Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet

Päivitetty viimeksi 31.5.2024 Sisu 4:

 • Kiintiöt näytetään opiskelijalle opintojaksoesitteessä ja ilmoittautumisessa
 • Läsnäoloehto: mikäli opiskelija lisätään toteutukselle vasta toteutuksen päätyttyä, riittää, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi yhdeksikin päiväksi sille lukukaudelle, jolla on toteutuksen päättymispäivä.

Käyttöliittymä: Hallintohenkilö, opettaja

Sijainti: Toteutukset 
Välilehti: Ilmoittautuminen ja Ilmoittautuneet
Roolit: ops-suunnittelija, hyväksyttyjen toteutusten muokkaaja, vastuuopettaja


Käyttöoikeudet ilmoittautumiseen liittyen 

Vastuuopettaja

Toteutukselle vastuuopettajaksi toteutuksen tiedoissa merkitty saa ilmoittautumiseen liittyen ((plus) merkityt puuttuvat hallintohenkilön käyttöoikeuksista):

 • tarkastella opintoja ja toteutuksia
 • muokata ilmoittautumisaikoja
 • muokata lisätietokysymyksiä
 • muokata ilmoittautuneiden valintakriteereitä ja kiintiöitä
 • tarkastella toteutukseen ilmoittautuneen opiskelijan tietoja: perustietoja, opiskeluoikeuksia, ilmoittautumisia, suorituksia ja ryhmiä (suppeat tiedot) 
 • tarkastella ilmoittautuneita ja ilmoittautumisen tietoja (ryhmävalintoja, lisätietokysymysten vastauksia)
 • muokata opiskelijan ryhmävalintoja ennen ja jälkeen ilmoittautumisen vahvistamisen
 • muokata ilmoittautumiseen liitettyä opiskeluoikeutta
 • muokata ilmoittautuneiden tilaa: voi valita ilmoittautuneita muiden ohi ja merkitä hylättäviksi, päivittää laskennan sekä vahvistaa ilmoittautumiset (eli vahvistaa laskennan tuloksen)
 • siirtää hylättyjä ja keskeyttäneitä takaisin ehdokkaaksi
 • keskeyttää toteutukselle hyväksytyn opiskelijan suorituksen (plus)

 • arvioida toteutuksia (plus)
 • vahvistaa arvioinnin (plus)
 • toteutuksen osallistujalistan csv-tiedostoon

 • nähdä ja lähettää toteutukselta viestejä toteutuksen opiskelijoille

Hallintohenkilö

Toteutukselle hallintohenkilöksi toteutuksen tiedoissa merkitty voi ilmoittautumiseen liittyen ((plus) merkityt puuttuvat vastuuopettajan käyttöoikeuksista):

 • tarkastella opintoja ja toteutuksia
 • muokata luokittelutekijöitä
 • muokata ilmoittautumisaikoja
 • muokata lisätietokysymyksiä
 • muokata ilmoittautuneiden valintakriteereitä ja kiintiöitä
 • tarkastella toteutukseen ilmoittautuneen opiskelijan tietoja: perustietoja, opiskeluoikeuksia, ilmoittautumisia, suorituksia ja ryhmiä (suppeat tiedot)
 • tarkastella ilmoittautuneita, ilmoittautuneiden tietoja ja lisätietokysymysten vastauksia
 • muokata opiskelijan ryhmävalintoja ennen ja jälkeen ilmoittautumisen vahvistamisen
 • muokata ilmoittautumiseen liitettyä opiskeluoikeutta
 • muokata ilmoittautuneiden tilaa: voi valita ilmoittautuneita muiden ohi ja merkitä hylättäviksi, päivittää laskennan sekä vahvistaa ilmoittautumiset (eli vahvistaa laskennan tuloksen)
 • siirtää hylättyjä ja keskeyttäneitä takaisin ehdokkaaksi
 • päivittää laskennan sekä vahvistaa ilmoittautumiset (eli vahvistaa laskennan tuloksen)
 • siirtää hylättyjä ja keskeyttäneitä takaisin ehdokkaaksi
 • hyväksyä opiskelijan toteutukselle, vaikka ehdot eivät täyty tai opetusryhmiin ei mahdu (plus)
 • lisätä opiskelijan toteutukselle ilmoittautuneeksi (plus)

 • poistaa opiskelijan toteutukselta (plus)
 • saa toteutuksen osallistujalistan csv-tiedostoon

 • nähdä ja lähettää toteutukselta viestejä toteutuksen opiskelijoille

Opettaja

 • saa alustavasti arvioida toteutukseen ilmoittautuneet opiskelijat
 • näkee toteutusten perustiedot, kuvauksen ja rakenteen
 • saa nähdä ja lähettää toteutukselta viestejä toteutuksen opiskelijoille
 • saa toteutuksen osallistujalistan csv-tiedostoon

Yhteystieto

 • saa nähdä toteutuksen perustiedot
 • saa nähdä ilmoittautumisen tiedot
 • saa nähdä arvioinnin tiedot
 • saa nähdä suoritukset
 • saa nähdä ja lähettää toteutukselta viestejä toteutuksen opiskelijoille
 • saa toteutuksen osallistujalistan csv-tiedostoon

Ops-suunnittelija

Ops-suunnittelija voi muokata luonnostilaisen toteutuksen ilmoittautumistietoja välilehdillä ilmoittautuminen sekä ilmoittautuneiden valintakriteerit ja kiintiöt.
Jos ops-suunnittelijan halutaan näkevän myös ilmoittautuneita, voi hänelle antaa käyttöoikeusroolin opiskelijan tietojen katselija (tekninen oikeus: opiskelijatiedon katselu).

Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja

Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja voi muokata luonnostilaisen ja julkaistun toteutuksen Ilmoittautumistietoja välilehdillä ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet sekä ilmoittautuneiden valintakriteerit ja kiintiöt.

Roolilla voi tehdä ilmoittautuneille samat tilasiirtymät kuin vastuuopettaja sekä lisäksi:

 • saa muokata ilmoittautumiseen liitettyä opiskeluoikeutta
 • saa lisätä opiskelijan ilmoittautuneeksi
 • saa poistaa opiskelijan toteutukselta
 • saa hyväksyä opiskelijan toteutukselle, vaikka ehdot eivät täyty tai opetusryhmiin ei mahdu

Ilmoittautumistavat 

Normaali ilmoittautuminen, jälki-ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella

Normaalilla ilmoittautumisella tarkoitetaan perustapausta, jossa opiskelijat ilmoittautuvat (samana) ilmoittautumisaikana periodin kaikkeen toteutukselle ja Sisussa ehdot täyttävät opiskelijat valitaan järjestävien kriteerien priorisoimina toteutukselle. Normaali ilmoittautuminen päättyy ennen kuin toteutus alkaa, jotta opiskelijat voidaan valita toteutukselle ja opiskelijat voivat tehdä oman priorisointinsa siitä, mihin toteutukselle osallistuvat (jos opiskelijalle relevantit toteutukset ovat päällekkäin tms). Normaalille ilmoittautumiselle voidaan asettaa jälki-ilmoittautumisaika, jossa voidaan täyttää vajaaksi jääneet ryhmät.

Ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella (ns. jatkuva ilmoittautuminen) mahdollistaa sellaisen toteutuksen järjestämisen, joka toistuu läpi lukukauden/-vuoden ja siihen voi ilmoittautua koska vaan ja saada suoritusmerkinnän riippumatta toteutuksen muusta kulusta. Esimerkiksi opintojakson (tai sen arviointikohteen) voi suorittaa esseellä, jonka aihe sovitaan opettajan kanssa ja suorituksen voi tehdä milloin vaan lukuvuoden aikana. Tai seminaarityön voi käydä esittelemässä kerran kuussa; jokaisen kuukauden ryhmään otetaan max. 4 esittelijää. Suoran vahvistuksen toteutusta ei ole syytä laittaa yli lukuvuoden mittaiseksi, sillä opiskelijan opiskeluoikeuden pitäisi olla voimassa ja samoin hänellä tulisi olla läsnäolostatus myös seuraavalle lukuvuodelle.

Suora vahvistus ja jälki-ilmoittautuminen toimivat samalla logiikalla: jos toteutuksessa (tai oikeammin sen opetusryhmissä, kaikissa niissä tai osassa) on paikkoja vapaana, voi opiskelija ilmoittautua. Laskenta tapahtuu heti (joskus voi kestää hetken). Jos opiskelija ei täytä ehtoja, hän ei voi tulla valituksi. Jos ehdot ovat kunnossa ja opiskelijan valitsemiin opetusryhmiin mahtuu, hyväksytään opiskelija toteutukseen heti. Järjestävillä kriteereillä ei ole merkitystä opiskelijoiden valinnassa, paitsi jos useampi opiskelija ilmoittautuu täsmälleen samaan aikaan. Tällöin tehdään laskenta kuten normaalissa ilmoittautumisessa eli tässä kohtaa merkitystä on myös järjestävillä kriteereillä, jos ne on asetettu, sekä opiskelijalle arvotulla numerolla (ks. opiskelijan muuttumaton numero).

Jälki-ilmoittautumisen opiskelija voi perua, jos perumisen lisäaika on käynnissä.

Suoran vahvistuksen ilmoittautumisen opiskelija voi perua, jos toteutus ei ole alkanut. Jos toteutus on alkanut, kyseessä on suorituksen keskeyttäminen. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan suorituksen tai opiskelija voi keskeyttää sen itse.

Ilmoittautumisen perumisen lisäaika

Ilmoittautumiselle voidaan määritellä perumisen lisäaika. Ilmoittautumisen perumisen lisäaika tarkoittaa sitä määriteltyä ajankohtaa (esim. viikko toteutuksen alkamisen jälkeen), jolloin opiskelija voi vielä muuttaa mielensä toteutukseen osallistumisen suhteen eikä peruutusta lasketa keskeyttämiseksi. Tämä on käytännöllistä esim. silloin, kun kaksi toteutusta on päällekkäin ja opiskelija on ilmoittautunut molemmille, mutta ei ole varma pääseekö hän sille, jolle ensisijaisesti haluaa. Näin opiskelija voi odottaa ilmoittautumislaskennan tulosta ensisijaiselta valinnaltaan ja vapauttaa toissijaisesta toteutukselta paikan toiselle opiskelijalle, jos pääsee ensisijaisesti haluamalleen toteutukselle. 

Kuvissa ilmoittautumisen aikajana, sama pdf:nä: Ilmoittautumisen aikajana,

Ilmoittautumisasetukset 

Toteutukselle määritellään ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot välilehdellä toteutuksen tiedot ja sen alta valitaan välilehti ilmoittautuminen. Avautuvassa modaalissa voidaan antaa paikkamäärä, ilmoittautumisen tyyppi, ilmoittautumisajat, ilmoittautuneiden valintatapa (automaattinen/manuaalinen), toteutusyhmävalintojen muokkausmahdollisuus opiskelijalle sekä lisätietokysymykset.

Normaalin ilmoittautumisen asetukset

Ilmoittautumiselle annetaan ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisaika kellonaikojen tarkkuudella. Valintatavaksi voidaan asettaa joko manuaalinen tai automaattinen valintatapa. Ilmoittautumiselle voidaan antaa perumisen lisäaika; jos sitä ei anneta, voi opiskelija perua ilmoittautumisen ilmoittautumisajan loppuun saakka. Normaalille ilmoittautumiselle voidaan antaa myös jälki-ilmoittautumisaika. Jälki-ilmoittautumisen voi asettaa päälle myös sen jälkeen kun normaali ilmoittautumisaika on päättynyt. 

Perumisen lisäaikaa ja jälki-ilmoittautumisaikaa lisättäessä alustetaan kalenteri sille kuukaudelle, jolloin toteutus alkaa (paitsi jos näitä lisätään sen jälkeen, kun toteutus on jo alkanut; silloin alustetaan kuluvalle päivälle).

Sisu suorittaa joka yö kaksi eräajoa: alustava laskenta klo 00.00 ja lopullinen laskenta klo 01.00; ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1118606 (vaatii kirjautumisen). Kun toteutuksen valintatavaksi on annettu automaattinen valintatapa, tekee Sisu ilmoittautumisajan päätyttyä myös lopullisen laskennan. Alustava laskenta suoritetaan kaikille toteutuksille riippumatta niiden valintatavasta.

Perumisen lisäajalle ja jälki-ilmoittautumisajalle asetetaan vain päättymispäivä. Ne alkavat automaattisesti silloin, kun ilmoittautuneet on vahvistettu toteutukselle. Jälki-ilmoittautuminen ei voi alkaa ennen laskentaa ja vahvistamista, koska vapaat paikat eivät ole vielä selvillä. Perumisen lisäaika on toteutettu samalla logiikalla, mikä voi aiheuttaa tilanteen, jossa opiskelija jo tietää, ettei aio osallistua toteutukselle, mutta ei voi sitä käyttöliittymässä perua. Tästä syystä on suositeltavaa käyttää automaattista valintatapaa; tällöin se hetki, jolloin opiskelija ei voi perua ilmoittautumistaan kestää ilmoittautumisajan päättymisestä (lienee yleensä klo 23:59) automaattiseen lopulliseen laskentaan klo 03:00. Lisäksi on järkevää pitää samat ilmoittautumisajat kaikilla toteutuksilla. Jos jostain syystä toteutus on tilassa ilmoittautuminen vahvistettavana pitkään, täytyy opiskelijan ottaa yhteyttä opettajaan ja pyytää opettajaa poistamaan ilmoittautuminen.

Toteutuksen paikkamäärää ei ole pakko antaa. Toteutuksen paikkamääräksi ei myöskään voi antaa nollaa.

Kuva välilehdeltä ilmoittautuneet.

(warning) Toteutuksen paikkamäärän laskennan validointi tehdään toteutuksen paikkamäärästä. Jos paikkamäärää ei ole annettu, voidaan toteutukselle ottaa rajaton määrä opiskelijoita huomioiden opetusryhmille annetut paikat. Opiskelijoita ei kuitenkaan oteta toteutukselle enempää kuin opetusryhmissä on paikkoja. Kiintiöpaikkoja ei suoraan validoida opetusryhmiä vasten, joten kiintiöillä ei ole käytännössä merkitystä, jos opiskelija mahtuu johonkin hänelle sopivaan ryhmään.

Jos toteutukselle on asetettu minimikiintiöitä, ei paikkamäärä voi olla minimikiintiöiden paikkamäärää pienempi.


Ilmoittautumistietoja voidaan muokata julkaistussa toteutuksessa ja niitä on siten mahdollista muokata ilmoittautumisen ollessa jo käynnissä. Tietoja ei voi enää muokata, kun ilmoittautuminen on päättynyt.


Toteutuksen voi myös julkaista ilman ilmoittautumisen tietoja.

Suoran vahvistuksen asetukset

 Kun valitaan ilmoittautumisen vahvistaminen suoraan, ei anneta muuta kuin ilmoittautumisajan alkamis- ja päättymispäivä, jonka pitää olla aiemmin kuin toteutuksen päättymispäivä.

Rakenne

Opetusryhmien koko määritellään välilehdellä rakenne, ksToteutukset. Tätä tietoa validoidaan ilmoittautuneiden hyväksynnässä eli opetusryhmään ei ilmoittautumislaskennassa oteta maksimimäärää enempää opiskelijoita. Lisäksi huomioidaan toteutuksen maksimipaikkamäärä, jonka yli ei valita, vaikka opetusryhmissä paikkoja olisi enemmän. Vastaavasti, jos opetusryhmissä on enemmän paikkoja kuin toteutuksella, ei Sisu kuitenkaan ota opetusryhmiin ylimääräisiä. Ts. jos luvut ovat ristiriidassa, otetaan pienimmän luvun mukaan.

Ilmoittautuneen tulee mahtua jokaiseen valintajoukkoon päästäkseen toteutukselle, jos valintajoukon sääntönä on sellainen, että opiskelijan sijoitetaan vähintään yhteen ryhmään. Esimerkiksi jos toteutuksella on valintajoukko: luennot (yksi ryhmä), valintajoukko: teemaryhmät (neljä ryhmävaihtoehtoa, joista opiskelija sijoitetaan yhteen) ja valintajoukko: luentokuulustelu (yksi ryhmä), pitää opiskelijan laskennassa mahtua näihin kaikkiin (ei voi olla sellaista tilannetta, että opiskelija pääsee luentoihin ja luentokuulusteluun, mutta ei teemaryhmään).

Ilmoittautumisaikojen validaatio

Ilmoittautumisajoissa täytyy noudattaa seuraavaa logiikkaa:

Normaali ilmoittautuminen

 • Ilmoittautumisajan pitää päättyä ennen kuin toteutus alkaa (edellisenä päivänä eli käytännössä viimeistään klo 23:59)
 • Perumisen lisäaika ei voi päättyä ennen normaalin ilmoittautumisajan päättymistä
 • Perumisen lisäajan pitää päättyä ennen kuin toteutus päättyy
 • Jälki-ilmoittautuminen ei voi päättyä ennen normaalin ilmoittautumisajan päättymistä
 • Jälki-ilmoittautumisen pitää päättyä ennen kuin toteutus päättyy. Huom. toteutuksen käynnissäolo ilmoitetaan päivän tarkkuudella. Siksi ilmoittautumisen pitää päättyä edellisenä päivänä (viimeistään 23.59).

 

Jatkuva ilmoittautuminen eli ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella

 • Ilmoittautumisajan pitää päättyä ennen kuin toteutus päättyy (edellisenä päivänä eli käytännössä viimeistään klo 23:59)
 • Ei voi asettaa ilmoittautumisen perumisaikaa
 • Ei voi asettaa jälki-ilmoittautumista

Ilmoittautumisen ulkoinen hallinta

Jos toteutuksen rakennetta hallinnoidaan muualla kuin Sisussa, voidaan rajapinnan kautta viedä toteutukselle tieto siitä (esim. externalEnrolmentLink ja usesExternalEnrolment) ja samalla estää rakenteen muutokset käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä tietoa ei voi antaa eikä muokata. Sisussa ei tehdä ilmoittautumislaskentaa näille toteutuksille.

Vahvistettujen opetusryhmien muokkaamisen salliminen opiskelijalle

Välilehdellä ilmoittautuminen voidaan antaa vahvistetuille ilmoittautuneille mahdollisuus muuttaa vahvistettuja opetusryhmävalintojaan. Ryhmien muokkaaminen onnistuu kaikissa ilmoittautumisen tyypeissä (normaali, suora vahvistus, jälki-ilmoittautuminen) ja ilmoittautumisen vaiheissa, kun opiskelija on vahvistettu toteutukselle. Huom. muokkaus ei onnistu silloin kun lopullinen laskenta on käynnissä (eli ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta ilmoittautumisia ei ole vahvistettu).

Muokkaustilassa avataan haitari opetusryhmävalintojen muokkaus ja ruksitaan opiskelija saa muuttaa ryhmävalintojaan hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen. Muokkaamiselle voi antaa päättymisajan; jos päättymisaikaa ei anna, voi opiskelija muuttaa opetusryhmiään toteutuksen päättymiseen asti. Päättymispäivämäärä voi olla ilmoittautumisajan alkamisen ja toteutuksen voimassaolon päättymisajan välillä.

Ks. opiskelijan ohjeet: Ilmoittautuminen#Vahvistetunopetusryhmänänvaihtaminen.

Jos yksittäinen opiskelija on jo vahvistettu toteutukselle ja hän muuttaa opetusryhmävalintoja, tekee Sisu ehdokkaille uuden laskennan, ja joku ryhmään pääsemässä oleva saattaa pudota pois uudessa laskennassa.

Lisätietokysymykset

Toteutukselle voi lisätä lisätietokysymyksiä, joihin opiskelija vastaa ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietokysymykset voi lisätä ilmoittautuminen-välilehdellä samassa modaalissa kuin ilmoittautumisajat. 

