Julkaisutiedote Sisu 2.5

Julkaisutiedote 5/2021

Sisu 2.5 RC1-2 on julkaistu 18.10.2021 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.5 RC3 on julkaistu 21.10.2021 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.5 RC4 on julkaistu 27.10.2021 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.5 RC5 on julkaistu 1.11.2021 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); tämä versio myös tuotantoympäristöihin 1.11.2021
Sisu 2.5 fix1 on julkaistu 5.11.2021 (kaikki ympäristöt)
Sisu 2.5 fix2 on julkaistu 10.11.2021 (kaikki ympäristöt)
Sisu 2.5 fix3 on julkaistu 22.11.2021 (kaikki ympäristöt)
Sisu 2.5 fix4 on julkaistu 7.12.2021 (kaikki ympäristöt)
Sisu 2.5 fix5 on julkaistu 13.12.2021 (kaikki ympäristöt); teknisiä korjauksia, ei käyttöliittymässä näkyvää.
Sisu 2.5 fix6 on julkaistu 16.12.2021 (kaikki ympäristöt)

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Sivu sisältää Sisu 2.5 version uudet ominaisuudet.

Lisäksi on haitareista löytyy Sisu 2.5 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi edellisissä versioissa havaitut bugit raportoidaan kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 2.5 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole vielä korjattu.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Opiskelijan käyttöliittymän uudet ominaisuudet

Opiskelija näkee omissa tiedoissaan maksetut apurahat ja lukuvuosimaksut. Jos rajapinnoilla opiskelijalle on tuotu suoritus henkilökohtaisesta opintokokonaisuudesta, voi opiskelija sijoittaa sen siihen kohtaan opintojen rakennetta, johon sallitaan sivuaineen sijoittaminen.

Opiskelijan pitää valita henkilökohtaisen suorituksen, korvaavuus- ja sisällyttämishakemuksella suorituskieli.

Opiskelija näkee opintojaksoesitteellä opetuksen tiedoissa opettajan.


 Tiketit

Uudet ominaisuudet

Omat tiedot

OTM-25562 STUDENT: Apurahat

OTM-25599 STUDENT: Maksetut lukuvuosimaksut

OTM-25866 STYLE, STUDENT: Maksetut lukuvuosimaksut

OTM-24394 STYLE, STUDENT: Omat tiedot: tarkistetaan ja korjataan linkit ja buttonit

Muut

OTM-25784 STUDENT/STAFF: Mahdollistetaan hyväksiluetun sisällytetyn ja importoiden henkilökohtaisen (custom_module_attainment) opintokokonaisuuden sijoittaminen opintosuunnitelmaan sivuaineeksi

OTM-25463 STUDENT: Suorituskieli pakolliseksi tiedoksi hyväksilukuhakemuksiin

OTM-25531 STYLE, STAFF & STUDENT, Korvaavan opinnon kieli pakolliseksi (Sisu 2.5 RC5)

OTM-25019 STUDENT: Opiskelijalle näkyviin toteutuksen opettajakohtainen tieto opintojaksoesitteelle

OTM-25946 STYLE, STUDENT: Opiskelijalle näkyviin toteutuksen opettajakohtainen tieto opintojaksoesitteelle

OTM-25015 AVOIN, STUDENT: Avoimen yliopiston opiskeluoikeuden / suoritusoikeuksien tarkastelu (huom. piilotettu vielä Sisu 2.5) (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26175 STYLE: STUDENT, Suoritustavat-näkymässä "näytä lisää" -painike näkyvämmäksi (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26212 PAINO/STUDENT/TUTOR: opiskeluoikeuden uudet tilat (ei alkanut, aktiivinen poissaoleva) opiskelutodistukselle (Sisu 2.5 RC3)

OTM-25851 PAINO: Opiskelutodistuksella valmistuneen tutkinnon aktiivisessa osassa näytetään viiva (Sisu 2.5 RC3)


 Korjatut virheet

SISU-27419 & SISU-27429 & OTM-26087 Opiskeluoikeuden uudet tilat eivät toimi oikein etusivu graafissa ja rakenne-sivulla

