Julkaisutiedote Sisu 2.9

Sisu 2.9 RC1-RC3  julkaistu 19.9.2022 (demo- ja testiympäristöt); 20.9.2022 (staging-ympäristöt)
Sisu 2.9 RC4-RC5  julkaistu 28.9.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.9 RC6 julkaistu 30.9.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); 3.10.2022 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.9 fix1 julkaistu 17.10.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); 18.10.2022 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.9 fix2 julkaistu 2.11.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); 3.11.2022 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.9 fix3 julkaistu 1.12.2022 (staging-ympäristöt); 2.12.2022 (tuotantoympäristöt)

Sivu sisältää Sisu 2.9. version uudet ominaisuudet.

Lisäksi haitareista löytyy Sisu 2.9 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi edellisissä versioissa havaitut bugit raportoidaan kahdella tasolla: Korjatuissa virheissä on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 2.9 -versioon. Tunnetuissa virheissä luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole vielä korjattu.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Opiskelija

Uudet ominaisuudet

Avoimen tarjontaa voi tarkastella opintojakson välilehdellä avoimen yliopiston tarjonta. Sisutunnuksilla voi ostaa avoimessa tarjolla olevasta opintojaksosta suoritustavan, maksaa sen Ceepoksessa ja vahvistaa ilmoittautuminen, jolloin opiskelijalle syntyy avoimen opiskeluoikeus ja opintojaksoon suoritusoikeus.

Opiskelija saa muistutusviestin puuttuvasta ilmoittautumista myös suoraa vahvistusta käyttävästä opetuksesta.

Ajoituksessa on paranneltu oman merkinnän tekemistä ja ajoitusten poistamista.

Hakemuksissa ja päätöksissä näytetään, jos kokonaisuuden sisällön hakemus on tehty opiskelijan puolesta.

Opiskelijan hakunäkymään on tehty saavutettavuusparannuksia, ks. myös Saavutettavuus

Opiskelijahaussa uusi organisaatiovalikko (huom. organisaatiovalikko uusittu kaikkialle käyttöliittymään samalla tavalla).


 Tiketit

Haku

OTM-27002 ORI: Opiskelijahakuun tuki rekursiiviselle organisaatiohaulle

OTM-26787 STUDENT: Hakusivun hakulaatikon uusi ulkoasu ja uusien komponenttien käyttöönotto

OTM-26834 SIS-COMPONENT: Multiselection dropdown

OTM-26786 SIS-COMPONENTS: Combobox-komponentti käyttöön hakusivulla

OTM-26856 SIS-COMPONENTS: Saavutettavuustuki hakujen combobox-komponenttiin

OTM-27246 STUDENT: Vaihdetaan vanhat expandablet uuteen komponenttiin

OTM-26510 COMPONENTS: sis-dropdown-select saavutettuvuusparannukset

OTM-26789 SIS-COMPONENTS: uusi järjestäjävalikko (rc4)

Avoin

OTM-22609 AVOIN, STUDENT: Avoimen yliopiston tarjonnan selausnäkymä/uusi välilehti opintojaksoesitteelle

OTM-27392 AVOIN, STUDENT: Tuotepaketit ja tuotepakettien toteutukset järjestykseen

OTM-27396 AVOIN, STUDENT: Piilotetaan menneet ja tulevat tuotepaketti -tabit

OTM-27397 AVOIN, ILMO: Luodaan tuotepaketin toteutusten haku -rajapinta

OTM-27044 AVOIN, COMPONENTS: Karusellikomponentin käytettävyys- ja saavutettavuusparannuksia

OTM-25903 AVOIN, STUDENT: Ostoskorin vaihe 1: valintojen tarkastus

OTM-27031 AVOIN, ILMO, STUDENT: Ostoskorin vaihe 2: yhteystiedot

OTM-27149 AVOIN, STUDENT, ILMO: Ostoskorin vaihe 3: maksun käsittely ja epäonnistuminen

OTM-26781 AVOIN, ORI, ILMO: Maksun epäonnistumisen seuraukset

OTM-22584 AVOIN, ORI, ILMO: Varmennetaan ja testataan maksun onnistumisen kaikki seuraukset

OTM-25924 AVOIN, STUDENT: Ostoskorin vaihe 4: osto suoritettu

OTM-27018 AVOIN, ILMO, ORI: ilmoittautumis-wizard rajapintakutsuille tuki anonyymille käyttäjälle

OTM-27024 AVOIN, ORI, ILMO, STUDENT: Ostosten vahvistamisen vaiheet

OTM-27026 AVOIN, ILMO, STUDENT: Vahvistuskoodin aitouden tarkistus

OTM-27028 AVOIN, STUDENT, SIS-COMPONENTS: Ostoskori-ikoni Sisun headeriin

OTM-27030 AVOIN, STUDENT: Ostoskorin vaiheiden ja navigointi

OTM-27037 AVOIN, STUDENT: Ilmoittautumisen vahvistamisesta siirtymät avoimen tarjonta välilehdelle ja ostoskoriin

