Julkaisutiedote Sisu 2.6

Sisu 2.6 RC1 on julkaistu 20.12.2021 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.6 RC2-RC4 on julkaistu 19.12.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.6 RC5-RC6 on julkaistu 24.1.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt) → samana päivänä tämä versio myös tuotantoympäristöihin
Sisu 2.6 fix1 on julkaistu 27.1.2022 (kaikki ympäristöt)
Sisu 2.6 fix2 on julkaistu 28.1.2022 (kaikki ympäristöt)
Sisu 2.6 fix3 on julkaistu 7.2.2022 (kaikki ympäristöt)
Sisu 2.6 fix4 on julkaistu 21.2.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt) ja 22.2.2022 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.6 fix5 on julkaistu 8.4.2022 (staging-ympäristöt) ja 12.4.2022 (tuotantoympäristöt)

Käyttöliittymien toiminnallisuudet

Sivu sisältää Sisu 2.6 version uudet ominaisuudet.

Lisäksi haitareista löytyy Sisu 2.6 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi edellisissä versioissa havaitut bugit raportoidaan kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 2.6 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole vielä korjattu.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Opiskelijan käyttöliittymän uudet ominaisuudet

Jos opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle, joka ei hänellä ole ensisijaisessa opintosuunnitelmassa tai opintosuunnitelmassa on opintojaksosta eri versio, näkee hän ilmoittautumismodaalissa ohjeistusta opintojakson (version) lisäämisestä suunnitelmaan. Opiskelija näkee opintojaksoesitteessä ilmoittautumisen paikkamäärän ja kiintiöt.


 Tiketit

Uudet ominaisuudet 

OTM-26048 STUDENT: Ilmoittautumisen modaaliin ohjeistusta, kun opintojakso ei kuulu ensisijaiseen suunnitelmaan

OTM-25970 STAFF, STUDENT: Ilmoittautumisen kiintiöt ja toteutuksen paikkamäärä opintojaksoesitteellä

OTM-26202 STYLE, STUDENT: Opetusryhmät ja -tilaisuudet -näkymän tyylittely


 Korjatut virheet

OTM-26005 STUDENT: Hakusivulla takaisin siirtyminen hävittää haun rajauksen, jos rajattuna on organisaatioita

SISU-26721 & OTM-25900 STUDENT: Opintojaksoesitteen versionvaihto ei säily välilehteä vaihdettaessa

OTM-26486 Opiskelija ei voi liittyä alumniksi, mikäli hänellä on HEKOtettu opiskeluoikeus (RC2-RC4)

SISU-27604 & OTM-26294 STUDENT/TUTOR: Suunnitelmassa ei näy jos opiskeluoikeuteen vahvistetut valinnat, jos opiskeluoikeuden tila "aktiivinen, poissaoleva" tai "ei alkanut" (RC2-RC4)

OTM-26601 STYLE/STUDENT: Etusivun notifikaatiot ovat erisävyisiä keltaisia ja koulutuksen nimi puuttuu (fix2)

SISU-29272 & OTM-26969 VIRTA: Opiskeluoikeuden aktiivisen tilan päättymispäivä estää opiskelijoita ilmoittautumasta koko lukuvuodelle

 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä 

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen 

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia 

SISU-15466 & OTM-211142 Opintojakson opintosuunnitelmaversiot, vastuuorganisaatio ei vaihdu 

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja 

SISU-16720 & OTM-18766 STUDENT: Useaan saman opintojakson ST/arviointikohteeseen lainatun toteutuksen kalenteroinnissa oranssi huomioteksti on hämäävä 

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen 

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-käyttöliittymässä 

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti) 

SISU-17765 & OTM-22237 Hyväksynnän pyytäminen poikkeavalle rakenteelle ei onnistu - tietty koulutus 

SISU-18126 & OTM-22479 Suorituksen opintoviikot 

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla 

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti

SISU-25686 Opiskelijalle system error arviointitietojen tarkastelussa

SISU-25729 Ilmoittautumisessa suoralla vahvistukselle opiskelijalle kerrotaan että voi päivittää tai perua ilmoittautumisensa ilmoittautumisaikana