Lisätietokysymysten lisääminen

Lisätietokysymyksiksi voidaan lisätä suorituskielen valinta sekä vapaamuotoisia kysymyksiä. Kysymyksiä voi muotoilla. Jos käyttää muotoiluja, niin käytettävissä oleva merkkimäärä vähenee, samoin rivitys vähentää käytettävissä olevaa merkkimäärää.

Suorituskieli voidaan asettaa pilleristä päälle. Valittaviksi suorituskieliksi tulee opintojaksolle merkityt mahdolliset suorituskielet sekä suomi ja ruotsi (jos ne eivät ole opintojakson suorituskieliä). Jos toteutus tai arviointikohde on käytössä useammalla opintojaksolla, näytetään opiskelijalle sen opintojakson suorituskielet, jonka esitteestä hän on toteutuksen valinnut.

Jos kyse on esimerkiksi opintojaksosta Saksan kielioppi, jonka suorituskielet ovat suomi ja ruotsi, ei kysymystä kannata ottaa käyttöön, jos halutaan, että opiskelija vastaa tenttikysymyksiin (pääsääntöisesti) saksaksi; opintojakson toteutuskieli voi silti hyvin olla suomi tai ruotsi.

Jos ei haluta, että ruotsi on vaihtoehtona, täytyy suorituskieli kysyä vapaamuotoisena kysymyksenä.

Avoimia kysymyksiä lisätään lisää uusi kysymys -toiminnosta. Kysymys voidaan antaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opiskelija näkee kysymyksen käyttöliittymän kielellä. Kysymysten määrälle ei ole ylärajaa. Kysymys voidaan määritellä pakolliseksi, jolloin opiskelija ei voi ilmoittautua vastaamatta siihen.

Kun ilmoittautuminen on käynnissä, lisätietokysymyksiä voi muokata, luoda uusia sekä poistaa niitä. Sisu varoittaa toiminnosta.


Kysymysten muutoksista ei viestitä opiskelijalle Sisussa, jolloin opiskelijalle saattaa jäädä kysymyksiä vastaamatta. Opiskelija näkee notifikaation siitä, että kysymyksiä on muokattu ilmoittautumisen alkamisen jälkeen, jos hän menee modaaliin uudestaan. Kysymysten muokkaaminen ei vaikuta opiskelijan ilmoittautumisen tilanteeseen.

Ilmoittautumisen lisätietokysymysten asettamisessa oli bugi, jonka seurauksena niissä näkyi html-koodia opettajan käyttöliittymässä. Bugi on korjattu ja samassa yhteydessä on poistettu lisätietokysymysten muotoilutyökalu. Lisätietokysymyksissä saattaa opettajan käyttöliittymässä kuitenkin näkyä edelleen koodia, jos kysymykset on luotu ennen Sisu 2.11 asennusta.

Lisätietokysymysten vastausten tarkastelu

Lisätietokysymysten vastauksia voidaan tarkastella opiskelijakohtaisesti. Näkymä saadaan auki klikkaamalla ilmoittautuneissa opiskelijan riviä, josta aukeaa modaali. Modaalin yläosassa näytetään opiskelijanumero, ilmoittautumiseen liitetty opiskeluoikeus, opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe, aktiivisen vaiheen taso, ilmoittautumisen tila ja ilmoittautumisaika.

Seuraavassa haitarielementissä näytetään opiskelijan opetusryhmävalinnat valintajoukoittain. Info-merkistä saa auki tooltippiin valintajoukon säännöt.

Viimeisessä haitarielementissä näytetään vastaukset lisätietokysymyksiin. Jos opiskelija ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin, näytetään kysymys tyhjänä; myös silloin, kun kysymys on lisätty sen jälkeen, kun opiskelija on ilmoittautunut.

Kun ilmoittautumislaskenta on päättynyt ja vahvistettu, näytetään hyväksyttyjen opiskelijoiden listauksessa suorituskielivalinta. Lisäksi linkki näytä hyväksyttyjen kielivalinnat avaa modaalin, jossa kielivalinnat on omilla välilehdillään.


Lisätietokysymysten vastaukset näytetään myös ilmoittautuneiden csv-tiedostossa.

Opiskelijan tiedot ilmoittautumisessa

Ilmoittautuneista näytetään jokaisella välilehdellä opiskelijan etu- ja sukunimet, opiskelijanumero, opiskeluoikeus sekä opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe. 

Aktiivisena vaiheena näytetään tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa tutkinto-ohjelma ja muissa opintokokonaisuus, joka on vahvistettu opiskeluoikeuden koulutuspolkuun. Kaksivaiheisessa tutkinnossa aktiivinen vaihe on ensimmäisen vaiheen (eli alempi korkeakoulututkinto), jos opiskelija ei ole valmistunut siitä. Jos opiskelija on valmistunut ensimmäisestä vaiheesta, on aktiivinen vaihe toinen vaihe (eli ylempi korkeakoulututkinto).

Ehdokkaissa, ei täytä vaatimuksia, hylätyissä ja keskeyttäneissä näytetään käsittelyjärjestys (ks. tarkemmin Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Käsittelyjärjestys).

Ehdokkaissa ja hyväksytyissä näytetään myös, mihin minimikiintiöön opiskelija on laskennassa sijoitettu, jos toteutukselle on määritelty minimikiintiöitä. Maksimikiintiöitä ei vielä näytetä.

Hyväksytyillä näytetään suorituskieli, jos sitä on lisätietokysymyksissä kysytty; huom. jos opiskelija lisätään toteutukselle, ei voida vastata lisätietokysymyksiin opiskelijan puolesta.

Ei täytä ehtoja ja hylätyissä näytetään mitä ehtoja opiskelija ei täytä. 

Keskeyttäneissä näytetään tilassa kumpi toteutuksen on keskeyttänyt, opiskelija itse vai opettaja.

Kaikissa vaiheissa voidaan tarkastella opiskelijan ilmoittautumiseen liittyviä tietoja klikkaamalla opiskelijan nimeä; ks. myös alempana opiskeluoikeuden muokkaaminen.

Modaalissa on opiskelijanumero, opiskeluoikeus, opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe, tutkinnon taso, ilmoittautumisen tila ja ilmoittautumisaika. Lisäksi omissa haitareissaan on opetusryhmävalinnat, vastaukset lisätietokysymyksiin sekä kiintiöt. 

Linkki avaa opiskelijan suoritukset avaa opiskelijan tiedot → suoritukset omaan välilehteen.


Haitari opetusryhmät on oletuksena kiinni.

Haitari vastaukset lisätietokysymyksiin on oletuksena kiinni.

Avoimen ilmoittautuneet

Kun opiskelija ostaa tuotepaketin, ostaa hän samalla paikan yhdeltä toteutukselta. Toisin sanoen, kun opiskelija ostaa oikeuden suorittaa opintojakso, varataan hänelle paikka siitä toteutuksesta, jonka hän ostoputkessa valitsee. Ennen maksun suorittamista opiskelija näytetään hyväksytyissä ilmoittautuneissa maksamattomana ilmoittautuneena. Tilausnumero ei ole muodostunut vielä tässä vaiheessa. Maksamaton ilmoittautuminen näkyy joko siihen asti, kunnes opiskelija maksaa oston tai poistaa opintojakson ostoskorista tai ostoskorin aikaraja umpeutuu. 

Ilmoittautuminen toteutukselle on syntynyt, kun opiskelija on siirtynyt toteutuksen valinnassa vaiheeseen 2. valintojen vahvistus.

Maksamaton ilmoittautuminen toteutuksella:

Jos opiskelija maksaa opintojakson, mutta ei vielä vahvista ilmoittautumista, näytetään hänet vahvistamattomana ilmoittautumisena. Vahvistamattomalle ostolle on tilausnumero, josta voidaan tarvittaessa päästä oston jäljille, ks. Avoimen yliopiston ostot.

Tilausnumero näytetään vain välilehdellä hyväksytyt.

Kun opiskelija vahvistaa ilmoittautumisen tunnistautumalla Sisu-käyttäjäksi (eli hänelle saadaan identiteetti), näytetään hänet nimellä toteutuksen hyväksytyissä opiskelijoissa. 

Tilausnumero näytetään myös varmistusmodaalissa, kun poistetaan toteutukselta vahvistamaton osto.

Tilausnumero näytetään myös opetusryhmien ja kiintiöiden tiedoissa.

Testidatassa ennen Sisu 2.11 ostetuista avoimen opiskeluoikeuksista puuttuu koulutuspolusta aktiivisen vaiheen vahvistus, ellei opiskelija ole sitä suunnitelman kautta vahvistanut, ks. Avoimen tarjonnan hallinta ja opiskeluoikeudet#Ostoputkestasyntyväopiskeluoikeus.

Opiskeluoikeuden muokkaaminen

Avautuvassa modaalissa voidaan muokata opiskeluoikeutta, joka on liitetty ilmoittautumiseen. Opiskeluoikeuden tilana näytetään nykyhetken tila. HUOM. muutos vaikuttaa myös valintakriteereihin, jossa tarkastellaan opiskelijan opiskeluoikeutta (voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, läsnäolo, opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan, tutkintoon suoritetut opintopisteet ja myös kohderyhmä, jos sen rajaustekijänä käytetään koulutusta). Opiskelijan tulisikin korjata tarvittaessa opintojakso opiskeluoikeutta vastaavaan suunnitelmaan. Kun opiskeluoikeus muutetaan, pitää laskenta käynnistää erikseen, jotta opiskelijan tila päivittyy.

Opiskeluoikeuden muokkaus tehdään suoraan alasvetovalikkoon. Tallenna ja eiku on siirretty sivun alalaitaan.

Linkistä avaa opiskelijan suoritukset avautuu omaan välilehteen opiskelijan tiedot →  suoritukset.

Ks. myös yllä lisätietokysymysten tarkastelu.

Ks. myös kiintiöiden tarkastelu.

Avoimen suoritusoikeuden muokkaaminen 

Myös ilmoittautumiseen liitettyä suoritusoikeutta voi muokata.

Jos opiskelija on jo käyttänyt kaikki tuotepaketin sallimat ilmoittautumiskerrat, ei suoritusoikeutta voi muokata/valita.

Jos opiskelijalla on samaan toteutukseen useampi voimassa oleva suoritusoikeus, voidaan valintaa muuttaa. Jos suoritusoikeudessa ei ole ilmoittautumiskertoja jäljellä, ei sitä voi käyttää ilmoittautumiseen.

Jos valittuun avoimen opiskeluoikeuteen ei liity aktiivista suoritusoikeutta toteutukseen, näytetään punainen huomautus eikä suoritusoikeutta voi valita.

Myös toteutuksen päättymisen jälkeen näytetään avoimen suoritusoikeuden muokkaaminen näin, vaikka suoritusoikeus olisi voimassa.

HUOM. kun lisätään avoimen opiskelija toteutukselle, ei hänelle voi valita opintojaksosta eri versiota kuin missä on se tuotepaketti, jonka suoritusoikeuden hän on ostanut.

HUOM. jos opiskelija on ostanut suoritusoikeuden ja tämä suoritusoikeus muutetaan toiseksi, niin näytetään ilmoittautuneissa kuitenkin aiempi tilausnumero.

HUOM. jos opiskelija on ostanut suoritusoikeuden ja tämä opiskeluoikeus (esim. tutkinto-opiskeluoikeudeksi) muutetaan toiseksi, niin näytetään ilmoittautuneissa kuitenkin aiempi tilausnumero.

 

Ilmoittautuneiden valintakriteerit

 Sisun ilmoittautumisen idea on, että kaikki Sisuun kirjautumaan pääsevät opiskelijat voivat ilmoittautua ja ilmoittautumisen ehdoilla estetään niiden opiskelijoiden pääsy toteutukselle, joille toteutus ei ole tarkoitettu. 

 Ilmoittautumisia järjestetään kahdella tavalla:

 1. ehdot
  Näiden on täytyttävä, jotta opiskelija voidaan ottaa toteutukselle. Näitä ovat oletuksena:
  • voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon
  • läsnäoloilmoittautuminen  
  • opintojakson kuuluminen ensisijaiseen suunnitelmaan ilmoittautumiseen kiinnitetyssä opiskeluoikeudessa
  • opintojakson pakolliset formaalit esitiedot. Toteutukseen ilmoittautumisessa valitaan ne opiskelijat, joilla löytyy suoritus pakollisesta esitiedosta.

   Lisäksi ehtoina kannattaa käyttää:


  • hyväksytty ilmoittautuminen toteutukselle
  • opiskelija ei voi tulla valituksi rinnakkaiseen toteutukselle

 2. Ilmoittautumisen järjestävät kriteerit (=opiskelijalle valintakriteerit)
  Näiden sääntöjen mukaan järjestetään toteutukseen valittavat opiskelijat niistä opiskelijoista, jotka täyttävät ehdot
  • Tässä vaiheessa Sisussa on oletuksena yksi ilmoittautumisen priorisoiva sääntö, opintojakson suositellut (formaalit) esitiedot; tietoa voi muuttaa. Lisäksi tähän voidaan laittaa esim. kohderyhmään kuuluminen

 

Sääntöjä voidaan asettaa järjestäviksi tai ehdoiksi korkeakoulun itse määrittemällä tavalla, yllä olevat ovat oletusarvoja, joita voi muuttaa. Korkeakoulu voi toteutuskohtaisesti määritellä, mitkä valintakriteerit ovat sellaisia, joiden on pakko täyttyä, jotta opiskelija voidaan ottaa toteutukseen (kuten läsnäolo) ja mitkä sellaisia, joita ei ole pakko täyttää, mutta ne opiskelijat, jotka ne täyttävät, ovat etusijalla. Valintakriteerejä voidaan myös asettaa massatoimintona Toteutukset#Toteutustenmassatoiminnot.

Opiskelijan muuttumaton numero

Kun opiskelija ilmoittautuu, arvotaan hänelle heti numero, joka ei saman toteutuksen aikana muutu, vaikka opiskelija peruuttaisi ilmoittautumisensa välillä. Jos useampi opiskelija on ilmoittautumislaskennassa tasatilanteessa, ratkaisee opiskelijan arvotut numerot sen ketkä toteutukselle pääsevät. Ilmoittautumislaskennassa tämä tarkoittaa sitä, että jos kuusi opiskelijaa kilpailee neljästä paikasta, voidaan osalle näyttää numeron perusteella jo tieto siitä, että he ovat pääsemässä toteutukselle (Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan) ja lopuille taas näytetään tilaksi Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan.
Opiskelijan arvottu numero ei näy käyttöliittymässä eikä sitä voi muuttaa.

Valintakriteerien asettaminen

Toteutuksen valintakriteerit määritellään välilehdellä ilmoittautuneiden valintakriteerit ja kiintiöt. Valintakriteerejä voidaan myös asettaa massatoimintona Toteutukset#Toteutustenmassatoiminnot.

Oletuksena toteutuksilla on ehtoina:

 • voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon
 • läsnäoleva
 • opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan
 • opintojakson pakolliset esitiedot

Järjestävinä kriteereinä on oletuksena opintojakson suositellut esitiedot.

Muokkaa-tilassa pääsee muokkaamaan sääntöjä. Sekä ehdot että järjestävät kriteerit lisätään samassa modaalissa.Ehtoihin asetetaan vain ne säännöt, jotka opiskelijan on pakko täyttää voidakseen tulla valituksi. Jos opiskelija ei täytä ehtoja (esim. ole läsnäolevana toteutuksen aikana), hän ei voi tulla valituksi.

Järjestäviin kriteereihin asetetaan ne säännöt, joilla ilmoittautuneita halutaan priorisoida. Nämä säännöt järjestävät ilmoittautuneet niin, että ensimmäiseksi asetettu kriteeri on myös valintakriteerinä ensimmäinen. Jokaiselle kriteerille laskennassa annetaan arvoksi joko kyllä tai ei; ts. sääntö joko menee läpi tai ei mene.

Ilmoittautuneissa välilehdellä ehdokkaat kunkin opiskelijan rivillä olevan numeron/käsittelyjärjestystekstin päältä saa auki tooltipin, joka näyttää miten valintakriteerit menevät opiskelijalla läpi.

Kuvan opiskelija on saanut ensimmäisestä ja toisesta kriteeristä "kyllä" (väkänen) ja kolmannesta ja neljännestä "ei" (ruksi).

Ks. laskennasta tarkemmin Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Normaalin ilmoittautumisen päivittäminen ja laskenta.

Järjestys + valintakriteerien täyttyminen (tooltip) näkyy myös välilehdellä ei täytä vaatimuksia; jos opiskelija esim. muuttaa poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi, niin voidaan nähdä mitkä valintakriteerit hän täyttää.

Voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon

Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus, valitsee hän tarvittaessa ilmoittautuessaan, mihin niistä toteutus liitetään, ks. opiskelijan ohjeista tarkemmin. Jos opiskelijalle ei ole yhtään voimassa olevaa (tila: aktiivinen) opiskeluoikeutta, ei hän voi tulla valituksi toteutukselle, mikäli ehdoissa vaaditaan opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeuden tulee olla voimassa koko toteutuksen käynnissäolon ajan.

Tämä sääntö on oletuksena ehtona. Säännön nimi on muutettu huomiomaan suoritusoikeuden tyyppi.

Jos opiskelijat (esim. kansainväliset vaihto-opiskelijat) saavat ilmoittautua jo edellisen lukukauden aikana, jolloin heidän opiskeluoikeutensa ei vielä ole voimassa, he saavat laskennen tulokseksi "ei täytä vaatimuksia" voimassaolevan opiskeluoikeuden vaatimuksen perusteella. Tämä status päivittyy, kun opiskeluoikeus astuu voimaan. Siten kannattaa tällaisia tapauksia varten asettaa ilmoittautumisaika päättymään vasta sen jälkeen, kun opiskeluoikeus on voimassa, jotta myös nämä opiskelijat saavat laskennasta oikean tuloksen ja voivat tulla valituksi toteutukseen.

Suoritusoikeuden tyyppi

Myös koulutukselle annettu suoritusoikeuden tyyppi vaikuttaa siihen, meneekö opiskelijalla läpi sääntö voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon. Ks. suoritusoikeuden tyypin määrittely koulutuksille Koulutukset-ohje#Uudenkoulutuksenluominen

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden koulutuksen suoritustyyppinä on ei edellytä opintojakson vahvistamista opiskeluoikeuteen, läpäisee opiskelija ehdon voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, jos opiskeluoikeus on aktiivinen (voimassaoleva). HUOM. kaikille olemassa oleville koulutuksille on migraatiossa viety arvoksi unrestricted, ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1119874 (vaatii kirjautumisen).

Jos opiskeluoikeuden koulutuksen suoritusoikeuden tyyppinä on opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen, niin opiskelijalle ei mene läpi sääntö voimassa oleva opiskeluoikeus  / suoritusoikeus opintojaksoon (vaikka opiskeluoikeus olisi voimassa), ellei toteutukseen kiinnitettyä opintojaksoa ole vahvistettu opiskelijan opiskeluoikeuteen. Opiskeluoikeudessa on opintojakson group-id, joten ei ole väliä mihin versioon (id) opiskelijan ilmoittautuminen kiinnittyy. Jos toteutus on jaettu useammalle arviointikohteelle eri opintojaksoissa, pitää opiskelijan ilmoittautumisen olla kiinnitettynä siihen opintojaksoon, joka hänelle on vahvistettu opiskeluoikeuteen. Ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Opintojentäsmentäminen

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden koulutuksen suoritustyyppinä on edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista, ei opiskelija läpäise ehtoja voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, vaikka opiskeluoikeus olisi voimassa ja toteutuksen emo-opintojakso on vahvistettu opiskeluoikeuteen. Tällainen opiskeluoikeus toimii vain, jos sillä on käytössä avoimen attribuutti (based_on_enrolment_right) ja sillä on (ostettu) suoritusoikeus opintojaksoon, ks. Avoimen tarjonnan hallinta ja opiskeluoikeudet#Avoimenkoulutusjaopiskeluoikeudet.