OTM-26760 STUDENT/SIS-COMPONENTS: Avoimen yliopiston opetukseen ilmoittautumisvaiheiden tyylit

OTM-27052 AVOIN, ORI, STUDENT: Tunnistetaan vahvistusta yliopiston tunnuksilla tekevä käyttäjä

OTM-27107 AVOIN/ILMO: PaymentSystemPayment id-haku 

OTM-27160 AVOIN, ORI: Opiskeluoikeuden tilalaskennan tarkennukset, kun opiskeluoikeus perustuu suoritusoikeuksiin, jotka poistetaan (poistaminen mahdollista vain rajapintojen kautta)

OTM-27104 ILMO: Ostoskorille tilausnumero

OTM-27106 ILMO: Ostoskorille hakurajapinta (tilausnumero)

OTM-26715 ILMO, VIVI: Avoimen sähköpostien lähetys

OTM-27131 AVOIN, INFRA, ILMO: Mahdollistetaan testi-Ceepoksen avaaminen testauskäyttöön

OTM-27385 AVOIN, STUDENT: Näytetään tuotepaketilla vain aktiiviset toteutukset (rc4)

OTM-27029 AVOIN, STUDENT: Ostoskorin aikalaskurin käyttäytyminen (rc4)

Muut

OTM-26488 ILMO/KORI: Ilmoittautumisen muistutusviestit myös suoran vahvistuksen toteutuksista

OTM-27278 STUDENT: Ajoitusnäkymässä "oma merkintä" ja "poista kaikki" paremmin näkyviin ja selkeämmiksi

OTM-27294 STUDENT: Ajoitusnäkymässä ajoitusten poistamisen dialogin muutokset

OTM-27207 STUDENT: Muutetaan opiskelijan suorituksen kielenä näytettävä arvo suorituksen kieleksi (aiemmin arvioinnin kieli)

OTM-27418 STUDENT: Omat tiedot: angularisoidaan ja siirrytään käyttämään kokonaan Workflow-rajapintoja Mca-hakemuksien näkymissä

OTM-26912 STUDENT: Opiskelijan omat tiedot hakemukset ja pyynnöt välilehdelle info sarake

OTM-27502 STUDENT: Järjestetään opiskelijan käyttöliittymässä valmistumispyynnön avoimet kysymykset samaan järjestykseen kuin ne ovat staffissa

OTM-27472 STUDENT: Opintojaksoesitteen välilehden esite haitarien aliotsikoiden korjaus

OTM-27627 Lisää muistilistalle piilottaminen ei kirjautuneelta käyttäjältä Korjatut virheet

SISU-30005 & OTM-27114 STUDENT: Opintojen ajoitusnäkymä ei näytä suunniteltuja opetusajankohtia

SISU-30244 & OTM-27445 STUDENT: Toteutuksen sanallinen palaute ei näy suorituksissa

SISU-30187 & OTM-27207 Suorituskielen korjaaminen ei päivity opiskelijan omaan näkymään

SISU-30055 & OTM-27114 STUDENT: Opintojen ajoitusnäkymä ei näytä suunniteltuja opetusajankohtia

SISU-31027 & OTM-27694 STUDENT: Vapaan muokkauksen tilassa ei voi hakea kokonaisuuksia (rc4)

OTM-27697 STUDENT: Opintojaksoesite esite-välilehti järjestäjä kohta sivun ylälaidassa (rc4)

SISU-30950 & OTM-27696 ILMO: Jaettu kalenteri on rikki jos kuvaukset sisältävät CR merkkejä (rc5)

SISU-31087 & OTM-27746 STUDENT: Käyttäjä näkee hallintohenkilön tiedot opintojaksoesitteellä (RC6)

SISU-31119 & OTM-27748 STUDENT/TUTOR: Suoritukset-välilehden koostetuissa kokonaisuuksissa ei näy opintojaksojen koodit (RC6)

SISU-31124 & OTM-27757 STUDENT: Haun kautta aukeavan opintojaksoesitteen tekstien lista-muotoilu ei toimi (RC6)

OTM-27818 STUDENT: Sivumuotoisessa opintojaksoesitteessä kaikki painikkeet eivät toimi kun hyppylinkki on aktiivisena (fix1)

OTM-27926 STUDENT: Firefoxilla isMouseUser tarkistus ei toimi, kun siirrytään hakusivulta opintojaksoesitteelle (fix2)


 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä 

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen 

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia 

SISU-15511 & SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja 

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen 

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-käyttöliittymässä 

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti) 