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa

SISU- 26773 & OTM-26031 Opintosuoritusotteelle tulostuu keskiarvoksi 0, jos sisältää pelkkiä hyväksytty-arvosanaisia opintoja

SISU-27638 Kansainvälisen yhteistyötiedon muokkausnäkymässä korkeakoulu näyttää tyhjältä vaikka siinä on arvo

SISU-28284 Käyttöliittymä ei salli tuplasiirto-opiskelijalle tallentaa transferOut-tietoja


Opettajan käyttöliittymän uudet ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

Toteutuksen arviointitoiminnallisuus on uudistettu. Uuden toteutuksen arvioinnin tyylittely.

Opetukseni-näkymässä voi suodattaa ja piilottaa toteutuksia.


 Tiketit

Uudet ominaisuudet 

Arviointi 

OTM-25759 ARTO/ORI/OSUVA/COMMON: Toteutuksen arvioinnin tietomallimuutokset

OTM-25675 TEACHER: Arvionnin etusivu

OTM-26134 ARTO: Oletusarvot arvioinneille

OTM-26158 ARTO: Arvioitavien lukumäärät

OTM-25672 TEACHER: Palautteenantotilaisuuden modaali

OTM-26068 STYLE, TEACHER: Palautteenantotilaisuuden modaali

OTM-26360 STYLE, TEACHER: Sanallisen palautteen opetusryhmät

OTM-25676 TEACHER: Arvioitavien rajaus

OTM-25677 TEACHER: Massakirjaus

OTM-26187 TEACHER: Arvioinnin sivut säilyttää valitun sivutuksen

OTM-26155 ARTO/TEACHER: Vahvistettavien haku arviointia varten

OTM-26374 TEACHER: Toteutuksen arvioinnissa arvosana-kenttä pitää voida tyhjentää

OTM-25678 TEACHER/ARTO: Vahvistus

OTM-25760 TUTOR/ARTO: Vanhan toteutuksen arvioinnin poistaminen

OTM-26289 ARTO/TEACHER: Hylättyjen arviointien korottaminen toteutuksen arvioinnissa

OTM-25679 TEACHER: Arvioinnin etusivun näppäimistötuki

OTM-25671 TEACHER: Toteutuksen arvioinnin csv komponentit

OTM-25899 ORI: Primary=false arvioinnin uudelleen vahvistaminen toteutuksella synnyttää turhia identtisiä arviointikohteen arviointeja

OTM-26245 TEACHER: Muutetaan arvioinnin csv-tiedoston additionalInfo-kentät muotoon transcriptInfo

OTM-25820 TEACHER, STYLE: Toteutuksen arvioinnin käyttöliittymän uudistaminen (RC5-R6)

OTM-26183 STYLE, TEACHER: Arvioitavien rajaus (RC5-R6)

OTM-26735 ARTO: Puutteellisten arviointien korjaaminen (fix4)

Opetukseni

OTM-25960 TEACHER/GRAPHQL: Opetukseni näkymän toteutushaun pikasuodattimet (ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella sekä tentit ja kokeet)

OTM-25968 & OTM-25961 ORI/TEACHER: Opetukseni näkymän toteutusten piilottaminen

OTM-26460 STYLE, TEACHER: Opetukseni näkymän toteutusten piilottaminen (RC2-RC4)

Muut

OTM-26066 STYLE, TEACHER: Opiskelijan ilmoittautumissivun suodattaminen

 Korjatut virheet

SISU-27608 & OTM-26329 Kopioidun massatentin opetusryhmän nimeksi jää vanhan massatentin nimi eikä sitä voi muuttaa (RC2-RC4)

SISU-26780 Toteutuksella ilmoittautuneiden valintakriteerejä lisätessä opetussuunnitelmakausi näyttää tyhjää englanninkielisessä käyttöliittymässä (RC2-RC4)