SISU-26773 & OTM-26031 PAINO: Opintosuoritusotteelta  jätetään keskiarvo kokonaan pois, kun ei ole yhtään numeerisesti arvioituja suorituksia

OTM-25898 PAINO: Sähköisesti varmistetuilla tulosteilla ei näy nyt lainkaan tulostuspäivää (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26246 STUDENT: Hyväksilukuhakemus ei onnistu opiskelijalle, jolla on oikeudessa tila "aktiivinen, poissaoleva" (Sisu 2.5 RC3)

SISU-26249 & OTM-26249 STUDENT: Aktiivinen, poissaoleva -tilainen opiskeluoikeus ei nouse opiskeluoikeuslistalle opetukseen ilmoittauduttaessa (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26254 KORI: Välimuisti ei päivity oikein suoritustapamatriisissa (Sisu 2.5 RC4)

OTM-25857 STUDENT/ADMIN: Valmistumispyynnön linkki ei toimi & valmistumispyynnön linkkejä ei voi muokata (Sisu 2.5 fix1)

OTM-26313 STYLE, STUDENT: Tasataan sarakkeet tilanteessa kun opettajatieto puuttuu (Sisu 2.5 fix3)

OTM-26478 STUDENT: Tutkintoon johtamattomat ei alkaneet ja aktiivinen, poissaoleva -tilaiset opiskeluoikeudet eivät valittavissa ilmoittautumismodaalissa (Sisu 2.5 fix4)


 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä 

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen 

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia 

SISU-15466 & OTM-211142 Opintojakson opintosuunnitelmaversiot, vastuuorganisaatio ei vaihdu 

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja 

SISU-16720 & OTM-18766 STUDENT: Useaan saman opintojakson ST/arviointikohteeseen lainatun toteutuksen kalenteroinnissa oranssi huomioteksti on hämäävä 

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen 

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-käyttöliittymässä 

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti) 

SISU-17765 & OTM-22237 Hyväksynnän pyytäminen poikkeavalle rakenteelle ei onnistu - tietty koulutus 

SISU-18126 & OTM-22479 Suorituksen opintoviikot 

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla 

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti

SISU-25686 Opiskelijalle system error arviointitietojen tarkastelussa

SISU-25729 Ilmoittautumisessa suoralla vahvistukselle opiskelijalle kerrotaan että voi päivittää tai perua ilmoittautumisensa ilmoittautumisaikana

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa

SISU- 26773 & OTM-26031 Opintosuoritusotteelle tulostuu keskiarvoksi 0, jos sisältää pelkkiä hyväksytty-arvosanaisia opintoja

Opettajan käyttöliittymän uudet ominaisuudet

Opettajan opetukseni-sivu on uudistettu: opetus on jaettu neljään kategoriaan tulevat toteutukset, ilmoittautuminen, opetus käynnissä ja arvioitavat. RC3: toteutuksia voi hakea.

Ohjaaja voi muuttaa opiskelijan suunnitelman ensisijaiseksi. Ohjaaja voi vaihtaa opintojaksoesitteellä opintojakson versiota. Ohjaaja voi valita opintojaksoesitteellä suoritustavan.

RC3: Suunnitelman muokkauksessa vain sivuaineeksi merkityn opintokokonaisuuden voi lisätä sellaiseen kohtaan (tutkinto-ohjelman) rakennetta, jonka säännössä sallitaan vain sivuaineiden lisääminen (aiemmin sallittiin minkä tahansa opintokokonaisuuden lisääminen)

RC3: Ohjaaja näkee, onko suoritustapamatriisissa arviointikohteet valittu

 Tiketit

Uudet ominaisuudet 

Opetukseni

OTM-25958 TEACHER/GRAPHQL: Opetukseni näkymän omien toteutusten listaus ja lokerointi

OTM-26110 STYLE, TEACHER: Opetukseni näkymän omien toteutusten listaus ja lokerointi (Sisu 2.5 RC5)