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla 

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti

SISU-25686 Opiskelijalle system error arviointitietojen tarkastelussa

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa

SISU-28412 & SISU-25686 & OTM-26552 STUDENT: Järjestelmävirhe kun toteutuksella ei ole vastuuhenkilöä KORI palvelussa

SISU-29354 & OTM-27022 STUDENT: Hakutoiminnossa opetuskieli rajaustekijänä palauttaa opintojaksoja, joille ei ole suunniteltua opetusta

SISU-30165 & OTM-27178 STUDENT: Kun valitsee vastaavuuden ja valitsee takaisin oletustilaan, ei pääse siirtymään hyväksilukuhakemukseen

SISU-30245 STUDENT: Estetään käyttäjän mahdollisuus luoda korvaavuushakemus muuten kuin opiskeluoikeudellisen suunnitelman kautta

SISU-30950 Opintokalenterin vienti toiseen kalenteriin ei onnistu osalla opiskelijoista


Opettaja

Ei uusia ominaisuuksia.

 Tiketit


 Korjatut virheet

SISU-30201 & OTM-27120 TUTOR/TEACHER: Opintojaksoesitteen kieliversiot ei toimi

SISU-31134 & OTM-27653 TEACHER: Toteutuksen arvioinnissa arvosanavalinnassa ei näy numeroa (rc5)

OTM-27714 TEACHER: Kun ilmoittautumisia on 1000, ilmoittautuneet-näkymän hylätyt-tabin näkymä hidastuu käyttökelvottomaksi (rc5)

SISU-31852 & OTM-28035 TEACHER: Toteutukselle hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä ei täsmää arviointi-näkymän opiskelijoiden kanssa (fix3)

 Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi

SISU-26211 & OTM-25910 Selaimen (Chrome) 75% zoomilla arvioinnin vahvistusseppele katoaa

SISU-26762 & OTM-26000 Ryhmiin sijoiteltujen opiskelijoiden tarkastelu antaa virheviestin

SISU-26754 & OTM-25982 Sisussa roolin vaihto bugittaa

SISU-30236 & OTM-27384 Useamman opintojakson toteutus näkyy Opetukseni -näkymässä hassusti

Palveluhenkilö

Uudet ominaisuudet             

Palveluhenkilö voi lisätä tutkinto-ohjelmalle versiokohtaisesti valmistumispyynnön avoimia kysymyksiä. Yksittäisen tutkinto-ohjelman version kopioinnissa kopioituvat myös valmistumispyynnön kysymykset. Tarkentavana valintana olevan opintokokonaisuuden nimi on tutkintotodistuksen diplomisivulla kuten se on opintokokonaisuuksien hallinnassa annettu.

Yksittäiselle opiskelijalle voi kirjata henkilökohtaisen suorituksen ilman hakemusta.

Asioinnissa ”vain omat hakemukset” filtteriin on lisätty henkilön itsensä luomat kokonaisuuden sisällön hakemukset. Asiointinäkymään on lisätty info-sarake, josta näkee, jos kokonaisuuden sisällön hakemus on luotu opiskelijan puolesta.

Asioinnissa on uusi välilehti avoimen yliopiston ostoille. Avoimen ostoja voi hakea tilausnumerolla ja niiden tietoja voi tarkastella.

Opiskeluoikeuksissa voi aktivoida ostoputken kautta ostettuja avoimen suoritusoikeuksia. Lisäksi on tehty avoimen opiskeluoikeuden ja suoritusoikeuden tietojen parannuksia.

Opiskeluoikeuden tilahistorian laskennasta on otettu tulevaisuuden passivointi pois.

Lukukausi-ilmoittautumisten päivitysajo riippumattomaksi koulutuksen tilasta (fix2).

 Tiketit

Valmistuminen

OTM-26055 STAFF: Valmistumispyynnön avoimien kysymysten ylläpitonäkymä

OTM-26080 STAFF/KORI: Valmistumispyynnön avointen kysymysten kopioituminen uudelle tutkinto-ohjelmaversiolle

OTM-27274 KORI: Valmistumispyynnön avoimet lisäkysymykset; estetään luonnostilaisten kysymysten tuonti

OTM-27563 PAINO: Tutkinto-ohjelman ja tarkentavan valinnan englanninkielinen kirjoitusasu tutkintotodistuksella

Asiointi

OTM-26910 ORI: Asiointinäkymän ja opiskelijan omien tietojen tietomallimuutokset

OTM-26914 ORI: Lisätään asiointi -sivulla hallintohenkilön itsensä luoma hakemus “vain omat hakemukset” -rajauksen alle

OTM-26911 TUTOR: Lisätään asiointinäkymään info-sarake

OTM-26913 TUTOR/STUDENT: Lisätään context notifikaatio opiskelijan puolesta luotuihin hakemuksiin