(warning) ks. alla opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan.

Läsnäoleva

Opiskelijan tulee ilmoittautuessaan olla läsnäolevana jollain lukukaudella, jolloin toteutus on käynnissä. Opiskelijan läsnäolon tulee osua ilmoittautumisen käsittelyhetken jälkeiselle toteutuksen voimassaoloajalle.

Sisu 4.0: Mikäli opiskelija lisätään toteutukselle vasta toteutuksen päätyttyä, riittää, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi yhdeksikin päiväksi sille lukukaudelle, jolla on toteutuksen päättymispäivä.

HUOM.1: opiskelijan opiskeluoikeuden tulee olla voimassa koko toteutuksen ajan. Jos opiskelija on (kuluvalla lukukaudella, jolloin ilmoittautuu) laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutensa, voi hän ilmoittautua, mutta ei silloin ei täyty sääntö voimassaoleva opiskeluoikeus eikä läsnäoleva.

HUOM.2: suorituksia ei voi kirjata sellaiselle ajankohdalle, jolla opiskelija on poissaoleva. 

Läsnäolotarkistus tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että koulutustyyppi on määritelty ilmoittautumisvelvolliseksi (tutkintoon johtava koulutus). 

Tämä sääntö on oletuksena ehtona.

Opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan

Toteutukseen liittyvä opintojakso on opiskelijan ensisijaisessa suunnitelmassa siinä opiskeluoikeudessa, joka ilmoittautumiseen on liitetty. Myös opintojakson version suunnitelmassa tulee olla sama, jossa toteutus on kiinni. Lisäksi opiskelija on ilmoittautunut toteutukselle samasta opintojaksosta.

Tämä sääntö on oletuksena ehtona.

Sääntöön on lisätty opiskelijoita helpottamaan ohjeellinen teksti  opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen opintosuunnitelmaan; tarkista ja vaihda versio tarvittaessa opintojaksoesitteestä. Palveluhenkilö tai opettaja ei voi muuttaa versiota opiskelijan puolesta. Teknisesti käytössä on sama kieliavain, joten valitettavasti tähän ei saa eri tekstiä helposti.


Opiskelijalle näytetään näin, silloin kun opintojakson tai sen oikea versio ei ole suunnitelmassa:

Opiskelija voi suunnitelmassa vaihtaa opintojakson version.

(warning) ilmoittautumisen ehto opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan ohitetaan, jos opiskeluoikeuden koulutuksen suoritusoikeuden tyyppi on

 1. opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen (Education.studySelectionRequirement = selection_required) TAI
 2. edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista (Education.studySelectionRequirement = enrolment_right_required) 

Näillä suoritusoikeuden tyypeillä sen sijaan valvotaan sitä, että onko
3. toteutuksen opintojakso vahvistettu opiskeluoikeuteen (StudyRight.courseUnitSelections)  JA
4. suoritusoikeus voimassa toteutuksen voimassaoloaikana (yksi päivä riittää)

Jos nämä kaikki täyttyvät (1 tai 2 ja 3 ja 4), menevät ehdot voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon ja opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan läpi.

Opintojakson pakolliset esitiedot

Opiskelijalla on oltava suoritusmerkintä opintojakson pakollisesta esitiedosta. Mikäli opintojaksolla on vaihtoehtoisia (X tai Y) esitietoja, mikä tahansa niistä kelpaa.
HUOM. Laskennassa huomioidaan sen version esitiedot, jonka kautta opiskelija on toteutuksen lisännyt kalenteriinsa. Eli jos opintojaksolla on useampi eri versio, joissa esitiedot ovat eri tai ne puuttuvat joistain versioista, on tulos myös eri.
HUOM2. esitiedoissa ei huomioida vastaavuuksia: jos opiskelija on suorittanut pakolliselle esitiedolle merkityn vastaavan opintojakson, ei Sisun laskenta vielä osaa tarkastaa siitä esitietovaatimuksen täyttymistä. Nämä tapaukset täytyy siis toistaiseksi hoitaa manuaalisella hyväksynnällä.

Tämä sääntö on oletuksena ehtona.

Toteutusten ketjutus

Toteutuksia on mahdollista ketjuttaa, jos halutaan, että suoritustavan kahdelle toteutukselle valitaan samat opiskelijat. Esimerkiksi samassa arviointikohteessa on toteutukset tentti ja uusintatentti, ja uusintatenttiin voivat osallistua vain tenttiin hyväksytyt opiskelijat. Ketjutusta voidaan käyttää myös, jos on seminaarin aloitusluento(sarja) ja vasta kun se on käyty, opiskelijat ilmoittautuvat aihekohtaisiin ryhmiin. Aihekohtaisiin ryhmiin hyväksytään vain aloitusluennolle hyväksytyt opiskelijat. Tai voi olla suoritustapa, jonka arviointikohteet ovat osallistuminen toteutukselle ja tentti; tentti edellyttää tässä tapauksessa toteutukselle osallistumista, mutta sitä ei ole rakennettu arviointikohteen osallistuminen toteutukselle toteutuksen sisälle loppukokeeksi esim. siitä syystä, että sille halutaan antaa erillinen arviointi.

HUOM. toteutus on konkreettinen tapa saada suoritusmerkintä arviointikohteesta (eli (osa)suoritus opintojaksosta), joten opiskelijalle annetaan arviointi vain yhdestä toteutuksesta per arviointikohde. Jos arviointikohteella on kaksi toteutusta esim. em. aloitusluennot ja aihekohtaiset ryhmät erikseen, arvioidaan vain toinen. Jos halutaan antaa erilliset arvioinnit, täytyy näiden olla eri arviointikohteita. Jos opiskelijalle kirjataan samaan arviointikohteeseen kaksi suoritusta, tulee uudemmasta suorituksesta ensisijainen, jos

 • arvosana on parempi, laajuus on sama
 • arvosana on parempi, laajuus suurempi

Ketjutussääntö on nimellä hyväksytty ilmoittautuminen toteutukselle. Tarvittaessa voidaan hakea aiemmilta ops-kausilta, esim. jos uusintatentti järjestetään vasta seuraavalla lukukaudella. Toteutuksen haku aloitetaan opintojakson haulla. Kun opintojakso on löytynyt, valitaan oikea toteutus klikkaamalla sen linkkiä, jolloin se siirtyy oikeaan sarakkeeseen. Tarvittaessa voidaan käyttää rajaustekijää toteutustyypin rajaamiseen. Jos toteutuksia lisää useamman kuin yhden listaukseen, Sisu tarkastaa löytyykö opiskelijalta hyväksytty ilmoittautuminen johonkin listatuista toteutuksista. HUOM. jos tallennuksen jälkeen halutaan muokata valintaa, täytyy opintojakso hakea uudelleen, koska valittuna on toteutus, ei opintojakso.

Ne opiskelijat, jotka eivät ole hyväksyttyinä kriteeriksi valitulle toteutukselle, eivät voi tulla valituksi toteutukselle.

Opiskelija ei voi tulla valituksi rinnakkaiseen toteutukselle

Jos samassa arviointikohteessa on useita toteutuksia samanaikaisesti käynnissä, voidaan käyttää ehtona opiskelija ei voi tulla valituksi rinnakkaiseen toteutukselle ja estää opiskelijaa saamasta paikkaa useammasta samaan sisältöön (=arviointikohteeseen) kohdistuvasta toteutuksesta. Esimerkiksi pakollisilla kielikursseilla on rajattu määrä paikkoja, ja opiskelijat ilmoittautuvat varmuuden vuoksi useampaan toteutukseen. Tällä säännöllä voidaan estää se tilanne, että opiskelija saa paikan useammasta toteutuksesta, vaikka oikeasti osallistuu vain yhteen. Sääntö asetetaan kaikille rinnakkaisille toteutuksille.

Säännön vaatimukset


Sääntöä on tarkoitus käyttää ehtona. Lisäksi kannattaa asettaa kaikille rinnakkaisille toteutuksille päälle automaattinen vahvistus ja ilmoittautumiselle sama päättymisaika.

Kun sääntöä käytetään ehtona normaalissa ilmoittautumisessa, tarkistaa Sisu alustavassa laskennassa, onko opiskelija pääsemässä (tai valittu muiden ohi tai jo hyväksytty) saman arviointikohteen muihin samanaikaisiin toteutuksiin. Opiskelija siis pääsee (todennäköisimmin) siihen toteutukseen, johon hän ilmoittautuu ensimmäisenä. Jos opiskelija ei ole muiden ehtojen tai järjestävien kriteerien perusteella pääsemässä ensimmäiseksi ilmoittautumaansa toteutukseen, voi hän saada paikan toiselta saman arviointikohteen toteutukselta. Jos opiskelijan ilmoittautuminen on tilassa olet pääsemässä… yhdelle toteutukselle, ei häntä voida valita rinnakkaiselle toteutukselle, vaan niissä hänen tilansa on vaatimukset eivät täyty.


Huomioita säännöstä eri tilanteissa:

 1. opiskelijan ilmoittautumisen status elää ilmoittautumisen ajan ja hänellä voi näkyä jossain vaiheessa ilmoittautumista vaatimukset eivät täyty sellaisella toteutuksella, johon hän lopulta päätyy:
  • Opiskelija ilmoittautuu toteutukselle A ja saa alustavassa laskennassa tulokseksi jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan.
  • Opiskelija ilmoittautuu toteutukselle B ja saa alustavassa laskennassa tulokseksi vaatimukset eivät täyty etkä voi tulla valituksi toteutukselle.
  • Toteutuksella A laskennan tilanne muuttuu, kun sille ilmoittautuu lisää opiskelijoita → opiskelijan ilmoittautumisen statukseksi muuttuu Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan.
   • Toteutuksen B status ei kuitenkaan muutu välittömästi tässä yhteydessä, koska sen laskenta ei käynnisty toteutuksen A muutoksista. Toteutuksen B:ssa opiskelijan tila muuttuu vasta, kun sijoittelu muuttuu seuraavan kerran (toinen opiskelija ilmoittautuu tai jo ilmoittautunut muuttaa ryhmävalintojaan niin, että sijoittelu muuttuu tai palveluhenkilö lisää uuden opiskelijan) tai viimeistään seuraavan yön eräajossa. Tässä tilanteessa opiskelijalle voi siis jonkun aikaa näyttää siltä, että hän ei ole pääsemässä yhteenkään toteutukseen.
   • Kun toteutuksen B laskenta on päivittynyt (Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan) ja toteutus A:lle tehdään seuraava laskenta, muuttuu opiskelijan status A:ssä Vaatimukset eivät täyty etkä voi tulla valituksi toteutukselle.
  • Jos kuitenkin ennen kuin toteutukselle B tehdään uusi laskenta (jossa opiskelijan status muuttuisi vaatimukset eivät täyty → Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan), sen ilmoittautuneet vahvistetaan manuaalisesti toteutukselle, käy niin, että opiskelija ei pääse toteutukselle B. Hän ei myöskään pääse toteutukselle A, vaan jää ulos molemmista. Tästä syystä kannattaa antaa yöllisen eräajon tehdä laskenta, sillä eräajo tekee ensin alustavan laskennan (eli sijoittelee opiskelijat sen hetken tilanteen mukaan) ja vasta sen jälkeen lopullisen laskennan. Manuaalisesti uuden sijoittelun saa tarvittaessa tehtyä lisäämällä toteutukselle opiskelijan.
  • Jos rinnakkaisia toteutuksia olisi useampi (toteutukset C, D ja E), sijoittuu opiskelija em. tilanteessa satunnaisesti jollekin niistä yön eräajossa (eräajossa ajetaan ilmoittautumislaskenta satunnaisessa järjestyksessä).
  • Jos rinnakkaisia toteutuksia olisi useampi (toteutukset C, D ja E), sijoittuu opiskelija em. tilanteessa sille, jossa laskenta satutaan tekemään seuraavan kerran ensimmäisenä, jos se tapahtuu ennen yön eräajoa
   • esim. toinen opiskelija ilmoittautuu toteutukseen C tai palveluhenkilö lisää uuden opiskelijan toteutukseen D; opiskelija päätyy sille, kummassa muutos tapahtui ensin, JOS siinä on tilaa muiden valintakriteerien perusteella

 2. jos vastuuopettaja nostaa opiskelijan jonossa muiden ohi tai palveluhenkilö hyväksyy opiskelijan toteutukselle B ja opiskelija oli alun perin pääsemässä toteutukselle A, muuttuu toteutuksen A status  seuraavassa laskennassa:

  • toteutus A:n tulos laskennassa on: vaatimukset eivät täyty

 3. jos vastuuopettaja merkitsee opiskelijan hylättäväksi toteutuksella A ja opiskelijan status toteutuksella B oli vaatimukset eivät täyty, muuttuu toteutuksen B status seuraavassa laskennassa:

  • toteutus B:n tulos laskennassa on joko pääsisit/et pääsisi riippuen siitä, miten opiskelija sijoittuu suhteessa muihin opiskelijoihin
  • jos B:n tulos on jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan, muuttuu seuraavassa laskennassa A:n tulokseksi vaatimukset eivät täyty

Kun sääntöä käytetään ehtona suorassa ilmoittautumisessa, tarkistaa Sisu laskennassa, onko opiskelijalla jo paikka (pääsemässä, valittu muiden ohi tai hyväksytty) saman arviointikohteen samanaikaiseen toteutukseen. Jos on, opiskelija ei voi päästä toteutukselle; jos ei ole, hyväksytään opiskelija toteutukselle heti.

 • Jos toisessa toteutuksessa olisikin normaali vahvistus ja opiskelija olisi pääsemässä sinne, saisi hän hylätyn suoraa vahvistusta käyttävästä toteutuksesta. Jos opiskelija kuitenkin putoaa normaalin vahvistuksen toteutuksessa pois (jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi), voi hän ilmoittautua uudestaan suorassa vahvistuksessa ja saada siltä paikan.

Jos se toteutus, johon opiskelija on pääsemässä, perutaan, saattaa opiskelija päästä toiselle, ei-perutulle toteutukselle em. huomiot huomioiden.

Sääntöä voidaan käyttää myös järjestävänä kriteerinä normaalissa ilmoittautumisessa, jolloin sillä voidaan priorisoida toteutukselle pääseviä. Tässä tilanteessa opiskelija voi saada paikan useammasta rinnakkaisesta toteutuksesta, jos niissä on riittävästi paikkoja tai opiskelija on muiden järjestävien kriteerien mukaan pääsemässä toteutukselle.

Jos opiskelija on ilmoittautunut rinnakkaiselle toteutukselle, ja on kyseisellä hetkellä pääsemässä sille tai hänet on valittu muiden ohi tai jo hyväksytty, saa hän säännöstä tulokseksi ”ei” (tooltipissä punainen raksi). Sääntö ei siis ns. mene opiskelijalla läpi.

Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut rinnakkaiselle toteutukselle tai on ilmoittautunut rinnakkaiselle toteutukselle, mutta ei ole sinne kyseisellä hetkellä pääsemässä tai hänet on merkitty hylättäväksi, saa hän säännöstä tulokseksi ”kyllä” (tooltipissa vihreä väkänen). Sääntö ns. menee läpi.

Jos opiskelija on hyväksytty rinnakkaiselle toteutukselle, mutta hän on itse tai opettaja on keskeyttänyt hänen suorituksensa, ei häntä edelleenkään voida valita rinnakkaiselle toteutukselle. Tarvittaessa opiskelijan voi poistaa keskeyttäneistä.

Opintojakson suositeltu esitieto 

Opiskelijalla on suoritusmerkintä opintojakson suositellusta esitiedosta. Mikäli opintojaksolla on vaihtoehtoisia (X tai Y) esitietoja, mikä tahansa niistä kelpaa.
HUOM. Laskennassa huomioidaan sen version esitiedot, jonka kautta opiskelija on toteutuksen lisännyt kalenteriinsa. Eli jos opintojaksolla on useampi eri versio, joissa esitiedot ovat eri tai ne puuttuvat joistain versioista, on tulos myös eri.

Tämä sääntö on oletuksena järjestävänä kriteerinä.

Kohderyhmä

Kohderyhmien luominen ks. Ryhmien hallinta

Yhteen sääntöön voi asettaa useamman kohderyhmän, jolloin molempien kohderyhmien opiskelijat ovat samanarvoisia ilmoittautuneiden valinnassa.

 • samanarvoisessa asemassa ovat historian pääaineopiskelijat ja historian sivuaineopiskelijat

Ilmoittautuneita voi järjestää kohderyhmillä

 • ensijaisesti valitaan historian pääaineopiskelijoita
 • ja jos tilaa jää, voidaan ottaa historian sivuaineopiskelijoita


Jos joku toteutus halutaan rajata esimerkiksi vain humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, kannattaa tehdä humanistisen tiedekunnan opiskelijoille kohderyhmä ja asettaa se ehdoksi. Jos toteutukselle jää paikkoja, on mahdollista ottaa kohderyhmän ulkopuoliset opiskelijat toteutukselle hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella siirtää opiskelija hyväksytyksi.

Tutkintoon suoritetut opintopisteet

Ilmoittautuneita voi priorisoida suoritettujen opintopisteiden mukaan säännöllä tutkintoon suoritetut opintopisteet.  Opintosuorituksia tarkastellaan vain ensisijaisessa suunnitelmassa siinä opiskeluoikeudessa, joka ilmoittautumiseen on liitetty ks. opiskelijan ohjeista tarkemmin.

Opintopisteiden rajaus

Opintosuoritukset lasketaan ensisijaisesta suunnitelmasta huomioiden mahdolliset koulutus- ja tutkintotasorajaukset. Suoritetuille opintopisteille on pakko antaa minimiarvo, joka voi olla 0 op. Maksimia ei ole pakko antaa. Jos halutaan ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään jonkun määrän asetetaan se minimimiksi (esim. väh 50 op). Jos halutaan prioriosoida ne, jotka ovat suorittaneet vähän tai ei ollenkaan, asetetaan minimiksi 0 op ja tarvittaessa myös yläraja (esim. max. 80 op).

Sääntöä voi käyttää myös ehtona, jolloin opiskelija ei voi päästä toteutukselle, ellei hänellä ole esim. min 25 op suoritettuna.

HUOM.1. Opintopisteet lasketaan myös arviointikohteilta (jos opintojaksoa ei ole vielä koostettu), JOS opintosuunnitelmassa opiskelija on valinnut sen suoritustavan, jossa suoritukset ovat.

HUOM.2. ei-tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa opiskelijan tulos on aina ”ei”, koska sääntö nimensä mukaisesti laskee opintopisteitä vain tutkinto-ohjelmista. Jos toteutus on tarjolla sekä tutkintoon johtaville että muille, kannattaa harkita säännön käyttämistä ehtona. Jos sen käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä, täytyy ei-tutkintoon johtavat hyväksyä käsin (todennäköisesti heiltä pitää muutenkin tarkistaa riittävä osaamisen taso).

Koulutuksen rajaus

Sääntö voidaan asettaa tarkastelemaan tietyn koulutuksen/koulutusten opintosuorituksia (esim. matematiikan koulutus ja fysiikan koulutus). Haussa näytetään voimassaolevat ja tulevat, julkaistut koulutukset. Tähän voidaan valita vain tutkintoon johtavia koulutuksia. Haku kohdistuu koulutuksiin voimassaolevan opiskeluoikeuden kautta; myös passiiviset (ns. kirjoilta poistetut) opiskeluoikeudet huomioidaan laskennassa, jos opiskeluaikaa on jäljellä. Päättyneitä opiskeluoikeuksia ei huomioida (perutut, luopuneet, valmistuneet, voimassaolo päättynyt).  Jos koulutuksia ei ole asetettu, lasketaan opintopisteet siitä koulutuksesta, joka on kiinnitetty ilmoittautumiseen. Jos opiskelijalla ei ole opiskeluoikeutta määritettyyn koulutukseen, ei häneltä voida laskea suorituksia sääntöön, joten opiskelija ei pääse säännöstä läpi (tulos: ei). Koulutuksen hakutuloksissa näytetään  koulutuksen koodi.