OTM-26242 TEACHER: Opetukseni-näkymän ilmoittautuneet-sarakkeesta suodatetaan pois suunnitellut ilmoittautumiset (Sisu 2.5 RC3)

OTM-25959 TEACHER/GRAPHQL: Opetukseni näkymän toteutusten nimihaku (Sisu 2.5 RC4)

Suunnitelma

OTM-25813 TUTOR: Opiskelijan opintosuunnitelman ensisijaisuuden vaihtaminen

OTM-26035 TUTOR: Opinnon version vaihto opiskelijan opintosuunnitelmassa

OTM-25518 STAFF: Opintojaksoesitteen uudelleenkirjoitus

OTM-25519 TUTOR: Opintojaksoesitteellä suoritustavan ja arviointikohteen valinta opiskelijan puolesta

OTM-25530 STYLE, TUTOR: Opintojaksoesitteellä hallinnon suoritustavan ja arviointikohteiden valinnat hallintohenkilöstölle (Sisu 2.5 fix1)

OTM-25827 TUTOR: Sivuaineeksi valittavissa vain sivuaineeksi merkittyjä kokonaisuuksia opiskelijan suunnitelmassa (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26121 TUTOR: Ohjaaja näkee, onko suoritustapamatriisissa arviointikohteet valittu (Sisu 2.5 RC3)

Ilmoittautuminen

OTM-25888 STYLE, TEACHER: Opetusryhmien muokkauksen mahdollistaminen + Ilmoittautumisen asetukset sivun käännös

OTM-25966 ILMO: Rajapinta my-enrolment-calculation-results on hidas


 Korjatut virheet

OTM-26221 TUTOR: Suorituksen tiedoissa keskiarvon infotekstissä viittaus väärään asteikkoon (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26223 TUTOR: suunnitelman editmodessa näytetään epäsuorasti valittujen opintojaksojen kohdalla väärä tooltip-teksti (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26231 TEACHER: Ilmoittautuneiden vahvista valinnat -modaalista puuttuu lukumäärät (Sisu 2.5 RC3)

SISU-27479 Ohjaajana uuden suunnitelman luonti opiskelijalle ei onnistu opiskeluoikeudettomaan koulutukseen & SISU-27494 Järjestelmävirhe, kun yrittää luoda uuden opintosuunnitelman kohdassa Kaikki koulutukset & OTM-26241 KORI: Koulutusten haku universityOrgId perusteella aiheuttaa  järjestelmävirheen (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26263 TEACHER: Opetukseni näkymän toteutuksen siirtyminen seuraavaan sarakkeeseen (Sisu 2.5 RC4)

SISU-27602 & OTM-26288 TEACHER/ILMO: Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, opiskelijaa ei voi vahvistetusti siirtää manuaalisesti hylättyihin (Sisu 2.5 fix1)

SISU-27605 & OTM-26308 TEACHER, ARTO, ORI: CSV-tuonti kaatuu tietokantahaun timeoutiin (Sisu 2.5 fix2)

SISU-26326 & OTM-26326 TUTOR: Opintosuunnitelman muokkaus jumittaa (Sisu 2.5 fix5)

SISU-27619 & OTM-26327 TEACHER: Ilmoittautumisaika häviää lisättäessä tietoa satunnaisille kentille (Sisu 2.5 fix3)

SISU-27263 & OTM-26341 ARTO/ORI: assessment-search rajapinta kaatuu mikäli opiskelijoita on useita satoja (Sisu 2.5 fix3)

OTM-26389 ARTO/ORI: assessment-search rajapinta kaatuu mikäli opiskelijoita on paljon PART 2 (Sisu 2.5 fix4)

OTM-26462 KORI: VarnishRemoteInvalidatorService purge queue menee jumiin (Sisu 2.5 fix4)

OTM-26281 STYLE, TEACHER: pitkillä nimillä opetukseni näkymän toteutusten tieto valuu ulos (Sisu 2.5 fix4)


 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-18099 & OTM-22311 Ohjaajan ohjausnäkymässä "Tyhjä tila"