Avoin

Asiointi

OTM-27136 AVOIN, STAFF: Asiointiin uusi välilehti avoimen yliopiston ostot

OTM-25905 AVOIN, STAFF: Ostoskorien ja maksulokien tarkastelu

OTM-27134 AVOIN, STAFF: Tilausnäkymä

OTM-27135 AVOIN, STAFF: Lokitietomodaali

Opiskelu- ja suoritusoikeus

OTM-26647 AVOIN, STAFF: Manuaalinen ostoksen lunastaminen

OTM-26932 AVOIN, TUTOR: Lisätään opiskeluoikeuden tilaan, milloin se menee passiiviseksi

OTM-26936 AVOIN, TUTOR: Lisätään avoimen opiskeluoikeuden uuteen näkymään koulutus

OTM-27148 AVOIN, TUTOR: Järjestetään opiskelijan suoritusoikeuksissa toteutukset aikajärjestykseen, suoritusoikeuden keston muokkauksen siirto ja valintojen disablointi ja ruksit

OTM-26646 AVOIN, ILMO, ORI, KORI, COMPONENTS: Lunastus: Tarvittavien opiskeluoikeustietojen luominen tai päivitys, suoritusoikeuksien ja ilmoittautumisten luominen sekä ostoskorin päivitys

Muut avoimen toiminnallisuudet

OTM-27058 AVOIN, STAFF: Selvitetään missä järjestyksessä arviointikohteet näytetään

OTM-27166 AVOIN, STAFF, TEACHER: "Kokonaispaikkamäärä"-sarakkeen kuuluisi näyttää "Ei ylärajaa" mikäli rajoite on null tai undefined

OTM-27161 AVOIN, STUDENT: Avoimen toiminnallisuuden ominaisuuksien piilottaminen opiskelijan käyttöliittymästä

OTM-27163 AVOIN, ILMO: Rajapinta, jolla lasketaan avoimen kiintiön mahdolliset paikkamäärät

OTM-27271 AVOIN, ILMO: Parannetaan avoimen ostoskorien backend-validaatiota

OTM-27141 AVOIN, ILMO: Maksurajapintojen käyttöoikeudet

Muut

OTM-26447 STAFF: Mahdollistetaan yksittäisen henkilökohtaisen opintosuorituksen kirjaaminen opiskelijalle

OTM-26937 TEACHER: Opetuksen toteutuksen tyyppi-koodiston kaikki arvot eivät ole näkyvissä

OTM-27008 STYLE, TEACHER: Toteutuksien massamuokkausnäkymään sorttausmahdollisuus

OTM-26366 KORI/STAFF: Uusi suorituksen luokittelu suomi/ruotsi toisena tai vieraana kielenä

OTM-27086 TUTOR: Opintosuorituksen tietojen haitarielementtien yhtenäistäminen

OTM-27087 TUTOR: Hallintohenkilön ohjaustiedoissa näkyy eri määrä valittuja opintopisteitä kuin itse opiskelijalla

OTM-27206 ORI: Opiskeluoikeuden tilahistorian laskennasta tulevaisuuden passivointi pois

OTM-27097 TEACHER: Opintojaksoesitteestä opetuksen aikatiedoista kadonneet poikkeukset ja lisätiedot

OTM-27449 PAINO: Koko fontin upotus pdf-tiedostoihin fontin subsetin sijasta

OTM-27251 PAINO: Päivitetään korkeakoulujen logot uusiin tiedostokooltaan pienempiin versioihin

OTM-27123 Lisätään UniversitySettingsiin kentät avoimen yliopiston tietosuojaseloste-, ostoehto-, tilausehto-, toimitusehto-, ja käyttöehtolinkeille

OTM-27839 ORI: Lukukausi-ilmoittautumisten päivitysajo riippumattomaksi koulutuksen tilasta (fix2)

OTM-27990 ORI: Lukukausi-ilmoittautumisten päivitysajon ei tulisi kaatua yksittäiseen virheeseen (fix2)


 Korjatut virheet

OTM-24436 STAFF: Vastuuroolien fronttivalidaatio ei ota huomioon ajallista ulottuvuutta

SISU-26771 & SISU-26747 OTM-26111 STAFF: Vastaavaksi opintojaksoksi lisätty opintojakso ei näy muokkausmodaalissa

SISU-23465 & OTM-24626 STAFF: Koulutushaun tulosten järjestäminen nimen perusteella jumittuu

SISU-30918 & OTM-30924 PAINO: Järjestelmävirhe massatenttien csv-listaa muodostaessa

SISU-30247 & SISU-30208 & OTM-27528 TUTOR: Järjestelmävirheilmoitus uutta ryhmää luodessa

SISU-25874 & SISU-30045 & SISU- OTM-25689 TUTOR: Lisäaikapäätöksellä ei näy päätöksentekijän tietoja, kun tarkastelee päätöstä opiskeluoikeuksien kautta