Tutkintotason rajaus

Säännölle voidaan myös asettaa tutkinnon taso (esim. alempi korkeakoulututkinto). Kumpaakaan näistä rajauksista ei ole pakko asettaa tai niistä voi asettaa vain toisen (esim. että opintopisteet lasketaan mistä tahansa alemmasta korkeakoulututkinnosta). Jos tutkinto-ohjelmaa ei rajata, kaksivaiheisessa koulutuksessa lasketaan molemmilta tutkintotasolta. Laskennassa huomioidaan tässä tapauksessa myös valmistuneet alemmat tutkinnot kaksivaiheisessa koulutuksessa (opiskelija valmistunut kanditutkinnosta, maisterin tutkinto on kesken). Kuitenkin, jos rajaus on alempi korkeakoulututkinto ja opiskelija on siitä valmistunut, ei opintosuorituksia lasketa, vaan opiskelijan tulos on  0 op.

HUOM. 1. Vaikka ei olisi rajattu koulutusta tai tutkintotasoa, sääntö edellyttää, että opiskelijalla on a) aktiivinen opiskeluoikeus b) ensisijainen suunnitelma. Jos ei ole, opiskelija ei pääse säännöstä läpi (tulos: ei).

HUOM. 2. Tutkinto-ohjelman pitää olla opiskelijan opiskeluoikeudessa vahvistettu, jota laskenta voidaan tehdä; jos opiskelijan opiskeluoikeuteen ei ole vahvistettu valitun tason tutkinto-ohjelmaa, ei opintosuorituksia lasketa, vaan opiskelijan tulos on  0 op.

HUOM.3. Sääntö laskee opintopisteitä vain tutkintoon johtavaa koulutusta suorittavilta. Jos samaan toteutukseen ilmoittautuvat esim. vaihto-opiskelijat, he eivät voi tulla valituksi ollenkaan, jos op-sääntö on ehtona. Jos sääntö on järjestävänä, saavat vaihto-opiskelijat tulokseksi "ei" ja heidät priorisoidaan niiden tutkinto-opiskelijoiden jälkeen, joilla sääntö täyttyy. Nämä opiskelijat voidaan tarvittaessa valita muiden ohi. Jos sääntö on ehtona, voidaan vaihto-opiskelijat kuitenkin hyväksyä toteutukselle hyväksyttyjen toteutusten muokkaajan toiminnolla siirrä hyväksytyksi.

Esimerkkejä

Säännöllä on mahdollista luoda esimerkiksi seuraavanlaisia skenaarioita: 

 • juuri aloittaneet opiskelijat priorisoidaan ensin; ehdoksi tai valintakriteeriksi esim. suoritettuja opintopisteitä vähintään 0 op, enintään 25 op
 • Valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat priorisoidaan; ehdoksi tai valintakriteeriksi esim. suoritettuja opintopisteitä vähintään 150 op alemmassa tutkinnossa.
 • Opiskelijoita voidaan priorisoida myös niin, että toteutukselle valitaan opiskelijat, joilla on vähiten/eniten suoritettuja opintopisteitä.  Näin voidaan tehdä luomalla useampi sääntö, jossa on samat koulutukset ja sama tutkintotaso, mutta opintopisterajaukset vaihtuvat. Lisäksi sääntö voidaan asettaa ehdoksi, niin että vähän/liikaa suorittaneet eivät voi tulla ollenkaan valituksi. Esim.
  • Ehto: vähintään 50 op
  • Kaikkiin rajaukset: Maantieteen koulutus + ylempi tutkinto
  • Sääntö 1: väh. 90 op
  • Sääntö 2: 80-89 op
  • Sääntö 3: 70-79 op
  • Sääntö 4: 60-69 op
  • Sääntö 5: 50-59 op

Suunnitelman tila ja op-sääntö

Sisu ei tarkastele tässä säännössä sitä, että opiskelijan suunnitelma on validissa tilassa. Opiskelija voi siis tehdä suunnitelmaansa sellaisia muutoksia, että tulos on hänelle suotuisampi. HUOM! Op-sääntö laskee myös arviointikohteiden suoritukset, koska myös suunnitelmassa ne lasketaan kokonaisuuden suoritettuihin opintopisteisiin, vaikka opintojaksoja ei olisi koostettu.

Esim. tällainen tilanne:

 • opintojakso MANTS1000 Maantiedon tutkimusmenetelmät haltuun heti ja helposti
  • ehto: maantieteen koulutukseen, alempaan korkeakoulututkintoon suoritettu vähintään 50 op
 • Olli Opiskelijalla on kaksi opiskeluoikeutta: maantiede, johon suorituksia on 25 op ja fysiikka, johon suorituksia on 60 op
  • Jos fysiikan opintojakson suorituksia ei vielä ole koostettu, voi Olli sijoittaa ne maantiedon koulutuksen suunnitelmaan esim. ylittämällä valinnaisten määrän, jolloin suunnitelma menee epävalidiin tilaan →
 • Olli Opiskelija täyttää ehdon (maantieteen koulutuksen opiskeluoikeus, alempaan korkeakoulututkintoon suoritettu vähintään 50 op) ja pääsee toteutukselle


Ilmoittautumiskriteerien massatoiminnot

Ilmoittautumisen valintakriteerejä voidaan päivittää massatoimintona, ks. Toteutukset#Toteutustenmassatoiminnot.

Kiintiöt

Kiintiöitä on kahdentyyppisiä:

 1. minimikiintiö
  • varaa paikkoja
 2. maksimikiintiö
  • rajaa paikkoja


Kiintiöiden käyttö on suoraviivaisinta niin, että yhdellä toteutuksella on jommankumman tyyppisiä kiintiöitä.


Kiintiön kriteerit (uusi)

Kiintiöihin on koulutuksen tyypin lisäksi lisätty kriteeriksi koulutus.

Kuuluakseen kiintiöön opiskelijan tulee täyttää kiintiölle asetetut molemmat kriteerit, jos kiintiön kriteeriksi on annettu koulutuksen tyyppi JA koulutus.

Esimerkiksi, jos kiintiöön valitaan kiintiön kriteeriksi koulutuksen tyyppi avoimen opinnot, niin täytyy valittujen koulutusten tyyppien olla myös avoimen opinnot. Näiden välille ei valitsimiin ole kuitenkaan luotu logiikkaa (ts. koulutustyypin avoimen opinnot ei rajaa haettavia koulutuksia vain niihin koulutuksiin, joiden tyyppi on avoimen opinnot).

Yhteen kriteeriin voi antaa vaihtoehtoisia koulutuksen tyyppejä (esim. avoimen opinnot TAI erikoistumiskoulutus) tai vaihtoehtoisia koulutuksia (historian koulutus TAI filosofian koulutus).

Ks. myös esimerkki 8.

Minimikiintiö varaa paikkoja

Minimikiintiö varaa kiintiölle kriteerien mukaisesti vähintään x määrän paikkoja. Esimerkiksi jos halutaan, että toteutuksen 50 paikasta vähintään 30 on tutkinto-opiskelijoille, niin voidaan luoda minimikiintiö, jonka kriteeri on koulutuksen tyyppi: tutkintokoulutus; paikkamäärä 30.

Jos opiskelija kuuluu minimikiintiöön, pyritään hänet sijoittamaan siihen. Kun opiskelija sijoitetaan minimikiintiöön, vie hän paikan sekä minimikiintiöstä että toteutukselta.

Kaikille toteutuksen paikoille ei ole pakko antaa minimikiintiötä eli toteutuksella voi olla myös minimikiintiöimättömiä paikkoja, joihin voivat päästä kaikki ilmoittautuneet. Näille paikoille voivat siis päästä sekä ne, jotka eivät sijoittelussa mahdu omaan minimikiintiöönsä sekä ne, jotka eivät kuulu mihinkään minimikiintiöön.

(warning) Opiskelija sijoitellaan laskennassa vain yhteen minimikiintiöön, joten on suositeltavaa, että samalle kriteerille (esim. koulutuksen tyypille) on vain yksi kiintiö. Jos kuitenkin koulutuksen tyyppi, esim. vaihto-opinnot, kuuluu useampaan minimikiintiöön, valikoituu laskennassa opiskelijalle satunnaisesti näistä yksi kiintiö, johon opiskelijaa yritetään sijoittaa. Valintaan ei voi vaikuttaa.

Maksimikiintiö rajaa paikkoja 

Maksimikiintiöillä voidaan rajata tietyn koulutustyypin tai koulutusten opiskelijoiden määrää toteutuksella.

Opiskelijan tulee mahtua kaikkiin niihin maksimikiintiöihin, joihin hän opiskeluoikeutensa koulutuksen tai koulutuksen tyypin perusteella kuuluu. Jos opiskelija ei mahdu kaikkiin maksimikiintiöihin, joihin hän kuuluu, ei hän voi tulla valituksi toteutukselle.

Kuvan tilanteessa opiskelija ei voi tulla valituksi, koska toinen maksimikiintiöistä on täynnä.

Lisäksi, jos toteutuksella on myös opiskelijan minimikiintiö, johon opiskelija kuuluu, pyritään opiskelija sijoittamaan siihen. Vaihtoehtoisesti hänet voidaan sijoittaa minimikiintiöiden ulkopuolisille paikoille, jos sellaisia on.

Kuvan tilanteessa opiskelija on mahtunut molempiin maksimikiintiöihinsä, joten hänet voidaan sijoitella laskennassa myös minimikiintiöönsä.

Ks. tarvittaessa tarkemmin alta miten kiintiöt toimivat.

Molemmat

Kiintiöt kannattaa rakentaa mahdollisimman yksinkertaisiksi. Tässä kuitenkin esimerkkejä erilaisista variaatioista.

Samansisältöisiä minimi/maksimikiintiöitä ei voi olla: ts. sanoen minimi/maksimikiintiöitä, joilla on täsmälleen samat kriteerit. Voi kuitenkin olla samanlainen minimi- ja maksimikiintiö. Lisäksi voi olla minimi/maksimikiintiö, jossa on esim. sama koulutustyyppi, mutta toisessa on lisäksi joku toinen koulutustyyppi tai koulutus.

Esimerkkejä:

 • ei voi olla kahta minimikiintiötä, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot
  • voi olla minimikiintiö, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot sekä minimikiintiö, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot JA alumniopinnot
 • ei voi olla kahta maksimikiintiötä, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot
  • voi olla maksimikiintiö, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot sekä maksimikiintiö, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot JA alumniopinnot
 • ei voi olla kahta minimikiintiötä, joissa molemmissa on koulutuksena historian koulutus
  • voi olla minimikiintiö, jossa on koulutuksena historian koulutus sekä maksimikiintiö, jossa on koulutuksena historian koulutus JA filosofian koulutus
 • ei voi olla kahta maksimikiintiötä, joissa molemmissa on koulutuksena historian koulutus
  • voi olla maksimikiintiö, jossa on koulutuksena historian koulutus sekä maksimikiintiö, jossa on koulutuksena historian koulutus JA filosofian koulutus

Teknisestä näkökulmasta sen sijaan samanlaisia minimi- ja maksimikiintiöitä voi olla:

Esimerkkejä:

 • voi olla minimikiintiö, jonka koulutuksen tyyppi on avoimen opinnot ja voi olla maksimikiintiö, jonka koulutuksen tyyppi on avoimen opinnot
 • voi olla minimikiintiö, jonka koulutuksena on historian koulutus ja voi olla maksimikiintiö, jonka koulutuksena on historian koulutus

HUOM. minimikiintiöt ei toimi sellaisessa tapauksessa, jossa niissä on osin samat kriteerit, joten tätä kannattaa välttää.

Esimerkiksi:

minimikiintiö 1: koulutuksen tyyppi: tutkintokoulutus JA koulutus: historian koulutus 

JA
minimikiintiö 2: historian koulutus TAI koulutuksen tyyppi: tutkintokoulutus.

Tässä tilanteessa laskenta täyttää vain ensimmäisenä olevan kiintiön ja toinen jää tyhjäksi/täytetään vain osittain, vaikka toteutukselle mahtuisi kiintiöön kuuluvia opiskelijoita.

Maksimikiintiössä ko. tapauksessa opiskelijan pitää mahtua molempiin kiintiöihin päästäkseen toteutukselle.

Paikkamäärä

Koska toteutuksen paikkamäärän pakollisuus on poistettu, ei myöskään kiintiöiden luomisessa huomauteta sen puuttumisesta, joten on käyttäjän vastuulla laittaa toteutukselle joko kokonaispaikkamäärä tai opetusryhmien paikkamäärä. Kiintiöitä validoidaan kuitenkin toteutuksen paikkamäärää vasten.

Minimikiintiöiden yhteenlaskettu paikkamäärä ei voi ylittää toteutuksen paikkamäärää.

Maksimikiintiöiden yhteenlaskettu paikkamäärä voi ylittää toteutuksen paikkamäärän (maksimikiintiön maksimipaikkamäärä on 8000 per maksimikiintiö).

Kiintiöiden toiminta teknisesti

Tässä on kuvattu tarkemmin, miten kiintiöitä teknisesti käsitellään.

Teknisestä näkökulmasta toimii maksimikiintiöt niin, että päästäkseen toteutukselle, opiskelijan tulee mahtua kaikkiin maksimikiintiöihin, joihin hän kuuluu. Jos on yksikin maksimikiintiö, johon opiskelija ei mahdu, ei häntä voida valita toteutukselle.

Jos opiskelija mahtuu kaikkiin maksimikiintiöihin, siirtyy laskenta tarkastelemaan, kuuluuko opiskelija minimikiintiöihin. Jos opiskelija kuuluu yhteen tai useampaan minimikiintiöön, pyritään hänet ensisijaisesti sijoittamaan yhteen niistä (tässä tapauksessa minimikiintiö valikoituu satunnaisesti). Jos opiskelija ei mahdu minimikiintiöön, voi hän vielä päästä toteutukselle, jos siellä on minimikiintiön ulkopuolisia paikkoja.

Jos opiskelija läpäisee toteutukselle asetetut ehdot, etenee laskenta seuraavalla tavalla:

 • seuraavaksi käsitellään ilmoittautumiset järjestävien kriteerien + muuttumattoman numeron määrittelemässä käsittelyjärjestyksessä
  • jo hyväksytyt ja ostetut suoritusoikeudet käsitellään ensin
  • tarkastetaan, mahtuuko opiskelija toteutukselle
   • Jos toteutukselle on jo hyväksytty sen maksimimäärä opiskelijoita /opetusryhmiin on jo hyväksytty sen maksimimäärä opiskelijoita, ei ilmoittautunut voi päästä toteutukselle.
    • jos mahtuu niin
     • tarkastetaan, mahtuuko opiskelija kaikkiin maksimikiintiöihin, joihin hän kuuluu
      • jos on yksikin maksimikiintiö, johon opiskelija ei mahdu, ei hän voi päästä toteutukselle
      • jos opiskelija mahtuu kaikkiin maksimikiintiöihin, joihin hän kuuluu
       • sijoitetaan hänet kaikkiin maksimikiintiöihin
        • tämä ei vie paikkaa toteutukselta, ainoastaan kaikista maksimikiintiöistä
       • edetään minimikiintiöiden tarkasteluun
        • jos opiskelija mahtuu johonkin minimikiintiöön tai minimikiintiöiden ulkopuolisille paikoille, edetään opetusryhmiin sijoitteluun
         • tähän vaikuttavat opiskelijan opetusryhmille antamat valinnat (ensisijainen/sopii/ei sovi)
          • jos opiskelija mahtuu valitsemiinsa opetusryhmiin, niin
           • vie hän yhden paikan toteutukselta
           • yhden paikan yhdestä minimikiintiöstä TAI paikan minimikiintiöiden ulkopuolelta
           • lisäksi hän vie paikan kaikista maksimikiintiöistä, joihin hän kuuluu

 

Kiintiöt normaalissa ilmoittautumisessa

Kun käytössä on normaali ilmoittautuminen, niin opiskelijan pääsyyn toteutukselle vaikuttavat:

 • se, miten hän sijoittuu laskennassa suhteessa muihin opiskelijoihin
  • järjestävät kriteerit
  • opetusryhmävalinnat
  • muuttumaton numero
 • paljonko koulutustyypille / koulutukselle on varattu paikkoja = minimikiintiöt
 • miten koulutustyypin / koulutuksen opiskelijoiden pääsyä toteutukselle rajoitetaan = maksimikiintiöt

Kiintiöt huomioidaan vain silloin kun ilmoittautumisen vaihe on joko ilmoittautuminen ei alkanut, ilmoittautuminen käynnissä tai ilmoittautuminen vahvistettavana.

Esimerkkejä, kun käytössä on normaali ilmoittautuminen

(warning) Pätevät myös suoraan ilmoittautumiseen huomioiden se, että siinä ratkaisee nopeusjärjestys.

1.Jos kaikki toteutuksen paikat on minimikiintiöitu, tulee minimikiintiön paikkamäärästä samalla ko. minimikiintiön maksimipaikkamäärä:

 • toteutuksella 100 paikka
  • minimikiintiöt:
   • avoin 20
   • tutkinto-opiskelijat 50
   • erillisopiskelijat 30
   • käytännössä paikkoja:
    • avoin 0-20
    • tutkinto-opiskelijat 0-50
    • erillisopiskelijat min 0-30
   • tällöin toteutus saattaa jäädä vajaaksi, jos jonkun ryhmän opiskelijoita ei ilmoittaudu koko minimikiintiön verran
   • jälki-ilmoittautumista kannattaakin käyttää tällaisissa tapauksissa, sillä jälki-ilmoittautumisessa kiintiöillä ei ole merkitystä


2. Jos toteutuksella minimikiintiöiden ulkopuolisia paikkoja, niin silloin se määrittelee myös minimikiintiön maksimipaikkamäärän.

 • toteutuksella 100 paikka
  • minimikiintiöt:
   • avoin min 20
   • tutkinto-opiskelijat min 50
   • kiintiöiden ulkopuolisia paikkoja 30
    • voivat mennä kaikki avoimelle, kaikki tutkinto-opiskelijoille, kaikki muille tai mille tahansa näiden yhdistelmälle
   • käytännössä paikkoja:
    • avoin 0-50
    • tutkinto-opiskelijat 0-80
    • muut 0-30


3. Jos käytännössä maksimikiintiöt koskettavat samaa opiskelijaa, täytyy opiskelijan mahtua molempiin kiintiöihin päästäkseen toteutukselle. 

Esimerkiksi on kaksi maksimikiintiötä ja toisessa on implisiittisesti myös toinen maksimikiintiö:

 • maksimikiintiö 1: tutkinto-opiskelijat
 • maksimikiintiö 2: historian tutkintokoulutus
  • historian koulutuksen tyyppi on tutkintoon johtava koulutus = käytännössä opiskelijan tulee mahtua sekä kiintiöön 1 ja 2.


4. Jos osa toteutuksen paikoista on maksimikiintiöity (ei minimikiintiöitä), niin muiden kuin maksimikiintiöiden opiskelijoita voidaan ottaa toteutuksen paikkamäärän verran. Se, ketkä ilmoittautuneet pääsevät mukaan riippuu siitä, mikä on ilmoittautuneen sijoitus järjestävien kriteerien, ryhmävalintojen ja muuttumattoman numeron mukaan (ts. maksimikiintiöön kuuluvia ei priorisoida muiden ohi).