SISU-20775 & OTM-23415 TEACHER: Virhemerkinnän lisätietokenttä ei aktivoidu heti

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi

SISU-26211 & OTM-25910 Selaimen (Chrome) 75% zoomilla arvioinnin vahvistusseppele katoaa

SISU-26762 & OTM-26000 Ryhmiin sijoiteltujen opiskelijoiden tarkastelu antaa virheviestin

SISU-26719 & OTM-25907 Uutta toteutusta julkaistessa Sisu ilmoittaa, että ilmoittautumisaikaa ei olisi annettu, vaikka se on annettu

: SISU-26754 & OTM-25982 Sisussa roolin vaihto bugittaa

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymän uudet ominaisuudet 

Opiskelijoita voi hakea ja lisätä ryhmiin opiskeluoikeuden uusien tilojen (aktiivinen, poissaoleva & ei alkanut) mukaan.

Opiskeluoikeuteen voi vaihtoon lähtevälle opiskelijalle merkitä liikkuvuuden virtuaaliseksi.

Jos opiskeluoikeuden koulutus on esim. luonnoksena, näytetään opiskeluoikeuden tiloissa huomautus.

Poissaolo voidaan muuttaa läsnäoloksi myös aiemmille lukukausille.

Opiskelijan korvaavuus- ja sisällyttämishakemuksella on opiskelijan ilmoittama suorituskieli.

Opintosuoritusotteella opiskeluoikeudet on aikajärjestyksessä, kun valitaan tulostettavaksi kaikkien opiskeluoikeuksien suoritukset. Opintosuoritusotteella näytetään toissijainen osoite.

Opiskelijan suorituksista näytetään kaikki tiedot opiskelijan tiedoissa.

Koulutukselle voi antaa suoritusoikeuden tyypin (ei edellytä opintojakson vahvistamista opiskeluoikeuteen, opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen tai edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista).

Avoimen toiminnallisuuksissa on uudistettu opiskeluoikeusnäkymä, mutta se on tässä versiossa piilotettu, sillä uutta opiskeluoikeutta ei vielä voi käyttöliittymässä muokata. Lisäksi ilmoittautumiseen liittyviä muutoksia on tehty, mutta pääasiassa ne koskevat tietomallia, eivätkä vielä ole käyttöliittymässä näkyviä muutoksia.


 Tiketit

Uudet ominaisuudet 

Opiskelijoiden haku

OTM-25878 ORI/TUTOR: Muutetaan opiskelijahaut käyttämään pelkästään studentStatus=ACTIVE tilaa, ei opiskelijanumeroa

OTM-26018 ORI/TUTOR: Opiskelijahaussa pitää pystyä hakemaan opiskeluoikeuden uusien tilojen (aktiivinen, poissaoleva & ei alkanut) mukaan

Opiskeluoikeudet

OTM-25135 TUTOR: Mahdollisuus merkitä liikkuvuusjaksolle tieto virtuaalivaihdosta

OTM-25819 STYLE, TUTOR: Mahdollisuus merkitä liikkuvuusjaksolle tieto virtuaalivaihdosta

OTM-26015 TUTOR: Opiskeluoikeuden tarkastelunäkymään indikaatio, jos koulutus ei ole kunnossa

Hyväksiluku:

OTM-19905 ORI: Hyväksiluettavan opinnon ja henkilökohtaisen suorituksen kieli

OTM-20196 STAFF: Korvaavan opinnon kieli

Tulosteet

OTM-25850 STUDENT/TUTOR: järjestetään opiskeluoikeudet opintosuoritusotteella

OTM-25849 PAINO: Erotetaan opintosuoritusotteella tutkintosuoritukset opintokokonaisuudet-otsikon alta omaksi osiokseen

OTM-25734 STAFF/PAINO: tulosteille pitää saada koko toissijainen ulkomaan osoite

OTM-26342 PAINO: Pieniä korjauksia Aallon Diploma Supplement -pohjiin (Sisu 2.5 fix3)

OTM-26332 PAINO: Päivitetään Hankenin logo tulosteille (Sisu 2.5 fix4)