OTM-22982 TEACHER/ARTO: toteutuksen arvioinnissa tiedot haetaan väärästä arviointikohteen versiosta (RC2-RC4)

OTM-26489 STAFF/TEACHER: Toteutuksen arvioinnissa ei voi poistaa sanallista palautetta (RC5-R6)

SISU-27605 & OTM-26309 TEACHER: CSV import pitäisi odottaa assessmentien latausta ennen tallennusta (RC5-R6)

OTM-26636 AVOIN: Avoimen tarjontasivulla virhe, jos ei käyttöoikeutta open-university-product (RC5-R6)

OTM-26644 STAFF/TEACHER: Toteutuksen arvionti - arvosanan asettaminen tuottaa validointivirheen, mikäli vastaavat arvioijat on null (RC5-R6)

OTM-26620 TEACHER: SV- ja EN-kielillä toteutuksen arvioinnin laajuus-sarakkeessa näkyy muuttujia (RC5-R6)

SISU-28446 & OTM-26700 TEACHER: massatentille ilmoittautuneita ei pääse katsomaan (fix1)

SISU-28438 & OTM-26689 TEACHER: massakirjauksessa ei voi asettaa laajuutta, jos arviointikohde on laajuusvälitön (fix1)

SISU-28443 & OTM-26693 ARTO: DRAFT arviointeja ei pysty muokkaamaan (fix1)

SISU-28440 & OTM-26645 STYLE, TEACHER: Toteutuksen arvioinnissa kalenteri-ikoni piilossa  Firefoxilla (fix1)

SISU-28439 & OTM-26653 STYLE, TEACHER: Toteutuksen arvionnin csv-tiedoston läheysmodaalissa eiku- ja lähetä-nappien yläpuolisko ei toimi (fix1)

SISU-28284 & OTM-26470 TUTOR: Opiskeluoikeuden siirtäminen toiseen korkeakouluun estetty kun sisään siirretty oikeus

 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-18099 & OTM-22311 Ohjaajan ohjausnäkymässä "Tyhjä tila"

SISU-20775 & OTM-23415 TEACHER: Virhemerkinnän lisätietokenttä ei aktivoidu heti

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi

SISU-26211 & OTM-25910 Selaimen (Chrome) 75% zoomilla arvioinnin vahvistusseppele katoaa

SISU-26762 & OTM-26000 Ryhmiin sijoiteltujen opiskelijoiden tarkastelu antaa virheviestin

SISU-26719 & OTM-25907 Uutta toteutusta julkaistessa Sisu ilmoittaa, että ilmoittautumisaikaa ei olisi annettu, vaikka se on annettu

SISU-26754 & OTM-25982 Sisussa roolin vaihto bugittaa


Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymän uudet ominaisuudet 

Uudet ominaisuudet 

Opiskeluoikeuteen voidaan tehdä muutosversio menneisyyteen. Opiskeluoikeuteen voi merkitä luopumisen tulevaisuuteen. Opiskeluoikeudessa valmistuneissa tutkinnoissa näytetään myös valmistumispäivä. Avoimen opiskeluoikeuksien uusi attribuutti. Hyväksilukuhakemuksissa näytetään oletuksena pääkäyttäjän antama oikaisunhakuohjeteksti.

Opiskeluoikeuden koulutusta voi muokata missä tahansa muutosversiossa. Opiskeluoikeuden ensimmäisessä muutosversiossa ei ole alkamisaikaa. Opiskelijan maksetuissa maksuissa näytetään maksetut lukuvuosimaksut (tietoja voidaan toistaiseksi tuoda vain rajapintojen kautta). Liikkuvuusjaksossa näytetään, jos se on peruttu (peruminen mahdollista toistaiseksi vain rajapintojen kautta). Korkeakouluun siirto-opiskelijana tulleen opiskelijan voi siirtää edelleen toiseen korkeakouluun.

Ohjaaja voi poistaa opintosuunnitelman. Opiskelijan tiedoissa voi järjestää opiskelijan ilmoittautumisia. Ohjaaja voi tehdä opiskelijan suunnitelmaan opintoluonnoksen.