SISU-27527 & OTM-26266 STAFF: Vaikka käyttöoikeudet puuttuvat, opintojen tilaa muokatessa painikkeet päivittyvät oikeaan tilaan

OTM-26837 AVOIN, STAFF: korjataan tuotepaketin koodi-osuus yhdenmukaiseksi

SISU-29357 & OTM-27020 AVOIN, STAFF: Toteutuksen irrottaminen arviointikohteelta aiheuttaa järjestelmävirheen

OTM-27146 AVOIN, STAFF: Tuotepaketissa näytetään poistettuja toteutuksia luonnoksena

OTM-27480 AVOIN, ORI: Automaattiarviointi ei saa huomioida avoimen suoritustapoja

SISU-26746 & OTM-27323 TUTOR: Opiskelijahaun rajaustekijöissä tutkinto-ohjelman/kokonaisuuden nimen näyttäminen rikki

SISU-28375 & OTM-26585 TEACHER/STUDENT: Vain ensimmäinen kohderyhmä kieliversioituu oikein, kun ilmoittautumisen valintakriteerinä on useampi kohderyhmä

SISU-30155 & OTM-27179 STAFF: Opintojakson automaattisessa koostamisessa opiskelija ei häviä Arviointi-välilehdeltä kun suoritus on koostettu

SISU-30211 & SISU-30066 & OTM-27169 ILMO/ARTO: Toteutuksen Arviointi-välilehdellä näkyvät eri tiedot kuin Ilmoittautuneet-välilehdellä

SISU-27572 OTM-26266 STAFF: Vaikka käyttöoikeudet puuttuvat, opintojen tilaa muokatessa painikkeet päivittyvät oikeaan tilaan

SISU-30216 & OTM-27260 TUTOR: Koulutusluokitus ei päivity uuden koulutuksen mukaisesti koulutusta vaihdettaessa

OTM-27626 ORI: Korjataan opiskeluoikeuden basedOnStudySelections-laskentaa

OTM-27692 STAFF: Valmistumispyynnön käsittelyssä ja opintokokonaisuuden suorituksen kirjauksessa opintojen lisätietojen kieliversiovaroitus väärässä paikassa (rc4)

OTM-27529 TUTOR: Opiskelijan tietojen ylläpitonäkymässä tallenna/eiku - painikkeiden sijoittelu kaipaa korjaamista (rc4)

SISU-30910 OTM-27574 SUUNNITTELU/TEACHER: Kun ilmoittautumisia on 1000, muuttuu ilmoittautuneet näkymä käyttökelvottomaksi (rc4)

OTM-27714 TEACHER: Kun ilmoittautumisia on 1000, ilmoittautuneet-näkymän hylätyt-tabin näkymä hidastuu käyttökelvottomaksi (rc4)

SISU-31134 & OTM-27653 TEACHER: Toteutuksen arvioinnissa arvosanavalinnassa ei näy numeroa (rc4)

OTM-27702 AVOIN, KORI, ORI, ILMO: Jos tuotepakettiin ei liity yhtään ilmoittautumista, sen peruminen peruu kaikki olemassaolevat ilmoittautumiset (rc4)

OTM-27691 AVOIN, KORI, ILMO: Peruttu tuotepaketti löytyy haulla ja sen voi lisätä ostoskoriin (rc4)

SISU-31064 & OTM-27632 AVOIN, ORI: Suoritusoikeuksia ei validoida oikein aktivoinnin yhteydessä (rc4)

OTM-27400 AVOIN, STAFF: Opintojakson arviointi avoimessa yliopistossa (rc4)

SISU-30910 & OTM-27713 TEACHER: Kun ilmoittautumisia on 1000, ilmoittautuneet-näkymän ehdokkaat-tabin näkymä hidastuu käyttökelvottomaksi (RC6)

OTM-27801 AVOIN; TEACHER: kiintiö temppuilee (fix1)

OTM-27822 ILMO: Ilmoittautumislaskenta saattaa epäonnistua, kun config ei ole vielä luotu tietokantaan (fix1)

SISU-31164 & OTM-27852 AVOIN, ILMO: Export-tunnukset ei toimi ostoskorin rajapinnalle (fix1) Tunnetut virheet

SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos"

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu"

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio

SISU-21343 Ilmoittaumisen Valintakriteerit ovat hävinneet

SISU-21472 Massatentin luominen ei onnistu

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille

SISU-26750 & OTM-26014 Toteutushaku löytää vain toissijaisella koodilla jos toteutus kiinnitettu useampaan arviointikohteeseen

SISU-28374 & SISU-26570 & OTM-26570 STAFF: Kokonaisuuden vastuuhallintohenkilö ei voi käsitellä kokonaisuuden väliotsikkotason vapsua