OTM-26387 PAINO: Diploma Supplement -pohjat Hankenille (Sisu 2.5 fix4)

Muut:

OTM-25540 STAFF: Lisätään koulutuksen tarkastelu- ja muokkausnäkymään kenttä, josta voi valita suoritusoikeuden tyypin (selectionRequirement)

OTM-25758 STAFF: Asetetaan näkyviin apurahan myöntäjäorganisaatio ja myöntöpäivä

OTM-25081 TUTOR: Opiskelijan suoritusten kaikki tiedot käyttöliittymään näkyville

OTM-25818 STYLE, TUTOR: Suorituksen kaikki tiedot näkyviin

Avoin

Maksurajapinta

OTM-25902 AVOIN, STUDENT: SUUNNITTELU / POC - Ostoskorin luonti ja tallennus localstorageen tms

OTM-21781 AVOIN: Maksurajapinnan suunnittelu

OTM-22582 AVOIN, ILMO: Tietomallimuutos: Ostajan ja opiskelijan tietojen tallennus ostoskoriin

Opiskeluoikeus ja suoritusoikeus (huom. toiminnot on vielä piilotettu käyttöliittymästä, koska muokkausta ei ole toteutettu)

OTM-22604 AVOIN, TUTOR: Avoimen yliopiston opiskeluoikeuden tarkastelunäkymä

OTM-25896 STYLE, AVOIN, TUTOR: Avoimen yliopiston opiskeluoikeusnäkymä

OTM-25947 AVOIN, ORI: Avoimen yliopiston suoritusoikeuksien peruminen (ja luodaan muutosloki)

OTM-25419 SUUNNITTELU: AVOIN, ORI: Ostettujen suoritusoikeuksien vaikutus opiskeluoikeuteen

OTM-25014 AVOIN, TUTOR: Avoimen yliopiston suoritusoikeuksien peruminen opiskeluoikeusnäkymässä

OTM-26064 TUTOR, AVOIN: Piilotetaan uusi avoimen opiskeluoikeusnäkymä toistaiseksi

OTM-25984 AVOIN, ORI, KORI: Testidatan lisäys ja päivitys (Sisu 2.5 RC4)

OTM-22589 AVOIN, ORI: Ostettujen suoritusoikeuksien vaikutus opiskeluoikeuteen (Sisu 2.5 RC4)

Ilmoittautuminen (ei vielä kaikkia muutoksia käyttöliittymässä)

OTM-25705 ILMO, COMMON: Tietomallimuutos: Päivitetään ilmoittautumisen kiintiöiden tietomalli

OTM-25541 ILMO, ORI, KORI: Opiskeluoikeuden tarkennusten vaatimukset ilmoittautumislaskennassa

OTM-25823 TEACHER: Kiintiöiden hallinta käyttöliittymässä

Tuotepaketti

OTM-25197 AVOIN, GRAPHQL: Pilotoidaan graphql:ää rikastetun tuotepaketin hakemiseen

OTM-25331 AVOIN, STAFF: Lisätään notifikaatio tuotepaketin perumisdialogeihin, jos pakettia on jo ostettu

OTM-24955 AVOIN, STAFF: Tuotepaketin muokkaus-näkymä: Lisätään tooltipit esitiedoille ja kuvaukselle

OTM-25637 STYLE, AVOIN, STAFF: Tuotepaketin tarkastelunäkymän localized-string info-ikonin asemointi


 Korjatut virheet

SISU-26741 & OTM-25951 Valmistuneen tutkinnon laakeriseppele ei näy koulutuspolulla

OTM-25925 TUTOR: Menneiden lukuvuosien läsnäolotietoihin pitää pystyä lisätä läsnäolo kesken lukukauden

SISU-26560 & OTM-25872 Opiskeluoikeuden käsittely on käytännössä mahdotonta, kun opiskelijalla on opiskeluoikeuksia tosi monta