Liikkuvuusjaksolle voidaan valita liikkuvuuden tyyppi: kohdemaassa suoritettu liikkuvuusjakso, virtuaalivaihto tai liikkuvuusjaksoon liittyy virtuaalisesti suoritettu osuus.


 Tiketit

Uudet ominaisuudet 

Opiskeluoikeus

OTM-26172 STAFF/ORI: Opiskeluoikeudesta luopuminen tulevaisuuden päivämäärällä

OTM-24022 STAFF/ORI: Opiskeluoikeuden ajoitetun muutoksen tekeminen menneisyyteen

OTM-26324 STYLE, TUTOR: Opiskeluoikeuden ajoitetun muutoksen tekeminen menneisyyteen

OTM-26307 TUTOR: Opiskeluoikeuden muokkauksesta näytetään alert

OTM-24942 ORI: Luodaan oma endpoint, jota kutsumalla luodaan snapshot opiskeluoikeudelle

OTM-25079 TUTOR: Opiskeluoikeudet-välilehdellä valmistuneiden tutkintojen yhteyteen valmistumispäivä

OTM-24162 STAFF: Opiskeluoikeuden koulutusta voi muokata snapshot-kohtaisesti (RC2-RC4)

OTM-26233 TUTOR/ORI: Opiskeluoikeuden ensimmäinen snapshot alkamaan aikojen alusta (ei alkamisaikaa) (RC2-RC4)

OTM-26334 ORI/TUTOR: Liikkuvuusjaksolle tila ”peruttu” (RC2-RC4)

OTM-26416 STAFF/TUTOR: Liikkuvuuden tyypit (kohdemaassa suoritettu liikkuvuusjakso, virtuaalivaihto tai liikkuvuusjaksoon liittyy virtuaalisesti suoritettu osuus) valittavaksi käyttöliittymään (fix4)

Suunnitelma

OTM-25811 TUTOR: Opiskelijan opintosuunnitelman poistaminen

OTM-25815 TUTOR: Opintoluonnoksen tekeminen opiskelijan opintosuunnitelmaan (RC2-RC4)

OTM-26551 STYLE, TUTOR: Opintoluonnoksen tekeminen opiskelijan opintosuunnitelmaan, tyylit (RC2-RC4)

Ilmoittautuminen

OTM-25966 ILMO: Rajapinta my-enrolment-calculation-results on hidas

OTM-25970 STAFF, STUDENT: Ilmoittautumisen kiintiöt opintojaksoesitteellä (RC1: kiintiöitä ei voi vielä luoda käyttöliittymässä)

OTM-22577 AVOIN, ILMO: Valitun opetuksen lisääminen ostoskoriin (RC2-RC4)

OTM-25823 TEACHER: Kiintiöiden hallinta käyttöliittymässä (RC2-RC4)

OTM-25825 STYLE, TEACHER: Kiintiöiden hallinta käyttöliittymässä, tyylit (RC2-RC4)

Tulosteet

OTM-26029 PAINO: Ei arvioitavan tarkentavan valinnan nimi todistukselle tutkintosuorituksen embeddedModulesiin liitetyn version mukaan

OTM-25223 PAINO: Poistetaan tavutus tutkintotodistuksen liitteen suorituslistalta

OTM-26297 PAINO: Diploma Supplementin kohta 8:n päivitys OPH:n ohjeen mukaiseksi

OTM-26262 PAINO: Korjataan "aktiivinen osa" --> "aktiivinen vaihe" ja poistetaan se opiskelutodistukselta, jos opiskeluoikeuden koulutus ei ole kaksivaiheinen

OTM-26502 HY:n DS-pohjien päivitys (fix3)

OTM-26721 PAINO: Hankenin osoite tulosteisiin (fix3)

OTM-26729 PAINO: Postinumero ja kaupunki Hankenin osoitetietoihin tulosteilla (fix4)

OTM-26754 PAINO: Aalto: Diploma Supplement pohjia (fix4)