 • toteutuksella 100 paikkaa
  • maksimikiintiöt
   • tutkinto-opiskelijat max. 50 paikkaa
   • erillisopiskelijat max. 25
    • käytännössä paikkoja on:
     • tutkinto-opiskelijat 0-50
     • erillisopiskelijat 0-25
     • muut: 0-100


5. Jos toteutuksella on sekä maksimi- että minimikiintiöitä samalla kriteerillä, vaikuttavat ne toisiinsa (ei järkevää, mutta esimerkkinä).

a:

 • toteutuksella 100 paikkaa
 • erillisopiskelijoille on
  • minimikiintiö 20
  • maksimikiintiö 30
   • erillisopiskelijoita voidaan ottaa 0-30

b:

 • toteutuksella 100 paikkaa
 • erillisopiskelijoille on
  • minimikiintiö 20
  • maksimikiintiö 10
   • erillisopiskelijoita voidaan ottaa 0-10
    • tässä tietenkään ei ole mitään järkeä

6. Jos käytetään sekä minimi- että maksimikiintiöitä, niin silloin toteutuksella tulee olla minimikiintiöiden ulkopuolisia paikkoja maksimikiintiöiden opiskelijoille

 • toteutuksella 100 paikkaa
 • tutkinto-opiskelijoille minimikiintiö 75 paikkaa
  • minimikiintiöiden ulkopuoliset paikat 25 →
   • avoimen opiskelijoille maksimikiintiö 10 paikkaa
   • vaihto-opiskelijoille maksimikiintiö 5 paikkaa
   • muille erillisopiskelijoille maksimikiintiö 10 paikkaa
  • näille 25:lle  minimikiintiön ulkopuolisille paikoille voi päästä myös tutkinto-opiskelija tai minkä tahansa muu opiskelija em. rajoitukset huomioiden

7. Maksimikiintiöiden paikkamäärä voi ylittää toteutuksen paikkamäärän. Näin ollen voidaan rakentaa seuraava tilanne:

 • toteutuksen paikkamäärä: 20
 • maksimikiintiö 1: avoimen opiskelijat max. 15 paikkaa = kriteerinä koulutustyyppi avoimen opinnot
 • maksimikiintiö 2: avoimen väylän opiskelijat max. 10 paikkaa = kriteerinä avoimen väyläkoulutus
  • opiskelijat vievät paikan myös maksimikiintiöstä 1, sillä avoimen väyläkoulutuksen tyyppi on avoimen opinnot

Näin ollen toteutukselle voi maksimissaan yhteensä 15 avoimen opiskelijaa esim. seuraavilla kombinaatioilla:

 1. Väyläopiskelijoita 10
  1. muita avoimen opiskelijoita mahtuu 5
 2. muita kuin avoimen väylän opiskelijoita 15
  1. avoimen väylän opiskelijoita ei mahdu toteutukselle

Jos toteutukselle halutaan opiskelijoita nimenomaan niin, että muille kuin avoimen väylän opiskelijoille on tarjolla 10 paikkaa riippumatta siitä, montako väylän opiskelijaa tulee, niin silloin maksimikiintiöön 1 kannattaa määritellä muut avoimen koulutukset max. 10 paikkaa. Tällöin myös avoimen väylän opiskelijoita voidaan ottaa max 10.

8. Kuuluakseen kiintiöön opiskelijan tulee täyttää kiintiölle asetetut molemmat kriteerit, jos kiintiön kriteeriksi on annettu koulutuksen tyyppi JA koulutus.

a:

Kiintiö: koulutuksen tyyppi: tutkintokoulutus TAI vaihto-opinnot JA koulutus: vaihtokoulutus.

Tähän kiintiöön kuuluvat vain vaihto-opiskelijat, jotka opiskelevat vaihtotyyppisessä koulutuksessa. Tutkinto-opiskelijat eivät kuulu kiintiöön eikä heille voi varata paikkoja/rajata heidän pääsyään pelkästään tällä kiintiöllä.

b:

Kiintiö: koulutuksen tyyppi: tutkintokoulutus TAI vaihto-opinnot JA koulutus: vaihtokoulutus TAI historian koulutus.

Tähän kiintiöön kuuluvat sekä vaihto-opiskelijat, jotka opiskelevat vaihtotyyppisessä koulutuksessa että historian koulutuksen tutkinto-opiskelijat.

Kiintiöt jälki-ilmoittautumisessa

Jälki-ilmoittautumisessa (vaihe: jälki-ilmoittautuminen käynnissä) kiintiöitä ei enää huomioida laskennassa. Opiskelija hyväksytään myös, vaikka hän ei kuuluisi mihinkään kiintiöön/hänen kiintiönsä on täynnä, mutta toteutuksella on paikkoja jäljellä. Toisin sanoen jälki-ilmoittautumisessa otetaan ehdot täyttävät opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Myös kun ilmoittautuminen on vaiheessa vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen päättynyt, ei kiintiöillä ole enää merkitystä, jos toteutukselle vielä käsin lisätään opiskelijoita, ks. Jälki-ilmoittautumisen ja suoran vahvistuksen ilmoittautumisen laskenta.

(warning) Jos kuitenkin halutaan pitää rajaukset voimassa (esim. maksimikiintiö vaihto-opiskelijoille), niin ei kannata asettaa jälki-ilmoittautumista. Toteutus saattaa silloin jäädä vajaaksi, jos maksimikiintiöt ei tule täyteen.

Minimikiintiöt jälki-ilmoittautumisessa

Jälki-ilmoittautumisessa opiskelijat edelleen sijoitellaan minimikiintiöön, jos minimikiintiössä on tilaa.

Muut menevät minimikiintöiden ulkopuolisille paikoille, vaikka se olisi täynnä.

Kuvan tilanteessa minimikiintiöiden ulkopuolisia paikkoja on 3, mutta jälki-ilmoittautumisessa siihen on sijoitettu vielä 9 opiskelijaa, jotka eivät kuulu muihin minimikiintiöihin.

Maksimikiintiöt

Jälki-ilmoittautumisessa kaikki maksimikiintiöön kuuluvat opiskelijat myös sijoitellaan maksimikiintiöönsä, vaikka se olisi täynnä. Tämä johtuu kiintiöiden erilaisesta tietomallista. Näin ollen voi syntyä tilanne, jossa maksimikiintiöön on sijoitettu enemmän opiskelijoita kuin sille mahtuu.

Kuvan tilanteessa maksimikiintiön paikkamäärä on 2, mutta jälki-ilmoittautumisessa toteutukselle on hyväksytty myös kolmas opiskelija, joka on sijoitettu kiintiöön.


Kiintiöt suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa

Suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa kiintiöillä voidaan varata paikkoja tietylle ryhmälle (minimikiintiö) tai rajata tietyn ryhmän pääsyä (maksimikiintiö). Opiskelijat valitaan kiintiöihin → toteutukselle nopeusjärjestyksessä. 

Esimerkkejä, kun käytössä on suora ilmoittautuminen

1. Jos toteutuksella on minimikiintiöitä ja kiintiön ulkopuolisia paikkoja, sijoittaa Sisu hyväksytyn ilmoittautuneen ensisijaisesti minimikiintiöön. Jos opiskelija ei kuulu mihinkään minimikiintiöön / minimikiintiö, johon hän kuuluu, on täynnä, sijoitetaan opiskelija kiintiön ulkopuoliselle paikalle.

2. Jos toteutuksella on vain minimikiintiöitä (ei kiintiön ulkopuolisia paikkoja), ei sille voi päästä opiskelija, joka ei kuulu yhteenkään minimikiintiöön.

3. Jos toteutuksella on maksimikiintiöitä, otetaan opiskelijat toteutukselle ilmoittautumisjärjestyksessä riippumatta siitä, kuuluuko hän maksimikiintiöön vai ei. Näin voi olla tilanne, että toteutuksella ei ole yhtään maksimikiintiöön kuuluvaa opiskelijaa. Toteutukselle ei oteta maksimikiintiöön kuuluvia maksimikiintiön paikkamäärää enempää.

Kiintiöiden lisääminen ja muokkaaminen

Kiintiöiden lisääminen

Toteutuksille voidaan asettaa kiintiöitä eri opiskelijaryhmille mukaan välilehdellä ilmoittautuneiden valintakriteerit ja kiintiöt (lisää ilmoittautumiskiintiö).

(warning) Jotta kiintiöt toimivat halutulla tavalla, pitää toteutuksella olla kokonaispaikkamäärä tai opetusryhmissä maksimipaikkamäärä. Jos näitä ei ole annettu, pääsee toteutukselle kaikki opiskelijat.

Sisu 4.0: Kiintiöt näytetään opiskelijalle opintojaksoesitteessä ja ilmoittautumisessa (aiemmin näytettiin vain minimikiintiöt), ks. Ilmoittautumisen koontisivu#Paikkamäärä ja Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Opintojaksonesite

Kiintiölle annetaan kuvaava nimi, esim. avoimen opiskelijat, tutkinto-opiskelijat, sivuaineopiskelijat.  Tarvittaessa nimi annetaan kieliversioina.

Minimikiintiön yhteispaikkamäärä ei voi olla enempää kuin toteutuksen kokonaispaikkamäärä on välilehdellä ilmoittautuminen.

Maksimikiintiön maksimipaikkamäärä on 8000.

Kiintiöiden kriteereiksi voi asettaa koulutuksen tyypin ja/tai koulutuksen. 

Näiden välille ei valitsimiin ole kuitenkaan luotu logiikkaa (ts. koulutustyypin avoimen opinnot valinta ei rajaa haettavia koulutuksia vain niihin koulutuksiin, joiden tyyppi on avoimen opinnot).

Jos yhdelle kriteerille antaa sekä koulutuksen tyypin että koulutuksen (esim. avoimen opinnot ja avoimen väyläkoulutus), täytyy opiskelijan täyttää molemmat kriteerit.

Yhteen kriteeriin voi antaa vaihtoehtoisia koulutuksen tyyppejä (esim. avoimen opinnot ja erikoistumiskoulutus) tai vaihtoehtoisia koulutuksia.

Koulutuksen tyyppi -valikosta valitaan ne koulutuksen tyypit tai tyyppien yläkategoriat (esim. tutkintoon johtamaton koulutus), joita kiintiö koskee. Jos valitaan yläkategoria, valitsee Sisu automaattisesti kaikki siihen kuuluvat koulutustyypit. Koulutustyyppejä voi poistaa yksitellen.

Kuvassa on valittu yläkategoria "tutkintokoulutus", jolloin valituksi oletuksena tulevat kaikki sen alakategoriat.

Koulutusta voi hakea sanahaulla, haku vaatii neljä merkkiä.

Lisäksi voidaan hakea koulutusvalikosta. Huom. koulutusten haku hakee group-id:n perusteella, haussa näytetään kuluvan kauden versio, jos se on julkaistu. Jos kuluvalle kaudella ei ole julkaistua versiota, näytetään lähin menneisyyden julkaistu versio. Jos menneisyydessä ei ole julkaistuja versioita, mutta on julkaistu versio seuraavalla ops-kaudella, näytetään se. Kouluttautumismahdollisuuksia ei näytetä.

Kiintiö, jossa on kriteerinä on taiteen koulutus.


Kiintiöiden muokkaaminen

Jos toteutuksella on jo hyväksyttyjä opiskelijoita, ei kiintiöitä enää voi poistaa. Myöskään kriteerejä ei voi muokata.

Kiintiön nimeä voi muokata.

Maksimikiintiön paikkamäärää voi muokata.

Minimikiintiön paikkamäärä voi olla vähintään niin monta kuin siihen on jo sijoitettu opiskelijoita.

Jos kiintiöitä muokataan sen jälkeen kun ilmoittautuminen on alkanut, varoittaa Sisu muokkaamisesta.

Jos toteutuksella on jo hyväksyttyjä opiskelijoita, varoittaa Sisu muokkaamisesta.

Kiintiön lisäämisestä, vaikka toteutuksella olisi jo hyväksyttyjä, ei Sisu varoita itse muokkausmodaalissa (em. varoitukset näytetään).

Jos ilmoittautuminen on vaiheessa jälki-ilmoittautuminen käynnissä tai vahvistettavana tai vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen vahvistettu, mutta sillä ei ole yhtään hyväksyttyä ilmoittautunutta, ei Sisu huomauta kiintiön muokkaamisesta.

Jos toteutuksen kokonaispaikkamäärää yrittää muokata minimikiintiöitä pienemmäksi, estää Sisun validaatio sen.


Ilmoittautuneiden käsittely ja laskenta

Ilmoittautuneita käsitellään välilehdellä ilmoittautuneet.

Ilmoittautumisen vaiheet

 

Normaali ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ei vielä alkanut > Ilmoittautuminen käynnissä > Ilmoittautuminen vahvistettavana > Vahvistettu

Normaali ilmoittautuminen, jos jälki-ilmoittautumisaika on asetettu

Ilmoittautuminen ei vielä alkanut > Ilmoittautuminen käynnissä > Ilmoittautuminen vahvistettavana > Jälki-ilmoittautuminen käynnissä > Jälki-ilmoittautuminen päättynyt

Huom. Jälki-ilmoittautuminen ei käynnisty, ennen kuin normaalissa ilmoittautumisessa opiskelijat on vahvistettu toteutukselle. Tämä siksi, että muuten ei voi tietää, kuinka paljon opetusryhmissä on jäljellä paikkoja, jotka voidaan jälki-ilmoittautumisessa täyttää. Jälki-ilmoittautua voi vain, jos opetusryhmässä on tilaa.

Jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen ei vielä alkanut > Ilmoittautuminen käynnissä > Ilmoittautuminen päättynyt

Ilmoittautumisen vaiheeksi (laskennan tila) voidaan rajapintojen kautta muuttaa ilmoittautuminen käynnissä (tentative), jos laskennan tila on ilmoittautuminen vahvistettavana tai vahvistettu (confirmed / final_calculation_finished / final_calculation_ongoing)

Ilmoittautuneiden tilat 

Ehdokkaat

Ehdokkaissa näytetään:

 • Normaalissa ilmoittautumisessa ilmoittautuneet, kun ilmoittautuminen on käynnissä
 • Vastuuopettajan ennakkovalinnat
  • Valittu muiden ohi 
  • Merkitse hylättäväksi 
  • Hyväksytyn toteutuksen muokkaajan toteutukselle lisäämät opiskelijat ennen vahvistusta tai siirtoa hyväksytyksi
  • Hylätyistä uudelleen laskentaan siirretyt
  • Suoran hyväksynnän ilmoittautuneet ja jälki-ilmoittautuneet hetken ennen kuin laskenta on tehty
 • Hylätyistä/keskeyttäneistä takaisin ehdokkaisiin siirretyt

Ei täytä vaatimuksia

 • Laskennassa tänne päätyvät ne, joilla ehdot eivät täyty

Hyväksytyt

 • toteutukselle normaalissa laskennassa hyväksytyt
 • Hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella hyväksytyt

Hylätyt

 • Laskennassa hylätyt:
  • ehdot ei täyty
  • opiskelijan valitsemiin opetusryhmiin ei mahdu ja hänellä on korkea arvottu numero
 • Vastuuopettajan ennakkoon hylkäämät (merkitse hylättäväksi -toiminto)

Keskeyttäneet

 • Vastuuopettajan keskeyttämät opiskelijat

Ks. tarkemmin Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Tilasiirrot.

Normaalin ilmoittautumisen laskenta

Laskennan päivittäminen

Normaalissa ilmoittautumisessa ilmoittautumisen tilannetta voi laskea useamman kerran käynnistä laskenta -toiminnolla. Laskennan voi tehdä, kun ehdokkaissa on yksikin ilmoittautunut. Toiminto siirtää sellaiset opiskelijat, joilla ehdot eivät täyty, välilehdelle ei täytä vaatimuksia. Niille, joilla vaatimukset täyttyvät, toiminto laskee sen hetkisen tilan, joka riippuu siitä onko toteutuksella kiintiöitä, muista ilmoittautuneista (onko tullut lisää, onko joku perunut, onko joku muuttanutopetusryhmäävalintoja, ovatko taustatiedot muuttuneet, ketkä kuuluvat kiintiöihin) sekä ilmoittautuneiden opetusryhmille antamista valinnoista (ensisijainen/sopii/ei sovi).

Käynnistä laskennan alla näytetään, koska laskenta on edellisen kerran tehty. Käynnistä laskenta toiminto näyttää ensin huomautuksen ”Alustava ilmoittautumislaskenta käynnistetty. Päivitä tarvittaessa". Kun em. teksti poistuu, muuttuu ilmoittautuneiden tilat; sivu kannattaa vielä päivittää. Myös monet muut muutokset ilmoittautumisen tiedoissa päivittävät laskennan; esim. ilmoittautumiskriteerien päivittäminen tai ilmoittautuneen tilasiiirto (esim. muiden ohi valitseminen).

 


Manuaalinen esivalinta

Kun ilmoittautuminen on vielä käynnissä, toiminto on tilassa ilmoittautuminen käynnissä. Kaikki toteutukselle ilmoittautuneet opiskelijat ovat tällöin ehdokkaina.

Toteutuksella voi olla ehdokkaita myös silloin, kun hyväksytyn toteutuksen muokkaaja on lisännyt opiskelijoita toteutukselle tai laskennan vahvistamisen jälkeen vastuuopettaja on siirtänyt hylättyksi merkittyjä ilmoittautuneita takaisin ehdokkaisiin.

Vastuuopettaja voi esivalita tai esihylätä ehdokkaita manuaalisesti, silloin kun toteutuksella on ehdokkaita. 

Tämä tapahtuu ruksimalla siirrettävät opiskelijat ja valitsemalla toiminnon kolmeen pisteen takaa (valitse muiden ohi tai merkitse hylättäväksi). Valinnalle voi antaa perustelut (perustelu ei vielä näy missään). Esivalinta on mahdollista purkaa perumalla esivalinta. Kun toteutukselle tehdään lopullinen laskenta, niin jo tehdyt valinnat menevät näiden valintojen mukaan eli muiden ohi valituista tulee hyväksyttyjä ja hylätyiksi merkityistä hylättyjä. Opiskelija näkee esivalinnan tilan kalenterissaan (jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit / et pääsisi mukaan).

Manuaalinen esivalinta päivittää koko ilmoittautumistilanteen. Jos opiskelija, joka ei laskennan sillä hetkellä (ylemmässä kuvassa Laney Mitchel) ole pääsemässä toteutukselle ja hänet nostetaan muiden ohi, tarkoittaa se käytännössä sitä, että joku pääsemässä oleva opiskelija putoaa laskennassa ei pääseväksi, jos paikkoja ei ole kaikille.

Opiskelijoiden hyväksyminen toteutukselle

Lisäksi opiskelijoita voidaan siirtää suoraan hyväksytyksi. Tämä on mahdollista myös niille ilmoittautuneille, jotka eivät täytä ehtoja (välilehdellä ei täytä vaatimuksia). Tätä kannattaa kuitenkin käyttää harkiten ilmoittautumisen ollessa käynnissä; opiskelijoille tilanne voi näyttäytyä epäreiluna, jos osa on jo hyväksytty ja osa odottaa hyväksyntää.

Ks. myös opiskelijoiden poistaminen toteutukselta Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Opiskelijan poistaminen toteutukselta.

Käyttöoikeus

Toiminto voidaan tehdä hyväksytyn toteutuksen muokkaajana ja toteutuksen hallintohenkilönä.