OTM-25941 ORI: Opintojakson automaattinen eräajo ei yritä käsitellä sellaisia suoritustapoja, joissa arviointikohteet ovat valinnaisia, mutta suoritustavalle on asetettu automaattinen koostaminen päälle; tätä ei enää saa käyttöliittymässä tallennettua (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26203 AVOIN: julkaistun tuotepaketin muokkaukseen ei pääse (Sisu 2.5 RC3)

SISU-27464 & OTM-26211 STAFF: Todistusta muodostaessa liitteiden allekirjoittajien validaatio rikki  (Sisu 2.5 RC3)

SISU-27475 & OTM-26198 STAFF: Vastuuhenkilöiden lisääminen koulutukseen tekstitietona ei onnistu (Sisu 2.5 RC4)

SISU-27555 & OTM-26232 STAFF: Valmistumispyyntöä ei voi käsitellä poissaolevalle opiskelijalle (Sisu 2.5 RC4)

SISU-26257 & OTM-26257 SIS-COMPONENTS: poikkeavan sisällön hakemuksen näyttäminen aiheuttaa järjestelmävirheen, jos sisällössä on sama courseUnitGroupId useampaan kertaan (Sisu 2.5 RC4)

OTM-26256 AVOIN, STAFF, GRAPQL: Tuotepaketin listausnäkymän ja tarkastelunäkymän kakutuserot (Sisu 2.5 RC4)

OTM-26229 ORI: Opiskeluoikeuden tilahistoriassa pikkuvikaa, kun oikeus ei ala lukukauden alusta (Sisu 2.5 fix1)

SISU-27562 & OTM-26265 TUTOR/STAFF: Kansainvälistä liikkuvuusjaksoa ei voi lisätä, jos korkeakoulu kirjataan manuaalisesti (Sisu 2.5 fix1)

SISU-27599 & OTM-26291 TUTOR: ei tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta ei voi luoda, jos koulutuksella useampi koulutusala (Sisu 2.5 fix1)

SISU-27603 & OTM-26275 ORI: Backend palauttaa DELETED tilaisia MCA hakemuksia (Sisu 2.5 fix1)

SISU-27614 & OTM-26316 GRAPHQL: TRANSCRIPT_DEGREE_CERTIFICATE kaatuu mikäli childAttainedQualificationIds on null (Sisu 2.5 fix2)

 OTM-26344 PAINO: Opetustarjontatuloste aiheuttaa OOM:n PAINO:ssa (Sisu 2.5 fix3)

OTM-26285 STYLE, STAFF: Valmistumispyyntöjen Koulutuspoluissa näkyy PROFILE.STUDY_PATH.EDUCATION_CLASSIFICATION (Sisu 2.5 fix4) Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-4897 Ohjattavani-sivujen navigointi-tekstit

SISU-7560 Vapsu: kuvaavampi otsikko hakemuslomakkeeseen kuin kokonaisuus

SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-12673 Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-15501 Ohjausryhmien haku toimii epäloogisesti

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos"

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle

SISU-18084 Sivuaineen vahvistaminen vaikka ei ole opiskeluoikeus

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu"

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa

SISU-19177 & OTM-22798 Opintojaksot tulostuvat opetussuunnitelmatulosteelle tutkintorakenteesta poiketen

SISU-20181 & OTM-23239 Massatentin haun rajaaminen ajankohdan perusteella ei toimi

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio

SISU-21343 Ilmoittaumisen Valintakriteerit ovat hävinneet

SISU-21344 Opiskeluoikeuden koulutuksen muutos -näkymä tarjoaa muiden yliopistojen koulutuksia valittavaksi

SISU-21345 Ilmoittautumisen EN-hylkäysviestissä suomea ja väärää tietoa

SISU-21160 Opintoelementtiä hyväksyessä Sisu varoittaa vanhassa rakenteessa olevasta vapaasti valittavasta kokonaisuudesta

SISU-21472 Massatentin luominen ei onnistu

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja

SISU-22545 Opiskelijan tietojen haku - paluu hakutuloksiin ei toimi hetulla haettaessa

SISU-22640 Uuden opiskelijan luomisessa henkilökunta-tietojen pohjalta: ei muodostu opiskelijanumeroa