OTM-26755 PAINO: Diploma Supplement -esimerkkipohjien poisto Hankenilta (fix4)

OTM-26794 PAINO: HY yhden Diploma Supplement -pohjan päivitys (fix4)

Muut

OTM-25456 STAFF: Lisätään hyväksilukupäätöksiin pääkäyttäjän antama oikaisunhakuohje-teksti oletustekstiksi

OTM-26267 STAFF: Maksetut lukuvuosimaksut näytetään opiskelijan maksetuissa maksuissa (RC2-RC4)

OTM-26517 STYLE, TUTOR: Maksetut lukuvuosimaksut näkyviin hallinnon käyttöliittymään, tyylit (RC2-RC4)

Avoin

Opiskeluoikeus

OTM-25981 STYLE, AVOIN, STUDENT: Opiskelijan opiskeluoikeusnäkymä avoimen yliopiston opiskeluoikeuteen

OTM-26193 AVOIN, ORI: Opiskeluoikeudelle uusi attribuutti basedOnEnrolmentRights

OTM-26473: AVOIN, ORI: Päivitetään StudyRight.courseUnitSelections EnrolmentRightien perusteella (RC5-R6)

Ilmoittautuminen

OTM-26284 AVOIN, ILMO: Varattujen ilmoittautumisten siivoaminen ILMO:sta

OTM-26293 STYLE, AVOIN/ STUDENT, TUTOR: Paikkamäärä ja kiintiöt opintojaksoesitteellä

OTM-25345 AVOIN, ILMO: Varatun ilmoittautumisen vahvistaminen

OTM-25346 AVOIN, ILMO: Paikan varaaminen ilmoittautumisessa

OTM-22577 AVOIN, ILMO: Valitun opetuksen lisääminen ostoskoriin (RC2-RC4)

Muut

OTM-25902 AVOIN, STUDENT, SUUNNITTELU / POC: Ostoskorin luominen ja tallennus localstorageen


 Korjatut virheet

OTM-26310 STAFF: Koulutuksen suoritusoikeuden tyyppi pakolliseksi kentäksi

SISU-27567 & OTM-26261 STYLE, STAFF: Arviointikohteen luomisen tallenna-nappi ei aktivoidu

SISU-28284 OTM-26470 TUTOR: Opiskeluoikeuden siirtäminen toiseen korkeakouluun estetty, kun sisään siirretty oikeus (RC2-RC4)

OTM-27600 & OTM-26290 TUTOR/STUDENT: opiskelijalle ei voi luoda opiskeluoikeudellista suunnitelmaa, jos opiskeluoikeuden tila on aktiivinen, poissaoleva

OTM-26626 Opiskelijan opiskeluoikeuden voimassaolo ei määräydy oikein suoritusoikeuksien perusteella (RC5-R6)

SISU-28444 & OTM-26659 ILMO: Toteutusten paikkamäärät lasketaan myös muiden yliopistojen ilmoittautumisille (fix1) 

SISU-28435 & OTM-26671 AVOIN: Ilmoittautumisen laskennassa ei huomioida kiintiöitä kaikissa ilmoittautumisen vaiheissa (fix1)

SISU-28444 & OTM-26708 ILMO: Toisen yliopiston toteutuksen tapahtumat eivät yhä näy kalenterissa (fix2)

SISU-28248 & OTM-26664 ORI: Opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe ei päivity, kun valmistumispäivä tulevaisuudessa (fix4)


 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-4897 Ohjattavani-sivujen navigointi-tekstit

SISU-7560 Vapsu: kuvaavampi otsikko hakemuslomakkeeseen kuin kokonaisuus

SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-12673 Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-15501 Ohjausryhmien haku toimii epäloogisesti

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos"

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle

SISU-18084 Sivuaineen vahvistaminen vaikka ei ole opiskeluoikeus

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu"

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa

SISU-19177 & OTM-22798 Opintojaksot tulostuvat opetussuunnitelmatulosteelle tutkintorakenteesta poiketen

SISU-20181 & OTM-23239 Massatentin haun rajaaminen ajankohdan perusteella ei toimi