Laskennan tulos

Ilmoittautuneen status riippuu seuraavista:

 1. Manuaaliset valinnat
  • Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja tai toteutuksen hallintohenkilö on voinut siirtää opiskelijoita hyväksytyksi
  • Vastuuopettaja on voinut valita opiskelijoita muiden ohi tai merkitä hylättäväksi
 2. Kiintiöt
  • onko toteutukselle määritelty kiintiöitä, niiden paikkamäärät ja kuuluuko opiskelija toteutukselle määriteltyihin kiintiöihin
  • Jos opiskelija kuuluu minimikiintiöön, pyritään opiskelija sijoittamaan yhteen näistä; valinta on satunnainen eikä sitä voi muuttaa.
  • Onko opiskelijan maksimikiintiössä paikkoja
 3. Järjestävät kriteerit
  • montako järjestävää kriteeriä opiskelija täyttää
  • Jokaiselle kriteerille laskennassa annetaan arvoksi joko kyllä tai ei; ts. sääntö joko menee läpi tai ei mene.
 4. opetusryhmänävalinnat
  • onko opiskelijan valitsemissa opetusryhmissä tilaa, jos opiskelijan pitää valita, mihin opetusryhmänistä hän haluaa
   • opiskelija antaa itselleen parhaiten sopivalle ryhmälle arvoksi ensisijainen ja jos myös joku muu/muut ryhmä/t ovat hänelle ok, niin niille arvoksi sopii
  • opiskelija pyritään sijoittamaan ensisijaiseen toiveeseensa
   • jos siinä vaiheessa, kun ko. opiskelija käsitellään, on hänen ensisijaiseksi asettamansa opetusryhmät täynnä, pyritään hänet sijoittamaan siihen opetusryhmään, johon hän on asettanut valinnaksi sopii
  • opiskelijaa ei koskaan sijoiteta sellaiseen ryhmään, jonka arvona on ei sovi
  • jos siinä vaiheessa, kun opiskelijaa ilmoittautumislaskennassa käsitellään, on kaikki ne opetusryhmät täynnä, joille hän on antanut arvoksi ensisijainen tai sopii, ei opiskelija voi tulla valituksi toteutukselle ollenkaan
 5. Arvottu numero
  • tasatilanteessa järjestyksen määrittää opiskelijalle ilmoittautumisen yhteydessä arvottu, muuttumaton numero. Numero ei näy käyttöliittymässä.

Lisäksi huomioidaan toteutukselle ja opetusryhmille annetut maksimipaikkamäärät. Näiden olisi syytä olla linjassa, mutta jos näin ei ole, Sisu katsoo asiaa viime kädessä minimin kannalta. Esim. jos kolmessa opetusryhmässä on jokaisessa 10 paikkaa (yhteensä 30), mutta koko toteutukselle on annettu vain 25 paikkaa, täyttää Sisu vain 25 paikkaa.

Ensin Sisu käsittelee laskennassa kiintiöt eli sijoittaa ilmoittautuneet heidän opiskeluoikeutensa koulutuksen tyypin perusteella kiintiöihin. Sijoitteluun vaikuttaa myös se, mitä arvoja opiskelija on opetusryhmille antanut ja mikä on hänen sijoittumisensa järjestävien kriteerien perusteella:

 • Minimiiintiöihin sijoitetaan eniten järjestäviä kriteereitä täyttäneet opiskelijat huomioiden heidän opetusryhmävalintansa
 • Tasatilanteessa (useampi opiskelija täyttää samat järjestyskriteerit ja heillä on samat toteutusyhmävalinnat) sijoittumisen ratkaisee opiskelijalle annettu arvottu numero

Ensin täytetään nimetyt minimikiintiöt ja sen jälkeen kiintiöiden ulkopuolella olevat paikat.

Havaittu bugi: jos toteutuksella on kiintiöitä ja kaikki niiden paikat + muut paikat on käytetty ja nostetaan kiintiön ulkopuolisia opiskelijoita muiden ohi (valitse muiden ohi -toiminto), näyttää ensin siltä, että ohivalitut pudottavat kiintiöihin sijoitetut opiskelijat pois. Kuitenkin, jos laskennan päivittää, putoavat ohi valitut pois ja kiintiöihin sijoitetut takaisin.

Laskennan lopputuloksena voi olla, että sellainen opiskelija, joka täyttää vähemmän järjestyskriteerejä kuin toinen opiskelija, voi tulla valituksi, koska hän kuuluu minimikiintiöön ja tämä toinen opiskelija ei kuulu mihinkään minimikiintiöön.

Vastaavasti myös opetusryhmävalinnoilla on merkitystä silloin, kun kaikki eivät mahdu haluamiinsa ryhmiin. Esimerkiksi, jos opiskelijoiden pitää valita joko opetusryhmä maanantaiaamu tai perjantai-ilta, ja kaikki kiintiöiden ja järjestävien kriteerien perusteella ensimmäisenä priorisoitavat opiskelijat valitsevat opetusryhmäksi ensisijaisesti opetusryhmän maanantaiaamu ja asettavat opetusryhmälle perjantai-ilta arvoksi "ei sovi", voi toteutukselle päästä sellainen opiskelija, joka ei kuulu/mahdu kiintiöön eikä täytä järjestäviä kriteerejä (yhtä paljon), jos hän on laittanut opetusryhmälle perjantai-ilta arvoksi ensisijainen/sopii. Ks. videoesimerkit alempana.

Käsittelyjärjestys

Käsittelyjärjestys-sarake kuvaa sitä, miten ilmoittautuneet täyttävät toteutukselle asetettuja järjestäviä kriteerejä JA myös mikä on heidän sen hetkinen statuksensa suhteessa muihin ilmoittautuneisiin ja opettajan tekemiin esivalintoihin. Käsittelyjärjestys ei tarkoita sitä, että opiskelijat käsitellään ilmoittautumislaskennassa siinä järjestyksessä, vaan opiskelijan saamaan käsittelyjärjestysnumeroon (tai sijoitukseen) vaikuttaa kolme asiaa:

 1. opettajan/palveluhenkilön tekemät manuaaliset esivalinnat (näissä ei näy numeroa, vaikka se taustalla vaikuttaa muiden numerointiin)
  • ilmoittautuneita on siirretty hyväksytyiksi
  • ilmoittautuneita on valittu muiden ohi
  • ilmoittautuneita on merkitty hylättäväksi
 2. ehdot eivät täyty
  • ja myös hylätyt / keskeyttäneet, jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että näitä on
 3. mitä järjestäviä kriteereitä opiskelija täyttää ja mikä on niiden perusteella hänen sijoituksensa suhteessa muihin ilmoittautuneisiin (ja edellä mainittuihin)

Huom. opiskelijat voivat olla myös eri välilehdillä, mutta käsittelyjärjestys on yksi ja sama (ts. välilehdillä ei ole omaa käsittelyjärjestystä).

Numerointi = järjestys menee tässä järjestyksessä:

 1. hyväksytyt (näissä ei näy numeroa, vaikka se taustalla vaikuttaa muiden numerointiin)
 2. muiden ohi valitut (näissä ei näy numeroa, vaikka se taustalla vaikuttaa muiden numerointiin)
 3. samat järjestävät kriteerit täyttäneet
  1. näillä on sama numero alkaen pienimmästä järjestysnumerosta, joten useammalle opiskelijoilla voi olla sama numero
 4. hylättäväksi siirretyt (näissä ei näy numeroa, vaikka se taustalla vaikuttaa muiden numerointiin) + ne, jotka eivät täytä ehtoja 
 5. hylätyt, keskeytetyt ja keskeyttäneet

Kuvan tilanteessa ilmoittautuneet on järjestetty käsittelyjärjestyksen mukaan. Tilanteessa on jo yksi hyväksytty opiskelija (välilehdellä hyväksytyt), yksi on valittu muiden ohi ja numerointi ehdokkaissa alkaa sen takia sijalta 3. Viimeisenä on hylättäväksi merkitty opiskelija. Lisäksi välilehdellä ei täytä vaatimuksia on yksi opiskelija. Ehdokkaiden lukumäärä (kuvassa 14) ei laske lukuun hylättäväksi merkittyä opiskelijaa.


Kiintiöt huomioidaan vain silloin kun toteutuksen tila on joko ilmoittautuminen ei alkanut, ilmoittautuminen käynnissä tai ilmoittautuminen vahvistettavana. Jälki-ilmoittautumisessa (tila: jälki-ilmoittautuminen käynnissä) kiintiöillä ei enää ole merkitystä. Samoin kun ilmoittautuminen on tilassa vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen päättynyt, ei kiintiöillä ole enää merkitystä, jos toteutukselle vielä käsin lisätään opiskelijoita.


Symbolit

Vihreä väkänen tarkoittaa sitä, että opiskelija on viimeisimmän laskennan mukaan pääsemässä toteutukselle; punainen ruksi tarkoittaa, että opiskelijaa ei olla sillä hetkellä hyväksymässä. Jos opiskelijan tilannetta ei vielä ole laskettu, näytetään kysymysmerkki. Tilan vierestä löytyy infopalluran tooltilpistä selitteet symboleille. Samoin kullakin symbolilla on oma tooltip.

Jos ehdot eivät täyty, on opiskeliija välilehdellä ei täytä vaatimuksia ja sen sarakkeessa ei täytä vaatimuksia näytetään mitkä toteutuksen ehdoista ei täyty.

'

Kunkin opiskelijan rivillä olevan numeron/käsittelyjärjestystekstin päältä saa auki tooltipin, joka näyttää, miten valintakriteerit menevät opiskelijalla läpi. Kuvan opiskelija on saanut ensimmäisestä ja toisesta kriteeristä "kyllä" (väkänen) ja kolmannesta ja neljännestä "ei" (ruksi).

Ilmoittautumislaskenta videoina

Katso ilmoittautumislaskennan videot; huom. katso tässä järjestyksessä, ovat jatkokertomus.

Kannattaa harkita haluaako toteutuksella pitää kiintiöimättömiä paikkoja, koska ne jäävät laskennassa viimeiseksi kiintiöiden jälkeen.

Ilmoittautuneiden järjestäminen

Ehdokkaita voi järjestää nimen, opiskelijanumeron, tilan, minimikiintiön ja käsittelyjärjestyksen mukaan. Oletuksena ehdokkaat ovat ensisijaisesti tilan mukaisessa järjestyksessä niin, että ensin näytetään ne opiskelijat, jotka ovat viimeisimmän laskennan mukaan pääsemässä toteutukselle (vihreä väkänen). Toissijaisesti järjestetään käsittelyjärjestyksen mukaan. Maksimikiintiöitä ei näkymässä vielä näytetä.

Muissa muilla välilehdillä sarakkeita voi järjestää opiskelijan, opiskelijanumeron, minimikiintiön ja käsittelyjärjestyksen mukaan (kaikilla välilehdillä ei ole kaikkia sarakkeita).

Vahvistaminen ja jälki-ilmoittautumisen käynnistyminen

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja ilmoittautuminen on tilassa ilmoittautuminen vahvistettavana, pitää ilmoittautumislaskenta vielä päivittää lopulliseen tilanteeseen klikkaamalla käynnistä laskenta. Tämän jälkeen vahvista valinnat vahvistaa koko ilmoittautumisen ja ilmoittautuminen siirtyy vaiheeseen vahvistettu tai jos sillä on jälki-ilmoittautuminen, niin jälki-ilmoittautuminen käynnissä. Jos lopullista laskentaa ei käynnistetä käynnistämällä laskennan, vahvistaa vahvistaminen ilmoittautuneet, mutta ilmoittautumisen tila on edelleen ilmoittautuminen vahvistettavana (jälki-ilmoittautuminen ei tässä tilanteessa vielä käynnisty).

Välilehdellä hyväksytyt näytetään mihin ryhmään ja minimikiintiöön kukin on valittu. Maksimikiintiöitä ei näkymässä vielä näytetä. Lisäksi näytetään suorituskieli, jos sitä on ilmoittautumisen lisätietokysymyksissä kysytty ja opiskelija on antanut vastauksen. Jos opiskelijat on lisätty käsin (kuten kuvan tilanteessa), ei suorituskielelle ole voitu antaa vastausta, ks. Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Opiskelijan lisääminen toteutukselle. Opetusryhmien opiskelijat näytetään sivulla ylempänä, ks. tarkemmin opetusryhmät.

Kun lopullinen ilmoittautuminen on vahvistettu, näkyy tila opiskelijalle heti.

Jälki-ilmoittautumisen ja suoran vahvistuksen ilmoittautumisen laskenta

Jatkuvassa ja jälki-ilmoittautumisessa ilmoittautuneiden tilanne lasketaan ja vahvistetaan automaattisesti heti ilmoittautumisen jälkeen. Laskenta kestää pienen tovin, jolloin ilmoittautuneet näkyvät hetken aikaa ehdokkaissa ennen kuin siirtyvät joko hyväksyttyihin tai hylättyihin. Myös näissä voi päivittää ja vahvistaa ilmoittautumisen, silloin kun ilmoittautuminen ei ole käynnissä eli ilmoittautumisajan päätyttyä. Laskenta ja hyväksyntä toteutukselle on mahdollista tehdä myös jo ennen kuin ilmoittautuminen on alkanut, mutta sen kanssa on syytä käyttää harkintaa.

Suora vahvistus ja jälki-ilmoittautuminen toimivat samalla logiikalla: jos toteutuksessa (tai oikeammin sen opetusryhmissä, kaikissa niissä tai osassa) on paikkoja vapaana, voi opiskelija ilmoittautua. Jos opiskelija ei täytä ehtoja, hän ei voi tulla valituksi. Jos ehdot ovat kunnossa ja opiskelijan valitsemiin opetusryhmiin mahtuu, hyväksytään opiskelija toteutukseen heti. Järjestävillä kriteereillä ei ole merkitystä opiskelijoiden valinnassa, paitsi jos useampi opiskelija ilmoittautuu täsmälleen samaan aikaan. Tällöin tehdään laskenta kuten normaalissa ilmoittautumisessa eli tässä kohtaa merkitystä on myös järjestävillä kriteereillä, jos ne on asetettu sekä opiskelijalle arvotulla numerolla (ks. opiskelijan muuttumaton numero).

(warning) Jälki-ilmoittautumisessa kiintiöillä ei enää ole merkitystä. Samoin kun ilmoittautuminen on tilassa vahvistettu / jälki-ilmoittautuminen päättynyt, ei kiintiöillä ole enää merkitystä, jos toteutukselle vielä käsin lisätään opiskelijoita. Opiskelijoita ei enää sijoiteta kiintiöihin, vaikka he niihin kuuluisivatkin, vaan kaikki menevät kiintiöiden ulkopuolisille paikoille.

Esimerkiksi kuvan tilanteessa toteutuksella on vain kiintiöityjä paikkoja 3 + 3. Kuitenkin yksi opiskelija on kiintiön ulkopuolisia paikalla, koska hän on ilmoittautunut joko jälki-ilmoittautumisessa tai hänet on lisätty toteutukselle käsin sen jälkeen, kun ilmoittautumiset on vahvistettu.

Jos toteutuksella on esimerkiksi 10 paikkaa, joista 5 tutkinto-opiskelijoille ja 5 avoimen opiskelijoille, ei normaalina ilmoittautumisaikana erillisopiskeluoikeudella tulla valituksi, koska opiskeluoikeuden koulutuksen tyyppi ei kuulu mihinkään kiintiöön. Jälki-ilmoittautumisessa myös erillisopiskeluoikeudella voi tulla valituksi. Jos normaalin ilmoittautumisen vahvistamisessa osa opiskelijoista tulee hylätyksi, koska eivät opiskeluoikeuden koulutuksen perusteella kuulu mihinkään kiintiöön, voi heidät siirtää takaisin ehdokkaiksi. Silloin manuaalisesti käynnistetyssä laskennassa ja vahvistuksessa nämä opiskelijat voivat päästä toteutukselle, jos sinne on jäänyt paikkoja. Opiskelija voi myös itse ilmoittautua uudestaan.

Jos halutaan kokonaan estää joidenkin opiskelijoiden (esim. erillisopiskelijoiden) pääsy toteutukselle, voidaan näihin koulutuksiin asettaa suoritusoikeuden tyypiksi opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen, jolloin opiskelijat voivat tulla valituksi toteutukselle vain, jos opintojakso on vahvistettu opiskeluoikeuteen, ks. tarkemmin Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Voimassaolevaopiskeluoikeus/suoritusoikeusopintojaksoon. Vaihtoehtoisesti ehdoksi voi asettaa kohderyhmän, ks. tarkemmin Kohderyhmä.

Automaattinen valinta

Automaattisessa valinnassa Sisu hoitaa koko valintaprosessin määriteltyjen priorisointisääntöjen mukaisesti. Automaattinen valinta ei estä muokkaamasta ilmoittautumisen tietoja, tekemästä esivalintoja tai  aloittamasta lopullisen laskenta ennen kuin se tapahtuu automaattisesti. Jos lopullinen laskenta tehdäänkin manuaalisesti, vahvistuu valinta ilman erillistä vahvistustoimintoa eikä sitä enää voi perua. Automaattisen valinnan hoitaessa prosessi loppuun asti, tapahtuu ilmoittautuneiden valinta automaattisesti kello 01.00 sitä seuraavana yönä, kun ilmoittautuminen on päättynyt.

Automaattiset ilmoittautumislaskennat

Ilmoittautumislaskenta tehdään automaattisesti öisin: klo 00.00 alustava laskenta ja klo 00.00 lopullinen laskenta (ks. /wiki/spaces/FUNIDATASIS/pages/1118606, vaatii kirjautumisen).

Alustava laskenta tehdään kaikille toteutuksille, myös niille joiden valintatapa on manuaalinen.

Oletusaikoja voi muuttaa application.properties -tiedostossa:

quartz.startTentativeEnrolmentCalculationsJob.executionTime=02:00

quartz.startFinalEnrolmentCalculationsJob.executionTime=03:00

Opetusryhmät 

Opetusryhmien ennuste

Normaalissa ilmoittautumisessa näytetään ennuste siitä, mihin opetusryhmiin opiskelija kullakin ajanhetkellä olisi laskennan mukaan sijoittumassa. Huom. tilanne elää koko ajan, esimerkiksi kun toteutukselle tulee uusia ilmoittautumisia, ilmoittautumisia perutaan tai opiskelijat vaihtavat opetusryhmien ensisijaisuusvalintoja.

Ennusteen näkee silloin, kun ilmoittautumisen vaihe on normaalissa ilmoittautumisessa joko ilmoittautuminen käynnissä tai ilmoittautuminen vahvistettavana. Ennuste näkyy opetusryhmät, jos ilmoittautumisvalinnat vahvistettaisiin nyt -laatikossa. Oletuksena ennuste on suljettu, mutta sen saa auki valintajoukoittain.

Näytä opiskelijat avaa modaalin, jossa valintajoukon opetusryhmiin sijoiteltuja opiskelijoita voidaan tarkastella opetusryhmänittäin.

Ryhmän tiedoissa näytetään ryhmän paikkamäärä, kuinka monta opiskelijaa kuhunkin ryhmään on sijoitettu. Ryhmään sijoitettu sisältää myös ryhmään jo hyväksytyt ja muden ohi valitut. Ryhmään ei voida sijoittaa sen (tai toteutuksen) paikkamäärää enempää opiskelijoita. Ryhmään hyväksytyissä näytetään ryhmään jo vahvistetut. Muiden ohi valituissa näytetään, montako opiskelijaa on saanut paikan ryhmästä esivalinnan kautta.

Kaikkien ilmoittautuneiden ryhmätoiveet näytetään lukuina, jotta voidaan nähdä, kuinka suosittu ryhmä on. Luvussa on siis mukana myös ne, joilla ehdot eivät täyty ja ne, joita ei olla valitsemassa toteutukselle.

Lisäksi modaalissa listataan ryhmään sijoitetut opiskelijat sekä millä valinnalla (ensisijainen/sopii) hänet on ryhmään sijoitettu. Yhdellä sivulla näytetään maksimissaan 20 opiskelijaa.  Listaa voi sortata.

Tila-sarakkeessa näkyy, millä tavalla opiskelija on ryhmään sijoitettu:

 • normaalissa laskennassa: ehdokas
 • muiden ohi valittu: valittu muiden ohi
 • hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella toteutukselle hyväksytty: hyväksytty

Kun ilmoittautumisen vaihe normaalissa ilmoittautumisessa on vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen käynnissä on näkymä yksinkertaisempi. Samoin, jos kyseessä on suoran vahvistuksen ilmoittautuminen, joka on käynnissä.