SISU-22705 & OTM-24643 STAFF: Asiointi-hakunäkymässä vapsuhakemusten otsikkotieto muuttuu käsittelijän asettamisen yhteydessä

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin

SISU-23465 & OTM-24626 Koulutushaun sorttaaminen nimen perusteella jää jumiin, järjestystä ei saa vaihdettua takaisin

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille

SISU-25663 Opintojakson arviointi-välilehti aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-26560 & OTM-25872 Opiskeluoikeuden käsittely on käytännössä mahdotonta, kun opiskelijalla on opiskeluoikeuksia tosi monta

SISU-26750 & OTM-26014 Toteutushaku löytää vain toissijaisella koodilla jos toteutus kiinnitettu useampaan arviointikohteeseen

SISU-26771 & OTM-26111 Vastaavuuden lisäyksessä valittu opintojakso "katoaa"

Pääkäyttäjän käyttöliittymän uudet ominaisuudet

OILIsta ilman kansalaisuustietoa tuleva opiskelija jää manuaaliseen tietojen tarkastukseen.

Kun opiskeluoikeus tiedonsiirrossa vahvistetaan automaattisesti, vahvistetaan opiskelijan koulutuspolkuun yksiselitteiset valinnat (ensimmäisen (ja toisen) vaiheen tutkinto-ohjelma ja tarkentava valinta).

Ulkomaisten korkeakoulujen koodiston tietojen lisäyksiä ja korjauksia.


 Tiketit

Uudet ominaisuudet

Tiedonsiirto

OTM-25977 OILI: Mahdollistetaan tietojen siirtyminen Oilista, vaikka kansalaisuustieto puuttuu

OTM-24754 ORI: Parannetaan opiskeluoikeuden automaattisen aktivoinnin lokitusta

OTM-25060 ORI: Opiskeluoikeuden kohteiden vahvistaminen automaattisesti Oili-tietojen perusteella

OTM-24476 ORI: Lisätään opiskeluoikeudelle koulutusalan ja koulutusluokituksen pakollisuusvalidaatiot

Koodistot:

OTM-26006 CODES: Uusi yliopisto ulkomaisten yliopistojen koodistoon sekä nykyisten ulkomaisten korkeakoulujen nimien korjauksia

OTM-26345 CODES: Uusia ulkomaisia korkeakouluja koodistoon (Sisu 2.5 fix6)


 Korjatut virheet

SISU-26758 & OTM-26006 Ulkomaalaisten korkeakoulujen nimien korjauksia, osa 1

OTM-26234 ADMIN: kaksoishenkilön vahvistaminen ei onnistu (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26311 ADMIN: Valmistumispyynnön linkkien muokkaus ei validoi kaikkea tallennuksen yhteydessä (Sisu 2.5 fix2)

OTM-26356 ADMIN: Aiheutuu kantavirhe eikä opiskelija jää tuplahenkilötarkistukseen, jos on sama opiskelijanumero (Sisu 2.5 fix4)

OTM-26315 KORI: Backend palauttaa DELETED tilaisia AdmissionTarget olioita (Sisu 2.5 fix4)

SISU-27637 & OTM-26461 CODES: Valintatapajonon tyyppi "Avoin väylä" ei vastaa Opintopolun koodistoarvoa (Sisu 2.5 fix6)


 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

SISU-12345 & OTM-20404 Korkeakoulun käyttämien vakiokoodiarvojen valitseminen ei toimi

SISU-16660 Sisun koodistossa virhe

SISU-20177 Sisusta puuttuu eläinlääketieteen kandi+maisteri rajauslaki (3+3)

SISU-25662 Vaihdetaan EL- ja EHL-koulutusten suorituslaji Virtaan

SISU-21458 OILI rajapinta: kenttien pakollisuus Oili-dokumentin mukaiseksi

SISU-22634 & OTM-24444 Kaksoishenkilötarkastuksessa tieto ei tule jo Sisussa olevan henkilön tiedoista kaikissa tapauksissa

SISU-26736 & SISU-26555 Sisussa useita ulkomaisia korkeakouluja tuplana tai triplanaMuut

KORI-tietomallimuutokset yhteistyöverkostoille ja RIPA-tietomallin tiedoille.  Sisu-RIPA palvelun luominen RIPA-integraatioiden toteuttamisen tueksi.