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio

SISU-21343 Ilmoittaumisen Valintakriteerit ovat hävinneet

SISU-21344 Opiskeluoikeuden koulutuksen muutos -näkymä tarjoaa muiden yliopistojen koulutuksia valittavaksi

SISU-21345 Ilmoittautumisen EN-hylkäysviestissä suomea ja väärää tietoa

SISU-21160 Opintoelementtiä hyväksyessä Sisu varoittaa vanhassa rakenteessa olevasta vapaasti valittavasta kokonaisuudesta

SISU-21472 Massatentin luominen ei onnistu

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja

SISU-22545 Opiskelijan tietojen haku - paluu hakutuloksiin ei toimi hetulla haettaessa

SISU-22640 Uuden opiskelijan luomisessa henkilökunta-tietojen pohjalta: ei muodostu opiskelijanumeroa

SISU-22705 & OTM-24643 STAFF: Asiointi-hakunäkymässä vapsuhakemusten otsikkotieto muuttuu käsittelijän asettamisen yhteydessä

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin

SISU-23465 & OTM-24626 Koulutushaun sorttaaminen nimen perusteella jää jumiin, järjestystä ei saa vaihdettua takaisin

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille

SISU-25663 Opintojakson arviointi-välilehti aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-26560 & OTM-25872 Opiskeluoikeuden käsittely on käytännössä mahdotonta, kun opiskelijalla on opiskeluoikeuksia tosi monta

SISU-26750 & OTM-26014 Toteutushaku löytää vain toissijaisella koodilla jos toteutus kiinnitettu useampaan arviointikohteeseen

SISU-26771 & OTM-26111 Vastaavuuden lisäyksessä valittu opintojakso "katoaa"

SISU-28324 Kalenteridatan siirto outlookiin kaatuu liian pitkään merkkijonoon


Pääkäyttäjän käyttöliittymän uudet ominaisuudet

Pääkäyttäjä voi antaa oikaisunhakuohje-kentän oletustekstin, joka näkyy korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaisten suoritusten hakemuksilla. Uusi käyttöoikeusrooli avoimen yliopiston tuotepakettien muokkaaja. Käyttöoikeusrooliin voi lisätä 200 teknistä käyttöoikeutta. 


 Tiketit

Uudet ominaisuudet 

Koodistot

RC2 OTM-26353 CODES: Muutos koulutusluokituskoodistoon

OTM-26337 CODES: Lisätään open-university-product -oikeus käyttöliittymässä valittavaksi

Muut

OTM-25452 & OTM-25453 KORI/ADMIN: Yliopistokohtainen hyväksiluvun oikaisunhakuohje

OTM-26537 ORI: Kasvatetaan käyttöoikeusrooliin lisättävien teknisten käyttöoikeuksien maksimimäärää (RC2-RC4)

OTM-26524 PAINO: Aalto uusia diploma supplement -pohjia (RC5-R6)

 Korjatut virheet

OTM-26625 ADMIN: Korjataan avoimen tuotepaketin käyttöoikeusroolin nimi (RC5-R6)

OTM-26672 AVOIN, ADMIN, INFRA: poistetaan virheellinen käyttöoikeusrooli asennusympäristöistä (RC5-R6)

SISU-28405 & OTM-26631 ADMIN: Oikaisunhakuohjetekstiä ei voi muotoilla (fix4) Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

SISU-12345 & OTM-20404 Korkeakoulun käyttämien vakiokoodiarvojen valitseminen ei toimi

SISU-16660 Sisun koodistossa virhe

SISU-20177 Sisusta puuttuu eläinlääketieteen kandi+maisteri rajauslaki (3+3)

SISU-25662 Vaihdetaan EL- ja EHL-koulutusten suorituslaji Virtaan

SISU-21458 OILI rajapinta: kenttien pakollisuus Oili-dokumentin mukaiseksi

SISU-22634 & OTM-24444 Kaksoishenkilötarkastuksessa tieto ei tule jo Sisussa olevan henkilön tiedoista kaikissa tapauksissa

SISU-26736 & SISU-26555 Sisussa useita ulkomaisia korkeakouluja tuplana tai triplana


Muut

Hakemusten uuden tietomallin suunnittelua. Liikkuvuusjakso voidaan merkitä rajapintojen kautta perutuksi (isCancelled). Liikkuvuusjakso voidaan rajapintojen kautta merkitä osittain etänä suoritetuksi (VirtualMobilityType: RemoteAttendance); tieto viedään myös Virtaan. Uusia koodistoarvoja international-institution koodistoon.


