Julkaisutiedotteet

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjätoimintojen ohjeet: Sisun käyttöohjeet.

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakaskorkeakoulujen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://funidata.atlassian.net/wiki/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota.

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://funidata.atlassian.net/wiki/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki  (vain asiakas korkeakoulujen käytössä).

Palaute

Asiakaskorkeakoulujen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: https://funidata.atlassian.net/wiki/display/FUNIDATASIS/Testaus (vain asiakaskorkeakoulujen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa Lähetä palautetta -linkin takaa.