 Tiketit

­Uudet ominaisuudet

Ristiinopiskelupalvelu

OTM-25793 RIPA: Sisu RIPA ristiinopiskelupalvelun luominen

OTM-25797 RIPA: Sisäinen tietokanta RIPA opinnoille

OTM-25807 INFRA: Sisu RIPA palvelun ja tietokantascheman deployment

OTM-25808 INFRA: Sisu RIPA palvelun ActiveMQ integraation konfigurointi, client sertifikaatit

OTM-25822 RIPA: Yhteys Ripan testipalveluun

Muut

OTM-24617 ORI: Poistetaan PrivatePersonin disclosureAuthorizations-kenttä

OTM-25661 ORI: Thesis importista puuttuu validaatio

OTM-25598 STYLE, COMPONENTS: Lisätään whitelayer, kun järjestelmävirhemodaali aukeaa modaalin/edit moden ollessa taustalla auki

OTM-25791 KORI: Tietomallimuutokset yhteistyöverkostoille / cooperationNetwork

OTM-25834 STYLE, COMPONENTS: Sivujen alatabivalikot yleiskäyttöiseksi komponentiksi

OTM-25950 STYLE: Jokaisen käsinkirjoitetun kielinappivalikon tilalle language pills component

OTM-26171 PAINO: JY uusia Diploma Supplement -pohjia (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26177 VIRTA: YTHSmaksu-tieto jätetään pois Virta-siirrosta lukukausilta 1.1.2021 alkaen (Sisu 2.5 RC3)

OTM-26144 PAINO: Aalto Diploma Supplement -pohjien päivitys (Sisu 2.5 RC5)

OTM-26274 VIRTA: Lukuvuosimaksuvelvollisuusjaksojen loppupäivämäärä on pielessä (Sisu 2.5 RC5)

OTM-26282 PAINO: JY Diploma Supplement -esimerkkipohjat pois JY:ltä (Sisu 2.5 fix1)

OTM-26177 VIRTA: YTHS-maksu-tieto jätetään pois Virta-siirrosta lukukausilta 1.1.2021 alkaen (Sisu 2.5 fix2)


 Korjatut virheet

SISU-27422 Kun kandin ja maisterin tutkinto on suoritettu samana päivänä, Sisu laittaa Virta-tiedostoon väärän opiskeluoikeusviitteen maisterintutkinnolle & OTM-26096 VIRTA: Maisteritutkintosuorituksen opiskeluoikeus kun kandi- ja maisteritutkinto suoritettu samana päivänä (Sisu 2.5 RC3)

SISU-27422 & OTM-26096 VIRTA: Maisteritutkintosuorituksen opiskeluoikeus, kun kandi- ja maisteritutkinto suoritettu samana päivänä (Sisu 2.5 RC4)

SISU-27432 & OTM-26260 VIRTA: Lukuvuosimaksut jaettava lukukausittain (Sisu 2.5 RC4)

OTM-26260 VIRTA: Lukuvuosimaksut jaettava lukukausittain (Sisu 2.5 RC5)


 Tunnetut virheet

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

SISU-16857 & OTM-21999 Tulosteiden pitää käyttää järjestelmäasetusta tuetut kielet

SISU-21404 GraphQL: authenticated_course_unit_realisation_search sisäinen virhe

SISU-21460 Aallon Testi-Sisussa arviointiasteikot tuplana

SISU-21480 Sisun käyttöliittymä palauttaa erilaisen arvosanajakauman, kuin GraphQL-rajapinta

SISU-23853 & OTM-24931 Opiskelija näytetään käyttöliittymässä vaikka ORIPersonin documentState = DELETED

SISU-26767 & OTM-26767 term registration lisäys palauttaa status code 409