koulusivistyskieltä ei ole annettu, tulostuu Tutkinnon suorittaneen koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi.
  • Jos koulusivistyskieleksi on annettu muu, tulostuu Tutkinnon suorittaneen koulusivistyskieli on muu.
  • Jos koulusivistyskieleksi on annettu tuntematon, tulostuu Tutkinnon suorittaneen koulusivistyskieli on tuntematon.

2. kypsyysnäytteen kieli

 • sen opintojakson suorituksen suorituskieli ko. tutkintosuorituksessa, jonka tyyppi on joko kypsyysnäyte ylemmässä tai alemmassa korkeakoulututkinnossa
 • tulostetaan aina, jos ko. tyyppisestä opintojaksosta on suoritus
 • Tutkintoon sisältyvän kypsyysnäytteen kieli on (suoritukselle annettu kieli)

3. Muu osaamiskokonaisuus: kotimainen kieli

4. Muu osaamiskokonaisuus: vieras kieli

5. Formaalit pätevyydet

6. Muu osaamiskokonaisuus: muu

Pätevyyksistä ja muista osaamiskokonaisuuksista tulostetaan kentän Tutkintotodistukselle ja pätevyystodistukselle tulostuva kuvaus. Jos kuvausta ei ole annettu, ei tulosteta mitään.

Jos koostesivun tiedot jatkuvat toiselle sivulle, alkaa opintosuoritus sivulta kolme.

Jatko-tutkintotodistusten erot ylläolevaan:

 • Tutkinto-ohjelman nimen jälkeen ei tulosteta tutkinnon minimilaajuutta (sama muutos kuin diplomisivulla)
 • Tutkinnon sisällössä ei näytetä opintojen laajuutta ja arvosanaa (koskee myös otsikkoriviä)
 • Tutkinnon sisällön jälkeen ei tulosteta Tutkintoon sisältyvät opinnot yhteensä -riviä
 • Opinnäyte-kappaleessa käytetään opinnäytteestä opintojakson tyypin mukaista termiä (väitöskirja, lisensiaatintyö)
  • ei tulosteta laajuutta
  • ei tulosteta arvosanan lyhennettä
  • Tutkintoon sisältyvä [opinnäytteen tyyppi][opinnäytteen nimi] on hyväksytty arvosanalla [arvosana].
 • jos thesis-oliolla on annettu julkinen tarkastuspäivä (publicInspectionDate), opinnäyte-kappaleen loppuun tulostetaan lause:
  • [Opinnäytteen tyyppi] on julkisesti tarkastettu [pvm] ja hyväksytty [pvm].
  • paitsi jos kyseessä on lisensiaatin tutkinto (urn:code:degree-program-type:lic), jolloin tekstiä ei tulosteta lainkaan
  • hyväksymispäivämäärä on opinnäyte-tyyppisen opintojakson suoritukselle annettu suorituspäivämäärä
 • Opinnäyte-kappaleen jälkeen tulostetaan teksti tutkinnon laajuudesta
  • Tohtorin tutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäiväisesti neljässä vuodessa
  • paitsi jos kyseessä on lisensiaatin tutkinto (urn:code:degree-program-type:lic), jolloin tekstiä ei tulosteta lainkaan
 • Koulusivistyskieleen ja kypsyysnäytteen kieleen viittaavaa tekstiä ei tulosteta
Opintosuoritukset

Opintosuoritukset alkavat omalta sivultaan. Opintosuorituksissa listataan kaikki tutkintosuoritukseen kiinnitetyt suoritukset. Opintosuoritusotteella näytetään maksimissaan neljä tasoa, ks. Tutkinnon koostaminen#Opintosuoritusotteella näytettävä hierarkia

Opintosuorituksissa koodin paikka on vaihdettu opinnon perään. Tavutus on poistettu.

Jos opintojakso on suoritettu muualla, näytetään lisätiedoissa suorituspaikka ennen lisätietoja. Muualla suoritetussa opintojaksossa näytetään myös asteriski osoittamassa sitä, että se on suoritettu muualla.

Yhteenvetotietojen jälkeen näytetään kaikkien opintojen keskiarvo.

Näiden jälkeen tulee allekirjoittaja + allekirjoituspäivämäärä, jos on valittu tulosteelle.

Allekirjoituksen alla näytetään selitteet laajuudesta ja keskiarvosta: Opintosuoritusten arvosana-asteikot ja selitteet

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteinä (op). Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Opintosuoritusten keskiarvo lasketaan hyväksytysti suoritetuista opintojaksoista, jotka on arvioitu asteikolla 0–5 (hylätty–erinomainen). Keskiarvo on painotettu opintopistelaajuudella. Keskiarvo näytetään vain, jos vähintään puolet tutkinnon laajuudesta on arvioitu asteikolla 0–5.

Ks. Tutkinnon koostaminen#Arvosana

Näiden alla on asteriskin selite, ks. kuva yllä.

* Muualla suoritettu opinto

Opintosuoritusten lopussa näytetään vain ne arviointiasteikot, joilla opiskelijan suorituksia on arvioitu. Tutkintosuoritusten arviointiasteikkoa ei näytetä.


Kielilyhenteet on kieleistetty tulostuskielen mukaan

 • suomi: su, ru, en
 • ruotsi: fi, sv, en
 • englanti: fi, sw, en

Alatunnisteessa näytetään yliopiston yhteystiedot.

 Jatko-tutkintotodistusten erot ylläolevaan:

 • Jos opinnäyte-tyyppisen suorituksen laajuus on 0 op, ei näytetä laajuutta

Diploma supplement

Ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1118475

Huomaa myös yhteistyötutkinnoista tulostuvat tiedot.

Käännökset

Tutkintotodistuksen käännöksessä on samat tiedot kuin diplomissa seuraavin poikkeuksin:

Tutkintonimike on käännöksen kielellä ja suluissa sen perässä alkuperäisen todistuksen kielellä. Kuvien tilanteessa alkuperäiset todistukset on suomeksi ja englanniksi.

Tutkintonimike ja alkuperäisten todistusten kielet luetellaan oletuksena seuraavassa järjestyksessä: suomi, ruotsi, englanti. Valintaa voi itse säätää korkeakoulukohtaisesti.

Lisäksi todistuksella on käännöksistä kertovat tekstiosiot.

Käännösten tekstit, mikäli käännös on suomeksi tai ruotsiksi:

This is the official translation issued by ((korkeakoulu))

Tämä on virallinen käännös, jonka on antanut ((korkeakoulu))

Det här är en officiell översättning utfärdad av ((korkeakoulu))


TRANSLATION OF THE DEGREE CERTIFICATE

TUTKINTOTODISTUKSEN KÄÄNNÖS

ÖVERSÄTTNING AV EXAMENSBETYGET

ORIGINAL CERTIFICATE IN (KIELET)

ALKUPERÄISEN TODISTUKSEN KIELI ON (KIELET)

ORIGINALBETYGET ÄR PÅ (KIELET)

Pätevyystodistukset

Pätevyystodistukset

ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1117760 (vaatii kirjautumisen).

Tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien valmistuminen opintokokonaisuuden koostamisen yhteydessä

Ks. Arviointi → Tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien valmistuminen opintokokonaisuuden koostamisen yhteydessä.