SISU-29183 & OTM-26989 STAFF: Koulutukset/ Kouluttautumismahdollisuuksien nuolikaavio ei päivity

SISU-29184 & OTM-26981 STAFF: Opiskelijan suunnitelmassa näkyy satunnaisesti käännösavain tekstin sijasta -selvittele (mahdollisesti korjaus)

SISU-30202 & OTM-27250 Opetussuunnitelmakauden lisääminen opinnon versiolle ei toimi EN ja SV käyttöliittymissä

SISU-30203 & OTM-27197 Poistettua opintojaksoa ei pysty palauttamaan, jos opintojaksolla ei ole koodia

SISU-30220 & OTM-27275 Automaattinen acceptedSelectionPathin vahvistaminen uusille opiskelijoille: logiikassa haaste

SISU-30910 & OTM-27574 SUUNNITTELU/TEACHER: Kun ilmoittautumisia on 1000, muuttuu ilmoittautuneet näkymä käyttökelvottomaksi

SISU-30949 Hopsin muokkaustilassa lisätty op.kok. on aina uusin julkaistu versio, ei sama kuin hopsin versio


Ripa

Uudet ominaisuudet

Uudet ominaisuudet opiskelijan käyttöliittymässä (huom. ei tarkoitus käyttää vielä tuotantoympäristöissä):

 • Opiskelija voi ilmoittautua kotikorkeakoulun Sisussa toisen korkeakoulun (kohdekorkeakoulu) tarjoamaan opetukseen, mikäli opetus on jaettu verkostoon, johon opiskelijalla on verkosto-oikeus
 • Opiskelija näkee kotikorkeakoulun Sisussa kohdekorkeakoulun tekemän ilmoittautumisen hyväksynnän/hylkäyksen.

Uudet ominaisuudet palveluhenkilön käyttöliittymässä (huom. ei tarkoitus käyttää vielä tuotantoympäristöissä):

 • Opintojaksoihin ja toteutuksiin voi määritellä verkostotiedot, joiden perusteella opinnot ja opetus on tarjolla eri verkostoille. Verkostotiedot kopioituvat toteutuksen luonnin yhteydessä toteutukselle opintojaksolta, jonka pohjalta toteutus luodaan.

Muut uudet toiminnallisuudet ristiinopiskelun tukeen liittyen (huom. ei tarkoitus käyttää vielä tuotantoympäristöissä):

 • Ristiinopiskelun palveluväylän (RIPA) toimittamat opetustarjontatiedot (opintojaksot, arviontikohteet, toteutukset) vastanotetaan yhteiseen KORIin. Jos lähettävä korkeakoulu on Sisu-korkeakoulu, KORIn tietoja ei päivitetä.
 • Ristiinopiskeluverkostojen tarjonnaksi liitetyt opintojaksot ja toteutukset lähetetään RIPAan
 • Toisen korkeakoulun toteutukselle ilmoittautuminen lähetetään RIPAn kautta kohdekorkeakouluun ja otetaan vastaan kohdekorkeakoulun päivitykset ilmoittautumiseen liittyen.
 • RIPAn kautta tehtyyn ilmoittautumiseen liittyvä hyväksyntä/hylkääminen lähetetään RIPAn kautta kotikorkeakouluun.
 • RIPAsta vastaanotettu opiskelijan kotikorkeakoulun lähettämä ilmoittautuminen käsitellään ja lisätään opiskelija toteutukselle (edellyttää, että opiskelija ja kyseisen verkoston ristiinopiskeluoikeus on jo olemassa)
 • Ristiinopiskeluoikeudella suoritetut opintojaksosuoritukset lähetetään CROSS-STUDY-tyyppisinä RIPAn kautta opiskelijan kotikorkeakouluun, mikäli opintojaksoon liittyy RIPAn kautta tehty ilmoittautuminen. Jos ilmoittautumista ei ole tehty RIPAn kautta, suoritus lähetetään RIPAan OTHER-tyyppisenä.


 Tiketit

OTM-27182 ORI/TUTOR: Opiskeluoikeuden näkymän RIPA-muutokset kotikorkeakoulussa (ROPI)

OTM-27124 KORI: Yhteistyöverkostojen asetusten tietomalli

OTM-26320 RIPA: Sisu-RIPA ilmoittautuminen MVP

OTM-26409 RIPA: RIPA-SISU opintojaksot

OTM-26423 RIPA: SISU-RIPA opintojaksot

OTM-26902 STAFF: Opintojakson liittyminen RIPA-verkostoon

OTM-27061 RIPA: Sisu-Sisu testaus CSC:n kanssa sandboxilla

OTM-27062 RIPA: Toteutusten siirto RIPA-Sisu

OTM-27065 RIPA: Toteutusten siirto Sisu-RIPA

OTM-27090 RIPA: Suoritusten kirjaus opintojakson externalId / completedCreditTargetId perusteella