Ryhmätoiveiden muokkaaminen

Ryhmätoiveita ei ole tarkoitus pääsääntöisesti muokata, vaan idea on, että opiskelija tekee itse ryhmävalintansa ja Sisun laskenta sijoittelee opiskelijat prioriteettijärjestyksessä oikeisiin opetusryhmiin. Jos on oikeasti tarve saada tietty opiskelija mukaan toteutukselle, kannattaa ennemmin käyttää esivalintaa (valitse muiden ohi) tai hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeutta hyväksyä opiskelija toteutukselle (siirrä hyväksytyksi).

Ryhmätoiveita voidaan kuitenkin muokata, koska voi olla sellaisia tilanteita, jossa opiskelija ei itse pääse muokkaamaan ryhmätoiveitaan (esim. ilmoittautumisaika päättynyt, ilmoittautumista ei ole vielä vahvistettu) tai opetusryhmä on peruutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, jolloin ryhmätoiveet on muutettava.

Ryhmätoiveita voidaan muokata opiskelijakohtaisesti opiskelijan riviltä kolmen pisteen takaa löytyvästä muokkaa opiskelijan ryhmätoiveita. Toiminto avaa modaalin, jossa näytetään valintajoukoittain ennuste kuhunkin ryhmään pääsemisestä sekä opiskelijan valinta (ensisijainen / sopii / ei sovi). Jos opiskelija on pääsemassä toteutukselle, osoitetaan pääsisi ryhmään -tekstillä ne opetusryhmät, joihin opiskelijaa ollaan sijoittamassa. Ennuste kertoo tilanteen viimeisimmän ilmoittautumistilanteen laskennan mukaan. Jos valittavaa ei ole (esim. vain yksi opetusryhmä säännöllä valitse yksi), ei ryhmätoivettakaan voi muokata. 

HUOM. Tallentaminen suorittaa ilmoittautumislaskennan, mikä saattaa muuttaa myös muiden ilmoittautuneiden sijoittelua.

Jos opiskelija ei ole pääsemässä yhteenkään valitsemastaan ryhmästä (huom. opiskelijan tulee aina saada paikka toteutuksen jokaisesta valintajoukosta valintajoukon säännöt huomioiden), näytetään modaalissa varoitus Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, opiskelijaa ei hyväksyttäisi toteutukselle. Sama varoitus näytetään myös silloin, kun opiskelija on siirretty hylättäväksi. Hylättäväksi merkityn opiskelijan ryhmätoiveiden muutos ei muuta laskentaa eli ts. ei opiskelijaa ei yritetä sijoittaa uusilla ryhmävalinnoilla.

Ryhmävalintojen muokkaus: ei täytä ehtoja

Opetusryhmätoiveita voidaan muokata myös niille ilmoittautuneille, jotka eivät täytä ehtoja. Kun opiskelija täyttää ehdot, laskee Sisu sijoittelun muutettujen opetusryhmävalintojen mukaan. Ryhmätoiveita voidaan muokata opiskelijakohtaisesti opiskelijan riviltä kolmen pisteen takaa löytyvästä muokkaa opiskelijan ryhmätoiveita. Toiminto avaa modaalin, jossa näytetään opiskelijan valinta (ensisijainen / sopii / ei sovi). Jos valittavaa ei ole (esim. vain yksi opetusryhmä säännöllä valitse yksi), ei ryhmätoivettakaan voi muokata. 

Opiskelija on mahdollista myös siirtää suoraan hyväksytyksi, kun opetusryhmävalinnat on muutettu.

(warning) HUOM. opiskelijaa ei voi siirtää hyväksytyksi, jos ryhmissä ei ole tilaa. Tästä näytetään virheilmoitus valintaa ei voida suorittaa, koska valittujen opiskelijoiden tavoittelemissa opetusryhmissä ei ole riittävästi vapaita paikkoja. Tällöin kyseiseen opetusryhmään tulee lisätä paikkoja, jotta opiskelijan sijoittaminen ryhmään onnistuu.

Peruutettu opetusryhmä

Jos opetusryhmä perutaan sen jälkeen, kun opiskelijat ovat ilmoittautuneet, pyritään opiskelijat sijoittamaan laskennassa muihin ryhmiin. Sijoittelu ei vaadi erikseen ilmoittautumislaskennan päivittämistä. Käynnistä laskenta -napin alla on kellonaika, jolloin ilmoittautuminen on viimeksi päivitetty. Ryhmiin sijoittelu voi onnistua vain, jos opiskelijalla on muihin ryhmiin valintana ensisijainen/sopii minulle. Jos ilmoittautumisaika on päällä, voi opiskelija käydä itse muuttamassa valinnat. Jos ilmoittautumisaika ei ole päällä, voi vastuuopettaja muuttaa opiskelijan ryhmävalinnat.

Haitarissa opiskelijat opetusryhmänittäin, jos vahvistus tehtäisiin nyt näytetään peruttu-label perutussa opetusryhmässä. Opiskelijoita ei ole sijoitettu peruttuun opetusryhmään. Aiemmin opetusryhmässä olleet on mahdollisuuksien mukaan sijoiteltu muihin opetusryhmiin. Jos muissa opetusryhmissä ei ole tilaa, on opiskelijan status (error)

Opiskelijan ryhmätoiveiden muokkauksessa huomautetaan, että hänellä on ryhmätoive perutussa ryhmässä (Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, opiskelijaa ei hyväksyttäisi toteutukselle). Opiskelijan ryhmävalintoja voi muuttaa niin, ettei hänellä ole valintana ensisijainen / sopii peruutetussa opetusryhmässä. Sen jälkeen, kun valinta on muutettu ei sovi, ei sitä voi enää muuttaa ensisijaiseksi/sopii. Jos opiskelija on itse laittanut ei sovi -valinnan opetusryhmään, joka on peruttu, ei valintaa voi muuttaa.

Jos opiskelija ei ole pääsemässä tämän hetken laskennan tilanteessa, näytetään siitäkin huomautus (Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, opiskelijaa ei hyväksyttäisi toteutukselle).

 

Ks. myös automaattiviestit, joita opiskelija saa, kun toteutus tai opetusryhmä perutaan Toteutukset#Automaattisetviestit.

Hyväksyttyjen opiskelijoiden opetusryhmien tarkastelu ja muokkaaminen

Toteutukselle hyväksyttyjen opiskelijoiden vahvistettuja opetusryhmiä pääsee tarkastelemaan toteutuksen tiedoissa ilmoittautuneet-välilehden hyväksytyt-alasivulla.

Hyväksytyissä opiskelijoissa ei enää näytetä opetusryhmiä tilan puutteen vuoksi.

Tarvittaessa opetusryhmissä on mahdollista tarkastaa opiskelijoiden sijoittuminen opetusryhmiin. Näkymässä näytetään valintajoukoittain, kuinka monta opiskelijaa on opetusryhmissä.

Näytä opiskelijat avaa valintaryhmän opetusryhmät modaaliin, jossa voi tarkastella opetusryhmänittäin sinne hyväksyttyjä opiskelijoita. Vaikka toteutukselle olisi määritelty kiintiöitä, eivät ne näy tässä näkymässä.

Jos opiskelijoiden vahvistettuja opetusryhmiä on tarve muokata, avataan opiskelijan rivillä kolmen pisteen valikosta muokkaa opiskelijan opetusryhmiä.

Muokkausmodaalissa opiskelijan voi poistaa hänelle vahvistetuista ryhmistä ja lisätä uusiin ryhmiin. Vihreät väkäset kertovat, mitkä opetusryhmät opiskelijalle on edellisen tietojen tallentamisen yhteydessä vahvistettu; väkäset eivät muutu sitä mukaa, kun opiskelijan ryhmiä muokataan, vaan ne päivittyvät vasta muutosten vahvistuksen yhteydessä. Poista ryhmästä poistaa opiskelijan ryhmästä (tilalle tulee sijoita ryhmään). Sijoita ryhmään sijoittaa opiskelijan ryhmään; vihreää väkästä ei näy uusissa sijoituksissa.

Modaalissa näytetään myös opiskeluoikeus ja aktiivinen vaihe.

Kuvan tilanteessa kaksi viimeistä opetusryhmää on lisätty sen jälkeen kun opiskelija on ilmoittautunut ja siksi niissä ei ole valintaa.

Jos ryhmiä muokkaa valintajoukkojen sääntöjen vastaisesti (esim. opetusryhmiä valittava 1 ja opiskelija poistetaan hänelle vahvistetusta opetusryhmästä valitsematta toista ryhmää sen tilalle, tai opetusryhmiä valittava 2 ja opiskelija lisätään kolmanteen ryhmään), tulee näkyviin varoitus opiskelijalla on sääntöjen vastaisia opetusryhmävalintoja.

Varoitus sääntöjen vastaisista opetusryhmävalinnoista ei estä muutosten tallentamista, eli opiskelijalle voidaan vahvistaa valintajoukon sääntöjen vastainen määrä opetusryhmiä. Tässä tapauksessa kyseisen opiskelijan kohdalla näkyy toteutuksen hyväksyttyjen ilmoittautuneiden listalla varoituskolmio, jonka tooltipissä kerrotaan, että opiskelijalla on sääntöjen vastaisia ryhmävalintoja.

Vahvistettujen ryhmien muutokset tallennetaan valitsemalla vahvista.

Jos muokataan sellaisen opiskelijan ryhmiä, joka on ostanut suoritusoikeuden, näytetään huomautus Olet muokkaamassa opetusryhmiä opiskelijalle, joka on ostanut oikeuden opintoon.

Jos opiskelijan vahvistettuihin opetusryhmiin on tehty muutoksia ja opiskelija ollaan sijoittamassa uuteen ryhmään, jossa ei ole vapaita paikkoja, tulee muutosten vahvistamisyrityksestä virheilmoitus valintaa ei voida suorittaa, koska valittujen opiskelijoiden tavoittelemissa opetusryhmissä ei ole riittävästi vapaita paikkoja. Tällöin kyseiseen opetusryhmään tulee lisätä paikkoja, jotta opiskelijan sijoittaminen ryhmään onnistuu.

Uusia valintajoukkoja ja opetusryhmiä voi luoda myös ilmoittautumisen päättymisen jälkeen, jolloin opiskelijat voidaan jakaa uusiin ryhmiin (tai voidaan sallia opetusryhmän valinta opiskelijalle ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen, ks. Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Vahvistettujenopetusryhmienmuokkaamisensalliminenopiskelijalle).

Ilmoittautuneissa näytetään toteutukselle vahvistetuilla opiskelijoilla on virheellisiä ilmoittautumisia opetusryhmävalintoja sekä varoituskolmio sen valintajoukon kohdalla, jossa on virheellisiä valintoja. Valintajoukon tiedot avaamalla näkee, että kyseisen valintajoukon opetusryhmiin ei ole vahvistettu opiskelijoita. Kuvan toteutuksella on sallittu myös opiskelijan itse valita opetusryhmät (opiskelijat voivat muokata opetusryhmävalintojaan toteutuksen päättymiseen asti).

Niiden opiskelijoiden nimen perässä on varoituskolmio, joilla on valintajoukon säännön vastaisia opetusryhmiä. Pop-overiin on ohjeteksti opiskelijalla on sääntöjen vastaisia opetusryhmävalintoja. Opiskelijakohtaisen kolmen pisteen valikon takaa pääsee valitsemaan yksittäiselle opiskelijalle opetusryhmät.

Jos opetusryhmä on peruttu, ei siihen voi sijoittaa.

Poistettu Hylättyjen ilmoittautuneiden opetusryhmien muokkaaminen 

Sisu 2.14: Hylätyistä poistettiin opetusryhmien muokkaaminen. Jatkossa hylätyistä voi nostaa hyväksytyksi, vaikka opiskelija ei mahtuisi valitsemiinsa opetusryhmiin, ks. Ilmoittautuneen hyväksyminen, vaikka ehdot eivät täyty

Kiintiöiden tarkastelu 

Sisu 3: uusittu osittain kuvat (uudet ohjetekstit)

Ilmoittautuneissa on omat haitarinsa minimi- ja maksimikiintiöiden tarkasteluun.

Jos ilmoittautuminen on vaiheessa ilmoittautuminen ei ole alkanut tai ilmoittautuminen käynnissä tai ilmoittautuminen vahvistettavana, on haitarin nimi kiintiöt, jos ilmoittautumisvalinnat vahvistettaisiin nyt. Jos ilmoittautuminen on vaiheessa vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen käynnissä tai jälki-ilmoittautuminen päättynyt kyseessä on suoran vahvistuksen ilmoittautuminen, joka on käynnissä, on haitarin nimi kiintiöt.

Kiintiöt näytetään siinä järjestyksessä kuin ne on luotu. Kiintiöistä näytetään paikkamäärä, kiintiöön sijoitetut ja hyväksytyt opiskelijat.

Näytä opiskelijat avaa modaalin, jossa näytetään ilmoittautumistiedoissa paikkamäärä, kiintiöön sijotetut ja hyväksytyt opiskelijat. Lisäksi näytetään kiintiöön sijoitetut ilmoittautuneet. Ilmoittautuneista näytetään opiskelija, opiskelijanumero ja tila. Järjestystä voi muuttaa.

Edellinen minimiikiintiö:


Edellinen maksimikiintiö:


Vaikka toteutukselle ei olisi määritelty kiintiöitä tai toteutuksella ei ole kiintiöiden ulkopuolisia paikkoja, näytetään oletuksena kiintiön ulkopuoliset paikat. Jos kiintiöitä ei ole ollenkaan, ovat kaikki ilmoittautuneet on tässä tilanteessa tässä.

Opiskelijalistauksessa näytetään minimikiintiöt, joihin opiskelijat on sijoitettu.

Opiskelijan ilmoittautumisen tiedoissa näytetään mihin kiintiöihin opiskelija on sijoitettu / vie paikan.

Jos opiskelija on pääsemässä toteutukselle, niin silloin maksimikiintiössä lukee maksimikiintiöt, joista opiskelija vie paikan.

Jos opiskelija ei mahdu maksimikiintiöön (eikä siten ole pääsemässä toteutukselle), niin silloin maksimikiintiössä lukee maksimikiintiöt, joihin opiskelija kuuluu. Lisäksi näytetään "täynnä" label.

Tilasiirrot

Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja ja vastuuopettaja voivat tehdä ilmoittautuneille tilasiirtoja. Taulukosta näkee mitä tilasiirtoja voidaan tehdä ja mistä tilasta sekä kuka ne voi tehdä.

Tilasiirron voi tehdä sen jälkeen, kun ilmoittautuneelle on tehty yksi laskenta; laskennan voi normaalissa ilmoittautumisessa käynnistää klikkaamalla käynnistä laskenta tai päivittämällä sivun.

Kaikki tilasiirrot löytyvät kolmen pisteen valikosta; vastuuopettaja saa tehdä rajoitetut toiminnot ja hyväksytyn toteutuksen muokkaaja kaikki. Siirrettäviä ilmoittautuneita voidaan valita useampi kerralla.

Tilasiirrot voidaan tehdä kaikissa ilmoittautumisen vaiheissa.

Tilasiirroissa perustelut eivät ole pakollisia. Perustelut eivät vielä näy missään.

TilasiirrotKuka saa tehdä
TilastaTilaanVastuuopettajaHyväksyttyjen toteutuksien muokkaaja
EhdokkaatValitse muiden ohiXX
Merkitse hylättäväksiXX
Peru esivalintaXX
Siirrä hyväksytyksi
X
Poista toteutukselta
X
Ei täytä vaatimuksiaSiirrä hyväksytyksi
X
Poista toteutukselta
X
Hyväksytyt

Siirrä keskeyttäneeksi

XX
Siirrä hylätyksi
X
Poista toteutukselta
X
HylätytSiirrä ehdokkaaksiXX
Siirrä hyväksytyksi
X
Poista toteutukselta
X
KeskeyttäneetSiirrä ehdokkaaksiXX
Poista toteutukselta
X

Vastuuopettajan oikeudet siirtää ilmoittautuneita

Ehdokkaat

Valitse muiden ohi

Vastuuopettaja voi nostaa ilmoittautuneita laskennan yläpuolelle ehdokkaista. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki valitse muiden ohi -tilassa olevat sijoitellaan opetusryhmiin ensin. Jos tällä tavalla valitaan enemmän kuin opetusryhmissä on paikkoja tai jos kaikilla valituilla on vain yksi ryhmätoive ja ko. ryhmä menee täyteen, niin pudotetaan valittuja pois. Pois pudotetaan laskennan normaalilla prosessilla eli järjestävien sääntöjen ja tarvittaessa arvotun numeron mukaan.

Merkitse hylättäväksi

Vastuuopettaja voi ennen laskentaa ja vahvistamista ennalta hylätä opiskelijoita ehdokkaista: näitä opiskelijoita ei tulla laskennassa valitsemaan toteutukselle, vaikka he täyttäisivät ehdot ja laskennan mukaan tulisivat järjestävien sääntöjen mukaan valituksi.

Peru esivalinta

Vastuuopettaja voi siirtää muiden ohivalittuja tai ennalta hylättyjä takaisin ehdokkaisiin ja normaaliin laskentaprosessiin.

Hyväksytyt

Vastuuopettaja voi siirtää hyväksyttyjä opiskelijoita keskeyttäneisiin.

Hylätyt

Vastuuopettaja voi siirtää hylätyiksi merkittyjä opiskelijoita takaisin ehdokkaaksi uutta laskentaa varten.

Keskeyttäneet

Vastuuopettaja voi keskeyttää opiskelijan suorituksen. Normaalin ilmoittautumisen suorituksen voi keskeyttää, kun toteutus on alkanut ja ilmoittautumisen perumisen lisäaika ei ole käynnissä. Suoran hyväksynnän ilmoittautumisessa suorituksen voi keskeyttää, kun toteutus on alkanut.

Välilehdellä keskeyttäneet näytetään sarakkeessa tila onko kyseessä opettajan vai opiskelijan tekemä keskeytys.

Kun opiskelija keskeyttää itse suorituksensa opiskelija ei voi enää ilmoittautua uudelleen samalle toteutukselle, mikä kannattaa huomioida, kun kyseessä on suoran vahvistuksen toteutus. Jos opiskelijan tarvitsee kuitenkin päästä toiseen opetusryhmään, täytyy palveluhenkilön lisätä hänet toteutukselle. Vaihtoehtoisesti voidaan muokata opiskelijan vahvistettuja ryhmiä, jos suoritusta ei keskeytetty. Opiskelijalle itselleen ei ole mahdollistettu uudelleen ilmoittautumista suoran vahvistuksen ilmoittautumiseen keskeyttämisen jälkeen, vaikka se voisi olla hyödyllinen toiminto. Teknisesti olisi ollut haastavaa toteuttaa tätä eri tavalla kuin normaalissa ilmoittautumisessa, koska pitäisi pystyä erottelemaan nämä toiminnot toisistaan (onko kyseessä normaalin vai suoran vahvistuksen ilmoittautuminen keskeyttäminen). Jos opiskelijan uudelleen ilmoittautuminen olisi mahdollista, voisi myös opettajan painavasta syystä keskeyttämä opiskelija ilmoittautua uudelleen.

Opiskelija voi keskeyttää toteutuksen suorittamisen, kun lopullinen laskenta on tehty ja toteutus on alkanut. Jos jälki-ilmoittautuminen on käynnissä, ei opiskelija voi keskeyttää ennen sen päättymistä (ilmoittautuminen on siirtynyt tilaan jälki-ilmoittautuminen päättynyt). Jos ilmoittautuneille halutaan antaa mahdollisuus poistua toteutukselta jälki-ilmoittautumisen aikana, kannattaa ilmoittautumiselle antaa perumisen lisäaika.