 Tiketit

Uudet ominaisuudet 

Ripa

OTM-25821 RIPA, SUUNNITTELU: Ripa datan mäppäys

OTM-26258 RIPA: Testiympäristö ristiinopiskelun testaamiseen

Hakemukset

OTM-26092 Suunnittelu: Hakemusten tietomalli

Rajapinnat

OTM-23891 ORI: Opiskeluoikeuden poistoon tarvittavat rajapinnat integraattoreille

OTM-26334 ORI/TUTOR: Liikkuvuusjaksolle tila ”peruttu” (RC2-RC4)

OTM-26363 & OTM-26522 ARTO: Arviointien migraatio (RC2-RC4)

OTM-26546 ORI: PATCH-rajapinta TermRegistration tiedoille (RC2-RC4)

OTM-26365 ORI: Liikkuvuusjaksolle uusi tyyppi ”blended” (RC5-R6)

OTM-26391 ARTO: Toteutuksen arvioinnin rajapintojen optimointi (RC5-R6)

Koodisto

OTM-26628 CODES: Uusia koodistoarvoja international-institution koodistoon (RC5-R6)

Virta:

OTM-26069 VIRTA: Virtaan ei saa viedä liikkuvuusjaksoa, joka on peruttu (RC2-RC4)

OTM-26399 AVOIN, VIRTA: Suoritusoikeuksiin perustuva opiskeluoikeus tulee raportoida VIRTAan suoritusoikeuskohtaisina opiskeluoikeuksina (RC2-RC4)

Muut

OTM-26095 SUUNNITTELU: Viestitoiminnallisuuden tekninen uudistus

OTM-26200 STYLE: Label-tagien vaihto H4-tageihin

OTM-20425 BACKEND: Viestien luomisen refaktorointi (RC2-RC4)

OTM-26328 EXAM: Sisu-EXAM-integraatioon laajuus opintojakson sijaan arviointikohteelta (RC2-RC4)

OTM-25808 INFRA: SIS kehitysympäristöjen RIPA palvelun ActiveMQ integraation konfigurointi, client sertifikaatit (RC5-R6)


 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

SISU-16857 & OTM-21999 Tulosteiden pitää käyttää järjestelmäasetusta tuetut kielet

SISU-21404 GraphQL: authenticated_course_unit_realisation_search sisäinen virhe

SISU-21460 Aallon Testi-Sisussa arviointiasteikot tuplana

SISU-21480 Sisun käyttöliittymä palauttaa erilaisen arvosanajakauman, kuin GraphQL-rajapinta

SISU-23853 & OTM-24931 Opiskelija näytetään käyttöliittymässä vaikka ORIPersonin documentState = DELETED

SISU-26550 Sudanilla kaksi maakoodia

SISU-26767 & OTM-26767 term registration lisäys palauttaa status code 409

OTM-26701 VIRTA, GRAPHQL: korjataan .graphql-kyselyn nimi (fix4)

 OTM-26705 ORI/GRAPHQL: toteutuksen suoritusten hakeminen ei onnistu student-view-tunnuksella (fix4)

 Korjatut virheet

Korjatut virheet

OTM-25622 VIRTA: Vaihdetaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri tutkintosuoritusten suorituslaji (RC2)

OTM-26657 GRAPHQL / ARTO: Arvioinnin gradeId haku palauttaa INTERNAL_SERVER_ERROR mikäli löytyy arvionti jolla gradeId on null (RC5-R6)