OTM-27127 ILMO/STUDENT: Ilmoittautumisen salliminen yhteystyöverkostolle jaetulle toteutukselle

OTM-27165 TEACHER: Toteutuksen ristiinopiskeluverkostotietojen kopioituminen opintojaksolta toteutusta luodessa

OTM-27208 RIPA: SISU-RIPA opintojaksojen datan transformointi

OTM-27209 RIPA: SISU-RIPA opintojaksojen poisto kun cooperationNetworkDetails poistetaan

OTM-27236 RIPA: Opintojaksojen siirto testattavaksi

OTM-27247 RIPA: SISU-RIPA: Toteuta REST rajapinta testausta varten

OTM-27291 RIPA: Sisu-RIPA-Sisu ilmoittautumisen käsittely MVP

OTM-27292 RIPA: RIPA-Risu opiskelijan, opiskeluoikeuden käsittely ilmoittautuessa MVP

OTM-27346 RIPA: Toteutusten mappaus Sisu-RIPA

OTM-27347 RIPA: Päivitetään opintojaksojen Sisu-RIPA mapper testit

OTM-27362 STAFF: Toteutuksen liittyminen RIPA-verkostoon

OTM-27383 RIPA: Tallenna Attainment tieto onko suoritus välitetty kotiyliopistolle

OTM-27743 RIPA: Rollback-tiketille OTM-27407 (rc4)

OTM-27749 RIPA: Verkostojen päivitystapahtumat virheelliset (rc4)

OTM-27407 RIPA: Sisu-RIPA suoritusten luonti CROSS_STUDY tyyppisenä (rc4)


Pääkäyttäjä

Uudet ominaisuudet

Uudet käyttöoikeusroolit valmistumispyynnön käsittelijä ja avoimen yliopiston ostotietojen käsittelijä.

Tekninen käyttöoikeus sisällytettyjen suoritusten kirjaamiselle; liitetty AHOT-käsittelijän ja hyväksyttyjen tutkinto-ohjelmien käyttöoikeusrooleihin.

Tekninen käyttöoikeus henkilökohtaisten suoritusten kirjaamiselle; liitetty hyväksyttyjen tutkinto-ohjelmien käyttöoikeusrooliin.

Opintojakson vastuuopettajalta poistettu käyttöoikeus opintojakson korvaavuuden kirjaamiseen.

Vaihto-opiskelijan opiskeluoikeuden vahvistamisessa vahvistetaan myös liikkuvuusjaksot.


 Tiketit

Käyttöoikeudet

OTM-26992 ORI: Poistetaan opintojakson vastuuopettajalta käyttöoikeus opintojakson korvaavuuden kirjaamiseen

OTM-27252 ORI: Sisällytetyn suorituksen kirjaamiselle uusi tekninen käyttöoikeus

OTM-26779 AVOIN: Avoimen yliopiston ostotietojen käsittelijä -rooli

OTM-27276 AVOIN, ORI: Tarkennetaan ja korjataan suoritusoikeuksien muokkaamiseen ja poistamiseen liittyvät käyttöoikeudet

OTM-27233 ORI: Henkilökohtaisen suorituksen käyttöoikeuksien tarkastelu AttainmentService.createOrUpdate

OTM-27283 ORI: permissionEvaluator.hasPermissionForCustomCourseUnitAttainments muutetaan toimimaan ilman statea

Tiedonsiirto

OTM-27034 ADMIN: Opiskeluoikeuden vahvistamisen yhteydessä pitää siihen liitetyt liikkuvuusjaksot myös aktivoida

Koodistot

OTM-26369 ORI: Sukupuolikoodistoon uusi arvo "ei tiedossa"


 Korjatut virheet

SISU-30197 & OTM-27201 AVOIN, ADMIN, STAFF: poistetut (deleted) maksukoodit näkyvät käyttöliittymässä

SISU-30237 & OTM-27380 ADMIN: OILI-tiedonsiirron kaksoishenkilötarkistus huomioi draft-tilaiset henkilöt

SISU-30220 & OTM-27440 ORI: koulutuspolun päättely Oili-importissa toimii väärin

OTM-27938 ORI: Rooliviittausten päivitys on hidasta (fix2)


 Tunnetut virheet

SISU-30212 & OTM-27579 SUUNNITTELU/ADMIN: Pätevyyksien ylläpito

Muut

Uudet ominaisuudet

Rajapinnassa voi vaihtaa toteutuksen ilmoittautumisen vaihetta.

Virtaan raportoidaan suorituksen luokittelu suomi/ruotsi toisena tai vieraana kielenä.