Takaisin ehdokkaaksi siirtäminen

Keskeyttäneitä voi siirtää takaisin laskentaan. Kun siirto on tapahtunut, on ehdokkaan tila ensin kysymysmerkki.  Käynnistä laskenta -toiminto tekee laskennan ja opetusryhmiin sijoittelun kuten normaalissakin tilanteessa. Toiminto siirtää ne, joilla ehdot eivät täyty kategoriaan ei täytä vaatimuksia. Muille näytetään tila sen mukaan, ovatko he mahtuneet valitsemiinsa opetusryhmiin. Tarvittaessa voidaan ehdokkaita nostaa jonon ohi tai siirtää hylättäväksi ennen vahvistamista.

Hylätyistä takaisin laskentaan siirtämistä voi käyttää, jos opiskelijoiden tekemät peruutukset ja vastuuopettajan tekemät keskeytykset ovat jättäneet paikkoja vapaaksi.

Hyväksytyn toteutuksen muokkaajan ja toteutuksen hallintohenkilön oikeudet

Yllä mainittujen tilasiirtojen lisäksi käyttöoikeusroolilla hyväksytyn toteutuksen muokkaaja (tekninen käyttöoikeus: toteutuksien ylläpito) saa lisätä ja poistaa opiskelijoita toteutukselta missä tahansa vaiheessa. Tämän lisäksi tällä käyttöoikeudella voi hyväksyä opiskelijan toteutukselle, vaikka hän ei täyttäisi ehtoja.

Tätä oikeutta voi myös käyttää sellaisten tilanteiden korjaamiseen, joka ei muuten Sisun ilmoittautumisen prosessissa onnistu.

Opiskelijoiden hyväksyminen toteutukselle

Ehdokkaissa ja välilehdellä ei täytä vaatimuksia opiskelijoita voidaan siirtää suoraan hyväksytyksi. Tämä on mahdollista myös niille ilmoittautuneille, jotka eivät täytä ehtoja (välilehdellä ei täytä vaatimuksia). Tällainen voi olla tarpeen esim. jos ehtona on pakollinen esitieto, mutta opiskelija ei ole vielä saanut suoritusmerkintää.Tätä kannattaa kuitenkin käyttää harkiten ilmoittautumisen ollessa käynnissä; opiskelijoille tilanne voi näyttäytyä epäreiluna, jos osa on jo hyväksytty ja osa odottaa hyväksyntää.

Opiskelijan lisääminen toteutukselle

Toteutukselle voidaan lisätä opiskelijoita (lisää uusi opiskelija). Opiskelija haetaan nimellä, opiskelijanumerolla tai sähköpostilla. Jos opiskelijalla on useampi ilmoittautumiseen sopiva opiskeluoikeus, valitaan se, mihin ilmoittautuminen kiinnitetään, ks. myös miten opiskelija valitsee opiskeluoikeuden ilmoittautuessaan itse Ilmoittautuminen.

Jos valitaan opiskelija, joka on jo ilmoittautuneena toteutuksella, näytetään varoituskolmio ja infoteksti asiasta eikä opiskelijaa voi lisätä.

Modaalissa opintojakson ja arviointikohteen valinta on nostettu opiskeluoikeuden yläpuolelle.

Jos toteutus on kiinni useammassa opintojaksossa/arviointikohteessa, valitaan opintojakso ja arviointikohde, jota opiskelija suorittaa. Jos sama arviointikohde on useammalla ops-kaudella, näytetään opintojakso ja arviointikohteessa kaikki opintojaksoversiot. Suluissa näytetään arviointikohteen laajuus.

Oletuksena opiskeluoikeuksissa päällä on rajaus näytä vain aktiiviset opiskeluoikeudet, joka näyttää vain opiskelijan kyseisellä hetkellä aktiiviset opiskeluoikeudet (aktiivinen opiskeluoikeus = voimassaoloaikaa jäljellä, opiskeluoikeudessa on läsnäoloilmoittautuminen, jos sellainen opiskeluoikeuden koulutustyypissä vaaditaan, ks. tarvittaessa pääkäyttäjän ohjeessa: https://funidata.atlassian.net/wiki/display/FUNIDATASIS/Lukuvuosi-ilmoittautumiset+ja+lukuvuodet, vaatii kirjautumisen). Tarvittaessa rajaus voidaan poistaa ja näyttää kaikki opiskelijan opiskeluoikeudet.

Jos aktiivisia opiskeluoikeuksia on vain yksi, valitsee Sisu sen automaattisesti.

Jos rajaus on päällä eikä opiskelijalla ole yhtään aktiivista opiskeluoikeutta, näytetään virhe opiskelijalla ei ole aktiivisia opiskeluoikeuksia, johon ilmoittautuminen voidaan kiinnittää. Jos opiskelijalla on vain passiivinen opiskeluoikeus, voidaan ilmoittautuminen liittää siihen (ja suoritus kirjata sille ajalle, kun opiskeluoikeus oli aktiivinen eli voimassa).

Jos opiskelijalla ei ole aktiivisia tai passiivisia opiskeluoikeuksia näytetään virheilmoitus Opiskelijalla ei ole aktiivisia opiskeluoikeuksia, johon ilmoittautuminen voidaan kiinnittää.

Rajauksen valitseminen/asettaminen pois päältä tyhjentää jo valitun opiskeluoikeuden.

Jos valitaan avoimen opiskeluoikeus (jolla attribuutti StudyRight.basedOnEnrolmentRights:true), niin silloin täytyy myös valita suoritusoikeus, jos samaan toteutukseen on useampi aktiivinen suoritusoikeus.

Jos aktiivisia suoritusoikeuksia on vain yksi, on se valittu.

Jos avoimen opiskeluoikeuteen ei liity aktiivisia suoritusoikeuksia, ei ilmoittautumista ko. opiskeluoikeudelle voi tehdä. HUOM. opintojakson version tulee olla sama kuin minkä version tuotepaketin opiskelija on ostanut.

Lisätietokysymyksiin vastaamista ei ole toteutettu toistaiseksi toiminnallisuuteen.

HUOM. kannattaa olla versioiden kanssa tarkkana, että ei valitse väärää versiota. Jos opiskelijan suunnitelmassa on eri versio kuin mikä ilmoittautumiseen kiinnitettiin, voi opintojakson huomautusteksti hämätä opiskelijaa. Tästä ei kuitenkaan ole haittaa, koska vaikka ilmoittautuminen on id-kohtainen, menee suoritus kuitenkin group-id:hen. Ks. myös opiskelijan ohjeesta: Ilmoittautuminen#Ilmoittautumisenvalintakriteerit → opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan.

Ryhmätoiveen valinta

Ryhmätoiveen valinta tehdään samassa modaalissa.

Ryhmiin sijoittamisen logiikka vaihteluvälillisissä ryhmissä on muuttunut.

Jos ryhmiä pitää valita vaihteluvälillinen määrä, täytyy ensin määritellä moneen ryhmään opiskelijaa yritetään sijoittaa. Ohjetekstinä näytetään samat kuin valintajoukossa, ks. Toteutukset#Rakenne.

Opiskelija sijoitellaan max. kahteen ryhmään.

Ryhmien valinnat ks. opiskelijan ohje: Ilmoittautumisen koontisivu#opetusryhmienvalinta

Ero opiskelijan toimintoon on se, että tässä valitaan edelleen ensisijainen/sopii/ei sovi, kun opiskelijan valinnat ovat rukseja (opiskelija valitsee ryhmät, joihin haluaa. Lisäksi hän voi merkitä ryhmiä ensisijaisiksi. Opiskelijaa ei koskaan sijoiteta laskennassa sellaiseen ryhmään, jota hän ei valinnut).

Jos toteutuksella on lisätietokysymyksiä, ei niitä näytetä tässä toiminnossa.

Vahvistuksen jälkeen opiskelija lisätään ehdokkaisiin. Ennen laskentaa ilmoittautuneen tila on Ilmoittautumistilannetta ei ole vielä laskettu. Kun tila on laskettu (joko päivittämällä sivu tai klikkaamalla päivitä käynnistä laskenta) muuttuu tila laskennan mukaiseksi: normaalissa ilmoittautumisessa ilmoittautunut siirretään joko ei täytä vaatimuksia -kategoriaan tai hänelle näytetään ehdokkaissa, onko hän mahtumassa toteutukselle. Jos kyseessä on suora vahvistus ja ilmoittaumisaika on käynnissä, siirretään opiskelija joko hyväksyttyihin tai ei täytä vaatimuksia -kategoriaan. Jos kyseessä on suora vahvistus, mutta ilmoittautumisaika on päättynyt, sivun päivittäminen/käynnistä laskenta tekee ilmoittauneelle alustavan laskennan, mutta ei siirrä suoraan ei täytä vaatimuksia -kategoriaan tai hyväksytyksi; tämän voi tehdä vahvistamalla.

Opiskelijan poistaminen toteutukselta

Ilmoittautuneen voi poistaa missä tahansa ilmoittautumisen tai laskennan vaiheessa mistä tahansa kategoriasta hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella. Ainoa poikkeus tähän on se, että jos esim. lisää väärän opiskelijan ehdokkaisiin, täytyy hänelle suorittaa yksi laskenta: normaalissa ilmoittautumisessa päivitä ilmoittautuminen -toiminnosta tai suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa sivun päivitys hetken kuluttua ilmoittautumisesta.

Poistaminen poistaa toteutuksen myös opiskelijan kalenterista. Tämä siksi, että jos toteutukselle vahingossa lisätään väärä opiskelija, ei opiskelijan tarvitse tehdä mitään. 

Ilmoittautuneen hyväksyminen, vaikka ehdot eivät täyty tai opiskelija ei mahdu opetusryhmiin

Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja voi hyväksyä ilmoittautuneen, vaikka ilmoittautuneella ei täyttyisi ehdot. Ilmoittautuneen voi siirtää hyväksytyksi ehdokkaista, ei täytä vaatimuksia -kategoriasta sekä hylätyistä.

Sisu 2.14 on muutettu hyväksytyksi siirtäminen ehdokkaista, ei täytä vaatimuksia -kategoriasta sekä hylätyistä niin, että siirto on mahdollinen aina kun toteutukselle mahtuu.

Siirrossa opiskelijaa sijoitellaan kaikkiin niihin opetusryhmiin, joihin sijoittaminen opiskelijan ryhmtoiveiden perusteella voidaan tehdä. Sijoittaminen opetusryhmään toiveiden perusteella voidaan tehdä, jos opiskelija mahtuu toivomiinsa opetusryhmiin. Jos opiskelija ei mahdu ryhmätoiveensa mukaisiin opetusryhmiin, voidaan siirto suorittaa, mutta opiskelijaa ei sijoiteta (kaikkiin) ryhmätoiveisiinsa.

Vaikka opiskelijalta puuttuu ryhmätoive pakollisesta ryhmästä, niin pyritään opiskelija sijoittamaan siirrossa siihen. Jos pakolliseen ryhmään ei mahdu, näytetään huomautukset virheellisistä ryhmävalinnoista, ks. kuvat alla.

Esimerkkejä opetusryhmiin sijoittelusta erikoisemmissa tapauksissa:

 • Jos valintajoukon kaikki opetusryhmät ovat pakollisia, mutta jostain syystä opetusryhmissä olisi eri paikkamäärä (ei suositeltavaa), niin silloin hyväksytyksi siirtämisessa opiskelija sijoitetaan kaikkiin niihin opetusryhmiin, joihin hän mahtuu.
 • Jos opiskelija on jo ei täytä vaatimuksia / hylätyissä, kun valintajoukkoon lisätään pakollinen opetusryhmä ja sen jälkeen opiskelija nostetaan hyväksytyksi, niin silloin hänet sijoitellaan myös lisättyyn, pakolliseen opetusryhmään (jos siinä on tilaa), vaikka opiskelija ei ole siihen tehnyt ryhmätoivetta.
 • Jos opiskelija on jo ei täytä vaatimuksia / hylätyissä, kun valintajoukkoon lisätään valinnainen opetusryhmä ja sen jälkeen opiskelija nostetaan hyväksytyksi, ei hyväksytyksi nostettua opiskelijaa sijoiteta valinnaiseen ryhmään.
 • Jos jokin opetusryhmä on peruttu silloin kun opiskelija ilmoittautuu, niin opiskelijan ryhmätoiveeksi ko. perutulle ryhmälle tulee automaattisesti ei sovi. Sitten jos opetusryhmä palautetaan, säilyy valintana ei sovi. Jos tässä tilanteessa opiskelija nostetaan hyväksytyksi ja palautettu opetusryhmä on pakollinen, ei opiskelijaa kuitenkaan sijoitella siihen, sillä ryhmätoive on ei sovi. Opiskelijan ryhmätoiveen voi korjata ensisijaiseksi joko ennen siirtoa tai sen jälkeen.

Sisun varoittaa opetusryhmissä siitä, että joillain opiskelijoilla on virheellisiä opetusryhmävalintoja:

Opiskelijan rivillä näytetään varoituskolmio ja pop-overissa seliteteksti opiskelijalla on sääntöjen vastaisia opetusryhmävalintoja.

Kolmen pisteen valikosta aukeaa muokkaa opiskelijan opetusryhmiä toiminto, jossa voidaan valita opiskelijalle opetusyhmä(t) sijoita ryhmään toiminnolla. 

(warning) Opiskelija voidaan sijoittaa vain niihin opetusryhmiin, joissa on tilaa.

Kuvan tilanteessa on voinut käydä niin, että silloin kun opiskelija ilmoittautui, oli teemaryhmä "supertähteys Davidina" peruttu. Opetusryhmä on kuitenkin sen jälkeen palautettu, mutta opiskelijan ryhmävalintaa (ei sovi) ei korjattu.


Tässä kuvan tilanteessa hyväksytyn opiskelijan ryhmävalinnat ovat virheellisessä tilassa, koska se teemryhmä, mihin hänet on vahvistettu, on peruttu.

Jos toteutuksella on paljon hylättyjä opiskelijoita, ja opetusryhmien paikkamääriä kasvatetaan, voidaan opiskelijat siirtää takaisin ehdokkaaksi ja käynnistää laskenta + vahvistaa valinnat. Tällöin voidaan edelleen hyödyntää Sisun laskentaa (osa opiskelijoista saattaa laskennassa päätyä edelleen hylätyksi).

Silloin kun ilmoittautuneita ei ole vahvistettu, menevät hyväksytyt esivalittujen ohi. Jos vastuuopettaja on tehnyt toteutukselle esivalintoja (valitse muiden ohi) niin, että koko toteutuksen/jonkun opetusryhmän paikkamäärä on jo täynnä, pudotetaan esivalittuja pois vastaava määrä. Pudotettavalle esivalitulle tehdään normaali järjestäviin kriteereihin, ensisijaisuustoiveisiin ja opiskelijan muuttumattomaan numeroon perustuva laskenta. Jos hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella hyväksyttyjä on jo niin paljon, että koko toteutuksen/jonkun opetusryhmän paikkamäärä on jo täynnä, ei siirtoa voi tehdä. Tässä tilanteessa täytyy nostaa toteutuksen/opetusryhmän paikkamäärää.

CSV-tiedosto toteutuksen opiskelijoista

Toteutukseen ilmoittautuneista opiskelijoista voidaan luoda csv-tiedosto. Lisäksi tiedostossa näkyvät ne opiskelijat, jotka ovat lisänneet toteutuksen kalenteriinsa, mutta eivät ole vielä ilmoittautuneet (tila: suunniteltu). Näitä opiskelijoita voidaan esimerkiksi muistuttaa sulkeutuvasta ilmoittautumisesta.

Luo csv-tiedostosta syntyy aluksi näytön yläreunaan keltainen notifikaatiobanneri, jossa kerrotaan että tiedostoa ollaan muodostamassa. Kun banneri muuttuu vihreäksi, voi tiedoston avata (lataa csv).


Tiedostossa on seuraavat kentät:

 • etunimi
 • sukunimi
 • opiskelijanumero
 • ensisijainen sähköposti
 • ilmoittautumisen tila
 • sijoitettu kiintiöön
 • valintajoukkojen opetusryhmät
  • Jos ilmoittautuminen on vahvistettu, näytetään mihin opetusryhmiin opiskelija on sijoitettu. Ennusteessa ei näytetä ryhmiin sijoittumista.
 • opiskelijan ilmoittautumisaika
 • opiskeluoikeuden tila
  • Korjaamaton bugi: opiskeluoikeuden tilassa näytetään näytetään läsnäoloilmoittautumisen tilana "puuttuu" myös sellaisissa koulutuksissa, joiden tyypissä ei vaadita läsnäoloilmoittautumista.
 • sijoitettu kiintiöön
  • (warning) näytetään toistaiseksi vain minimikiintiöt
 • opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe
  • jos opiskelija opiskelee kaksivaiheisessa koulutuksessa, niin aktiivinen vaihe on
   • ensimmäinen vaihe = alempi tutkinto-ohjelma silloin kun opiskelija ei ole siitä valmistunut
   • toinen vaihe = ylempi tutkinto-ohjelma silloin kun opiskelija on valmistunut ensimmäisen vaiheen tutkinto-ohjelmasta
 • opintojen aloituspäivä
 • koulutus
 • kouluttautumismahdollisuus
 • vaiheen 1 valinta
  • alempi tutkinto-ohjelma kaksivaiheisissa koulutuksissa
 • vaiheen 1 tarkentava valinta
  • alemman tutkinto-ohjelman tarkentava valinta (pääaine, opintosuunta tms) kaksivaiheisessa koulutuksessa
 • vaiheen 2 valinta
  • ylempi tutkinto-ohjelma kaksivaiheisissa koulutuksissa
 • vaiheen 2 tarkentava valinta
  • ylemmän tutkinto-ohjelman tarkentava valinta (pääaine, opintosuunta tms) kaksivaiheisessa koulutuksessa
 • Lisätietokysymykset

Tiedoston muodostuspainike on disabloitu niin kauan, kunnes toteutukselle on ilmoittautunut opiskelijoita, kun yksikin on ilmoittautunut, painike aktivoituu.

Tiedosto on nimetty siten, että alussa on teksti opiskelijat, tämän jälkeen toteutuksen koko nimi, tiedoston luomispäivä ja kellonaika sekä kieli.

Tiedoston välilehti on myös nimetty samalla periaatteella (nimi kuitenkin katkaistu).

Korjaamaton bugi: opiskeluoikeuden tilassa näytetään näytetään läsnäoloilmoittautumisen tilana "puuttuu" myös sellaisissa koulutuksissa, joiden tyypissä ei vaadita läsnäoloilmoittautumista.

Huomioita

1. Jos toteutukselle ei ole määritelty ilmoittautumisaikaa, niin siirtymä välilehdelle ilmoittautuneet antaa virheilmoituksen: "Ilmoittautumislaskenta on virhetilassa. Tarkista, että ilmoittautumisen tarvitsemat pohjatiedot on määritelty. Sen jälkeen voit käynnistää laskennan uudelleen."

2. Jos opettaja nostaa valituiksi enemmän ilmoittautuneita kuin toteutukselle/opetusryhmään todellisuudessa mahtuu, putoavat ylimääräiset pois valitut-kategoriasta viimeistään lopullisessa laskennassa. Tällaisessa tapauksessa, jos nämä ilmoittautuneet halutaan mahduttaa toteutukselle, tulisi nostaa paikkojen määriä sekä opetusryhmissä että koko toteutukselle.

3. Esitietovaatimusta käytettäessä tulee huomioida, että esitietovaatimus katsotaan jokaiselle ilmoittautuneelle siitä opintojaksoversiosta, jonka kautta hän on toteutukseen ilmoittautunut. Ilmoittautuneilla opiskelijoilla voi olla eri versio suunnitelmassaan opinnosta, ja kun he ilmoittautuvat tämän version kautta toteutukseen, peilataan esitiedon täyttymistä tämän version vaatimuksia vasten. Tämän perusteella opiskelijat asetetaan jonoon, kun toteutukselle priorisoidaan ja valitaan osallistujia.