Saavutettavuus

 • Opintojaksoesitteen saavutettavuusparannukset 
 • Haku-sivun kautta avautuva opintojaksoesite on tehty saavutettavaksi (poissulkien suoritustavat-välilehti). 
 • Vanhojen ikonien päivitys tiedostomuodoltaan saavutettavampiin svg-ikoneihin.  
 • Suurin osa ikoneista tulee päivittymään versioon 2.9 ja viimeiset päivitykset saadaan vietyä loppuun versioon 2.10 mennessä (saavutettavuusselosteen kohta 10) 
 • Omat tiedot -näkymän saavutettavuusparannukset 
 • Omat tiedot -näkymän saavutettavuutta on korjattu monilta osin ja työ jatkuu edelleen versiossa 2.10. Korjattu esim. kontrasteja saavutettavammiksi ja lisätty sarakeotsikoita ruudunlukijakäytön helpottamiseksi. 
 • Pienempiä saavutettavuuskorjauksia / parannuksia 
 • Ruudunlukijalla ja näppäimistöllä voi selata sivua, vaikka alert timer olisi käytössä. 
 • Opintojen rakenne -näkymässä parannettu näppäimistöllä navigointia. 
 • Opintojen rakenne -näkymässä lisätty visuaalisesti piilotetut ohjetekstit ruudunlukijakäyttäjälle koskien opintopistetietoa. 


 Tiketit

Saavutettavuus

OTM-26799 SAAVUTETTAVUUS: STUDENT: Opiskelijan opintojaksoesite -suunnittelu sivunäkymä

OTM-27119 SAAVUTETTAVUUS, STUDENT: Lisätään visuaalisesti piilotetut ohjetekstit opintopistetiedoille

OTM-27193 SIS-COMPONENTS/SAAVUTETTAVUUS: description list komponentti -suunnittelu

OTM-27202 SAAVUTETTAVUUS, SIS-COMPONENTS: Versio valitsin opintojaksoesiteelle sivunäkymä/modaali

OTM-27204 SAAVUTETTAVUUS, STUDENT: Opintojaksoesite sivun header komponentti sivunäkymälle

OTM-27205 SAAVUTETTAVUUS, STUDENT: Opintojaksoesite esite-välilehti sivunäkymälle

OTM-27213 SAAVUTETTAVUUS, STUDENT: Korvaavuudet välilehti sivunäkymälle

OTM-27279 SAAVUTETTAVUUS, SIS-COMPONENTS: Luodaan uusi sis-description-list-compact -komponentti

OTM-27609 STUDENT SVG-ikoni päivitys (chevron)

OTM-27264 STUDENT: Suoritukset-välilehdellä fokuksen lukitus ja kohdistus valinta-avustimen sisään (rc4)

OTM-27265 STUDENT: Suoritukset-välilehdellä valinta-avustimen avaaminen näppäinkomennolla (rc4)

OTM-27334 STUDENT: Opintojaksoesitteen esite ja korvaavuudet -välilehtien tyylit (rc4)

OTM-27620 TEACHER SVG-ikoni päivitys (chevron) (rc4)

OTM-27625 STAFF&ADMIN SVG-ikoni päivitys (chevron) (rc4)

Virta

OTM-27256 VIRTA: suoritusten virta-raportointi kaatuu koodistoarvoon educational-institution:xx:00000

OTM-26596 VIRTA/GRAPHQL: Suorituksen luokittelu suomi/ruotsi toisena tai vieraana kielenä Virtaan

Rajapinnat

OTM-26809 ILMO: Toteutetaan rajapintaan mahdollisuus vaihtaa toteutuksen ilmoittautumisen vaihetta

OTM-27365 ILMO: Toteutetaan ilmoittautumisen import/patch rajapinta

OTM-26797 COMMON/KORI: ValidationGroupeihin ja importien validointeihin korjauksia

OTM-27477 TASKU: Dokumenttien download rajapinta integraattoreille (rc4)

OTM-27604 ORI/GRAPHQL: Avataan rajapintoja integraattoreille kolmannen osapuolen tekemää sähköistä allekirjoitusta varten (rc4)

Muut

OTM-26742 ORI: Ensisijaisten suoritusten validaatio puuttuu ja johtaa tietokantavirheisiin

OTM-26854 Fronttien riippuvuuksien versiopäivitykset

OTM-27181 ORI: Poistetaan Attainment.privateComment kenttä sekä setterit ja getterit


 Korjatut virheet

SISU-26767 & OTM-26033 ORI: termRegistrationin lisäys palauttaa 409-virheen

SISU-27701 & OTM-27701 VIRTA: Lisätään Sisun VIRTA-XSD-tiedostoihin puuttuvia arvoja, ml. fil. maist. farm. (rc4)

OTM-27557 VIRTA: Entity data conversion warningeista ei saa selvää (rc4)

OTM-27707 SAAVUTETTAVUUS, STUDENT: Fokusloukku opintojaksoesitemodaalissa ja opintojaksoesitesivun tab ongelma (rc4)